Головна

Лінійна алгебра 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

ЛІНІЙНА АЛГЕБРА (2 семестр)

1. Криві другого порядку (коло, еліпс, гіпербола, парабола). Приведення рівнянь кривих до канонічного вигляду. [Гл.4, § 4.4, 4.5, 4.6]

2. Лінійні простору. n- мірний арифметичний вектор. Векторні простору. [Гл.3, § 3.2]

3. Лінійна залежність і лінійна незалежність системи векторів. [Гл.3, § 3.3]

4. Розмірність лінійного простору. Базис лінійного простору. Розкладання вектора лінійного простору по базису. Координати вектора в заданому базисі. [Гл.3, § 3.3]

5. Перехід до нового базису. Матриця переходу від одного базису до іншого. [Гл.3, § 3.4]

6. Евклід простір. [Гл.3, § 3.5]

7. Лінійний оператор. Матриця лінійного оператора. Зв'язок між матрицями лінійного оператора в різних базисах. [Гл.3, § 3.6]

8. Власні числа і власні вектори лінійного оператора і їх властивості. Матриця лінійного оператора в базисі з власних векторів. [Гл.3, § 3.7]

9. Лінійна модель обміну. [Гл.3, § 3.9]

10. Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки (балансовий аналіз). [Гл.2, § 2.7]

рекомендована література

1. Вища математика для економістів: Підручник. Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, І. Н. Фрідман. - М .: «Банки і біржі ЮНИТИ», 2003 р

Варіант 1

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

Варіант 2

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 3

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 4

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 5

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 6

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 7

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 8

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 9

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 10

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 11

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().

У таблиці заданий баланс n галузей промисловості за деякий проміжок часу.

Побудувати матрицю прямих витрат A = ()m ?n, де коефіцієнти прямих витрат (Частки продукції i -й галузі, що йдуть на виробництво одиниці продукції j -й галузі) і з'ясувати, чи є вона продуктивною. Знайти матрицю повних витрат. Знайти - обсяг валової продукції кожної галузі, якщо кінцевий продукт повинен бути. Вказати необхідний відсоток збільшення валової продукції по кожній галузі.

 галузі  споживання  Валовий випуск Х  Кінцевий продукт

варіант 12

1. Є n галузей промисловості, кожна з яких виробляє свою продукцію. Частина її йде на внутрипроизводственное споживання даною галуззю і іншими галузями, а інша Y (кінцевий продукт) призначена для особистого і суспільного споживання. Нехай - загальний (валовий) обсяг продукції i -й галузі (); обсяг продукції i -й галузі, яка споживається j -й галуззю в процесі виробництва ().Лінійна алгебра 2 сторінка | Лінійна алгебра 4 сторінка

Кафедра математичних методів в економіці | Лінійна алгебра 1 сторінка | Лінійна алгебра 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати