На головну

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

  1. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  2. I. Вимоги до викладу матеріалу
  3. II. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки
  4. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  5. II. Вимоги до оформлення роботи
  6. II. Вимоги до проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів користування надрами
  7. II. Вимоги до результатів освоєння

Під третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, розуміються особи, які є суб'єктами правовідносин, пов'язаних зі спірним правовідносинами і мають самостійні, ніяк не пов'язані з претензіями позивача, вимоги на предмет спору, задоволення яких спричинить часткова або повна відмова позивачеві в задоволенні заявлених їм вимог. Такі особи можуть пред'явити самостійне позовну вимогу на предмет спору, але оскільки судове рішення, винесене по спору між позивачем і відповідачем, може вплинути на їх права або ускладнити їх здійснення, в інтересах названих осіб заявити свої вимоги в уже розпочатому іншою особою процесі. Крім того, розгляд таких вимог одночасно з вимогами позивача в одному процесі в цілому скорочує терміни розгляду цивільних справ, сприяє економії часу, сил і засобів як сторін цивільних. судопр., так і самого суду. Вступають в уже розпочатий процес за власною ініціативою займають рівне з ним процесуальне становище. Користуються всіма правами позивача, зобов'язані заплатити держ мито, до них м.б. пред'явлений зустрічний позов. Вони повинні володіти процесуальної дієздатністю. Вступає в справу на підставі подання позову до суду, можуть вступити в справу до закінчення розгляду справи судом першої інстанції. При вступі їх в процес розгляд справи має проводитися з самого початку. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, вступають в процес або на стороні позивача, або на стороні відповідача і допомагають підтримувати вимоги або заперечувати проти них. Їх участь в процесі викликано їхньою зацікавленістю в результатах вирішення справи, які можуть відбитися на його права та обов'язки по відношенню до однієї зі сторін. Вони мають юридичну зацікавленість. Ця зацікавленість виражається в тому, що факти і правовідносини, встановлені набрав законної сили рішенням суду по справі, в якому брали участь треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не можуть в подальшому ними оскаржуватися в судовому процесі по іншій справі в силу такого якості судового рішення, як його преюдиціальність. Вони можуть вступити в процес, як за власною ініціативою, так і залучені з ініціативи сторін або суду. У ряді випадків закон прямо передбачає обов'язок залучати третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Вони користуються правами і несуть обов'язки позивача або відповідача в залежності від того, на чиєму боці вони залучені до участі в справі, однак оскільки вони не є стороною у справі, вони не мають розпорядчими правами щодо предмета спору, а також не можуть вимагати примусового виконання рішення суду. При вступі їх в процес розгляд справи має проводитися з самого початку.

Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до прийняття судового постанови судом першої інстанції. Вони користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача. Щодо осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, суддя виносить ухвалу про визнання їх третіми особами в справі, що розглядається або про відмову у визнанні їх третіми особами, на яке може бути подана скарга.

2. При вступі в справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, розгляд справи проводиться з самого початку.

Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття судом першої інстанції судової ухвали у справі, якщо воно може вплинути на їх права або обов'язки по відношенню до однієї зі сторін. Вони можуть бути залучені до участі в справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, за винятком права на зміну підстави або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову або укладення мирової угоди, а також на пред'явлення зустрічного позову і вимога примусового виконання рішення суду. Про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, виноситься ухвала суду.

2. При вступі в процес третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, розгляд справи в суді провадиться з самого початку.Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність | Заміна неналежної сторони.

Предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального права. | Принципи законності, об'єктивної істини. | Принципи змагальності, процесуальної рівноправності сторін. | Принципи безперервності, усності і безпосередності. | Участь прокурора в цивільному процесі. | Поняття і види підсудності. | Процесуальні терміни. | Поняття і види судових витрат. | Поняття, елементи та види позовів. | Право на позов і право на пред'явлення позову. Порядок пред'явлення позову. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати