На головну

Правила оформлення текстової частини

  1. D) участь в політичній боротьбі
  2. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (подежащім) в реченні. Пропозиції переведіть.
  3. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиція переведіть.
  4. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  5. III. З дієслів, даних в дужках, утворіть визначення, виражені дієприкметником I з zu, вживайте їх з іменником (підлягає) в реченні. Пропозиції переведіть.
  6. IV. Умови участі в конкурсі
  7. IX. Вкажіть номери пропозицій, в яких ing-форма перекладається на російську мову причастям, що закінчується на -щій, -щая, ний

2.3.1Випускная кваліфікаційна робота повинна бути виконана друкарським способом з використанням комп'ютера і принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора інтервали. Основний текст роботи набирається шрифтом Times New Roman, в редакторі Microsoft Word,кегль 14, вирівнювання по ширині.

Фрази, що починаються з нової (червоною) рядка, друкуються з абзацним відступом від початку рядка, рівним 1,25.

Колір шрифту повинен бути чорним.

Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, ліве -30 мм.

2.3.2 При виконанні роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи. У роботі повинні бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри і знаки. Пошкодження аркушів роботи і помарки не допускаються.

2.3.4 Паперовий варіант випускної кваліфікаційної роботи оформляється в твердій палітурці. Перед титульним листом вшивається файл, в який вкладаються відгук наукового керівника та рецензія зовнішнього рецензента.

Паперовий варіант інших видів робіт (демонстраційний матеріал) представляється в папці - швидкозшивачі (додаток Д).

2.3.5 Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назва виробів і інші імена власні в роботі наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на російську мову з додаванням при першій згадці оригінальної назви.

 Випускної кваліфікаційної роботи | Випускної кваліфікаційної роботи

Методичні рекомендації щодо виконання | І захист випускної кваліфікаційної роботи | Розгляд та затвердження тем випускних кваліфікаційних робіт | Керівництво випускної кваліфікаційної роботою | Підготовка до захисту випускної кваліфікаційної роботи | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Приклади бібліографічних описів | ЗАЯВА | РЕЦЕНЗІЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати