Головна

Поняття і правові основи дисциплінарної відповідальності.

  1. I. Нормативно-правові акти
  2. I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики
  3. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  4. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  5. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  6. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  7. I. Поняття компетенції

Дисциплінарне примус - це один з видів правового примусу, якому притаманні всі ознаки держ примусу, але існують і особливості:

1) заходи дисциплінарного примусу застосовуються в зв'язку з вчиненням дисциплінарного проступку, але м застосовуватися і для боротьби з моральними проступками;

2) дисциплінарні примусу є різновидом виконавчо-розпорядчої діяльності;

3) дисциплінарне примус здійснюють керівники всіх організацій;

4) особливістю дисциплінарного примусу є наявність в основному заходів морального впливу;

5) дисциплінарне примус регламентується кількома галузями права:

i) трудовим,

ii) адміністративним,

iii) кримінально-виконавчим;

6) дисциплінарне примус не тільки персоніфіковано, але і строго індивідуально.

Дисциплінарне примус - це застосування на основі юр норм в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності суб'єктами дисциплінарної влади примусових заходів до підлеглих у зв'язку з вчиненням дисциплінарних проступків. Адміністративне право закріплює можливість застосування дисциплінарних заходів впливу щодо 3х груп суб'єктів:

1) військовослужбовці, службовці держ органів і співробітників міліції;

2) які навчаються;

3) осіб, свобода яких тимчасово обмежена на основі норм адміністративного права.

Нормативною основою для застосування заходів дисциплінарного примусу є:

1) статут Збройних сил;

2) положення про службу в ОВС;

3) ФЗ «Про державну цивільну службу»;

4) ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту.

Заходи дисциплінарного впливу поділяються на 3 групи:

1) покарання (застосування заходів дисциплінарного впливу);

2) відновлювальні (мат відповідальність);

3) інші заходи (які заходи не є на підставі закону заходами дисциплінарного впливу, але по суті є ними):

i) усунення з посади строком на 1 місяць,

ii) інші.

Дисциплінарна відповідальність - це накладення дисциплінарного стягнення на основі правових норм суб'єктами дисциплінарної влади на підлеглих членів стійких колективів за дисциплінарні проступки та інші правопорушення. Особливості дисциплінарної відповідальності:

1) застосовується за дисциплінарні проступки, але м застосовуватися і за інші правопорушення;

2) складається з застосування дисциплінарного стягнення;

3) реалізується в рамках лінійної влади;

4) підстава і порядок відповідальності регулюються різними галузями права, але в основному трудовим і адміністративним.

Фактичним підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок. Дисциплінарний проступок - це шкідливе, антигромадську діяння, вчинене членом стійкого колективу, що складається в порушенні обов'язків, пов'язаних з перебуванням особи в даному колективі. За скоєний дисциплінарний проступок накладається дисциплінарне стягнення. Набір дисциплінарних стягнень різний для різних категорій суб'єктів.

Для студентів і аспірантів:

1) зауваження,

2) догану,

3) сувора догана,

4) виключення.

Для співробітників міліції:

1) зауваження,

2) догану,

3) сувора догана,

4) попередження про неповну службову відповідність,

5) зниження в посаді,

6) позбавлення заохочувального нагрудного знака,

7) зниження в званні,

8) звільнення.

Для військовослужбовців-контрактників:

1) догана,

2) сувора догана,

3) позбавлення нагрудного знака,

4) дострокове звільнення в запас.

Для строковиків-військовослужбовців:

1) 5 нарядів поза чергою,

2) позбавлення чергового звільнення з військової частини.Адміністративна відповідальність юр осіб | Дисциплінарне провадження.

Загальне поняття управління. Соціальне управління. Його особливості та види. | Державне управління (ГУ). Особливості та співвідношення з МСУ. | Поняття і принципи Виконавчої Влади (ІВ). | Місце ІВ в системі поділу влади. | Поняття і предмет АП. Суспільні відносини, що регулюються АП. | АП як галузь права. Його співвідношення із суміжними галузями права. | Поняття і види джерел АП. | Система АП та його принципи. Систематизація і кодифікація АП. | Предмет, система і сучасні завдання науки АП. Її співвідношення з наукою управління. Історія науки АП. | Тема 3. АП норми і відносини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати