Головна

метод АДП

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. D. Симплекс-метод
  3. FDDI. Архітектура мережі, метод доступу, стек протоколів.
  4. I. Внесення відомостей в форму ДМВ-1 при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів
  5. I. МЕТОДИКА
  6. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  7. I. Методичні вказівки з підготовки

Методи правового регулювання суспільних відносин - сукупність правових засобів або способів регулюючого впливу норм на управлінські відносини, на поведінку їх учасників.

Всі галузі права використовують у регулятивних цілях єдині правові засоби (будь-яка галузь права використовує в якості засобів правового регулювання юридичні можливості: припис, заборона, дозвіл - в сукупності складають зміст засобів правового впливу на суспільні відносини).

приписи - Покладання прямий юридичної обов'язки здійснювати конкретні дії в умовах, передбачених правовою нормою.

заборони - Приписи (покладання прямий юридичної обов'язки не здійснювати конкретні дії в умовах, передбачених правовою нормою).

дозволу - Юридичний дозвіл здійснювати в умовах, передбачених правовою нормою, конкретні дії або утриматися від їх вчинення за своїм розсудом.

Особливості адміністративно-правового регулювання управлінських суспільних відносин:

1) Найхарактернішими є правові засоби розпорядчого типу (Розпорядження (включаючи заборони). Адміністративно-правове регулювання і його механізм - форма юридичного опосередкування відносин (одна сторона суб'єкт, інша - об'єкт), які передбачають підпорядкування волі керованих єдиної керуючої волі, виразником якої є суб'єкт виконавчої влади (виконавчий орган). Виключається юридична рівність учасників.

2) Однобічність волевиявлення одного з учасників відносин (Воно юридично владно, йому належить вирішальне значення).

3) У конкретних управлінських відносинах, регульованих АДП, існує взаємозв'язок між керуючими і керованими (У керуючої сторони є юридично владні повноваження, якими не має керована сторона, або обсяг таких повноважень у керуючої сторони більший, ніж у керованої). Адміністративно-правове регулювання виходить з наявності державної інстанції, повноважною вирішувати в односторонньому порядку виникають в рамках регульованих відносин питання.

4) Владність і односторонність не виключають використання дозвільних засобів (Можуть виникати управлінські відносини рівності учасників (їх волевиявлень)). Метод АДП використовується на засадах диспозитивності (надання керуючої або керованої стороні можливості вибору (без приписів і заборон) способу дії).

Суть методів адміністративно-правового регулювання:

1) Встановлення певного порядку дій (Припис до дій за відповідних умов і належним чином, передбаченим даною адміністративно-правовою нормою). Недотримання порядку не має юридичних наслідків, на досягнення яких спрямована норма.

2) Заборона певних дій (Під страхом застосування юридичних засобів впливу).

3) Надання можливості вибору (Одного з варіантів поведінки, передбачених адміністративно-правовою нормою) (регулювання поведінки посадових осіб - жорсткий варіант вибору).

4) Надання можливості діяти (не працювати) на свій розсуд (Здійснювати (не вчиняти) передбачені адміністративно-правовою нормою дії у визначених цією нормою умовах) (має місце при реалізації суб'єктивних прав - м'який варіант дозволу).

5) Допуск в певних умовах паритетного юридичного становища сторін в регульованому відношенні (Процесуальну рівність).Державний захист прав споживачів і благополуччя людини | Державне управління промисловим комплексом

предмет АДП | Державне регулювання антимонопольної діяльності | Державне управління в галузі внутрішніх справ | Державне управління природними ресурсами | Державне управління агропромисловим комплексом | Державне управління у сфері фізичної культури і спорту | Управління державним майном | Державне управління в сфері освіти і науки | Адміністративна відповідальність юридичних осіб | Державне управління енергетичним комплексом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати