На головну

етапи технології

  1. CASE-технології
  2. II. Етапи виконання курсової роботи
  3. III. Терміни і етапи реалізації Програми
  4. L Основні етапи патогенезу токсикозу
  5. V. ЕТАПИ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ І реанімаційної допомоги НОВОРОЖДЕННОМУ У пологовому ЗАЛІ
  6. V1: Інтелектуальні системи і технології. Інтелектуальний аналіз даних в бізнесі.
  7. V1: екозахисних техніка і технології

Хоча робота в кожної електронної таблиці має свої особливості, можна говорити про деяку узагальненої (усередненої) технології роботи з нею. Схема такої технології наведена на рис. 1.1.

Н а е т а п е 1 формується структура таблиці. Структура включає: визначення заголовка таблиці, назв рядків і стовпців, а також введення в комірки таблиці вихідних даних, формул і функцій.

Н а е т а п е 2 проводиться робота з даними, яка складається в дослідженні сформованої таблиці. Таке дослідження може бути пов'язано з використанням певних математичних моделей (моделюванням), методів одночасної роботи з декількома таблицями і методів роботи з базами даних.

Наприклад, на другому етапі може бути побудована модель математичного програмування для знаходження оптимального рішення за допомогою функції Пошук рішення.

Іноді є необхідність аналізувати дані з декількох таблиць. Для цього використовують міжтабличних зв'язку та зведені таблиці.

Іноді при роботі з великими електронними таблицями потрібно знайти ту чи іншу рядок (стовпець) або впорядкувати рядки (стовпці) в потрібному порядку. Для цього в електронній таблиці передбачений обмежений програмний інструментарій СУБД, що дозволяє маніпулювати рядками і стовпцями як компонентами баз даних.

Е т а п 3 технології дозволяє в графічному вигляді представити результати, отримані на першому та другому етапах, і найбільш яскраво їх інтерпретувати. Так, ґрунтуючись на даних в таблицях можуть бути побудовані діаграми різних типів (гістограми, кругові та інші).

Е т а п 4 забезпечує висновок результуючих даних на друк. При цьому результати можуть бути роздруковані в табличному вигляді або у вигляді графічних діаграм.Внутрішні пристрої системного блоку | Проектування електронної таблиці

КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ | Предмет дисципліни інформатика | Загальне поняття інформації. | Оцінка кількості інформації | системи числення | Двійкова арифметика | Комп'ютерне подання чисел | Історія розвитку обчислювальної техніки | Поняття архітектури і структури ЕОМ | Зовнішні пристрої (ВУ). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати