На головну

Взаємне розміщення прямих у просторі.

  1. База даних - це втілені на матеріальному носії сукупності даних, підбір і розташування яких представляють результат творчої праці.
  2. ХВОРОБИ із спадковою схильністю
  3. Залежно від наявності або відсутності прямих юридично значимих наслідків в результаті вчинення адміністративно-правових дій
  4. Взаємне виключення з активним очікуванням
  5. Взаємне розташування двох площин.
  6. Взаємне розташування прямої і площини в просторі.

1) Пряма (1) c напрямних вектором l1= (M1, n1, p1) ¦ прямий (2) c напрямних вектором l2= (M2, n2, p2).

l2
l1
1

l1 ¦ l2. Звідси слідує що - умова паралельності двох прямих у просторі.

2) Пряма (1) ^ прямої (2).

l2
l1

l1 ^ l2. Звідси випливає: l1- l2= 0.

- умова перпендикулярності двох прямих у просторі.

3) Кут між двома прямими - це кут між їх напрямними векторами.

?
l1
l2

- кут між прямими.

 Загальне рівняння прямої в просторі. | Взаємне розташування прямої і площини в просторі.

Волгодонский інженерно-технічний інститут - філія НІЯУ МІФІ | Лінійна залежність і незалежність векторів лінійного простору. | Теореми про лінійно залежних системах векторів лінійного простору. | Теорема про розкладання вектора по базису. | Евклід простір. | Скалярний добуток векторів в ортонормированном базисі. | Координати точки, радіус вектор точки, довільні вектора. Довжина вектора. | Умова коллінеарності двох векторів. | Скалярний добуток векторів. | Властивості скалярного твори. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати