На головну

Принципи законності, об'єктивної істини.

  1. II. Принципи державної національної політики
  2. II. Цілі, основні принципи та напрямки
  3. III. Літературний твір як цілісність. Принципи його наукового розгляду
  4. III. Мета, основні принципи та пріоритетні напрями державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  5. VII. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
  6. Абсцес і флегмони язика і дна порожнини рота і шиї. Принципи діагностики та лікування.
  7. Аналіз факторів ризиків і основні принципи

Принцип законності - міжгалузевий принцип, який реалізується у всіх галузях права. Принцип законності означає, що цивільні справи повинні розглядатися і вирішуватися в точній відповідності з нормами матеріального права та за умови суворого дотримання норм процесуального права. Порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права є підставою до скасування рішення. Гарантіями принципу законності є багато положень ЦПК, зокрема принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону, і найширші права в процесі осіб, які беруть участь у справі, і участь в процесі у випадках, передбачених законом, прокурора і органів державного управління, органів місцевого самоврядування , і інститути перегляду судових постанов, що вступили і не вступили в законну силу.

Принцип об'єктивної (судової) істини.

Суд, зберігаючи незалежність, неупередженість та об'єктивність здійснює керівництво процесом, роз'яснює особам, які беруть участь у справі їх права і обов'язки, попереджає про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, тобто створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законодавства при розгляді та вирішенні цивільних справ. Висновки суду повинні відповідати обставинам справи, застосовуваної нормі. Встановлення дійсних обставин справи - завдання цивільного судочинства, а в більшості випадків - і об'єктивний результат розгляду конкретних цивільних справ. Важлива роль у встановленні істини у справі належить судді або суду. Якщо в силу певних обставин суд може і не встановити істини у справі, тоді вступає в дію механізм процесуальних гарантій, тобто рішення буде скасовано в установленому законом порядку і справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції для встановлення його дійсних обставин. Мета процесу - досягнення об'єктивної істини.Предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального права. | Принципи змагальності, процесуальної рівноправності сторін.

Принципи безперервності, усності і безпосередності. | Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність | Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. | Заміна неналежної сторони. | Участь прокурора в цивільному процесі. | Поняття і види підсудності. | Процесуальні терміни. | Поняття і види судових витрат. | Поняття, елементи та види позовів. | Право на позов і право на пред'явлення позову. Порядок пред'явлення позову. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати