Головна

Системи лінійних однорідних рівнянь

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. D) формування системи соціологічної освіти
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  5. lt; question> Яке з перерахованих умов є головним для існування демократичної політичної системи?
  6. N Під елементом будемо розуміти складову частину складної системи, яка може характеризуватися самостійними вхідними та вихідними параметрами.
  7. N Технологічні системи мають властивості, які полегшують завдання забезпечення встановлених показників якості її функціонування.

Нехай дана система лінійних однорідних рівнянь

.

Однорідна система завжди сумісна (), вона має нульове (тривіальне) Рішення .

Теорема 1.Для того, щоб система однорідних рівнянь мала ненульові рішення, необхідно і достатньо, щоб ранг її основної матриці був менше числа невідомих, тобто .

Теорема 2. Для того, щоб однорідна система n лінійних рівнянь з n невідомими мала ненульові рішення, необхідно і достатньо, щоб її визначник дорівнював нулю.формули Крамера | Координати точки на прямій і площині. Розподіл відрізка в даному відношенні.

Краткійконспект лекцій | Матриці та операції над ними. | Визначники та їх властивості. | Ранг матриці | Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. | Вектори, операції над ними. | Змішане твір векторів | Пряма на площині | Криві 2-го порядку. | рівняння площини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати