На головну

Основні документи ЕСПД (ГОСТ 19.101-77). Етапи проектування програмних засобів (ГОСТ 19.102-77).

  1. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  2. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  3. D) основні ознаки права.
  4. I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики
  5. I. Основні богословські положення
  6. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  7. I. Основні положення

ПЛАН ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ.

 стадії розробки  етапи робіт  зміст робіт
 1. Технічне завдання  Обгрунтування необхідності розробки програми  Постановка задачі.Сбор вихідних матеріалов.Вибор і обгрунтування критеріїв ефективності та якості розроблюваної программи.Обоснованіе необхідності проведення науково-дослідних робіт
   Науково-дослідні роботи  Визначення структури вхідних та вихідних данних.Предварітельний вибір методів рішення задач.Обоснованіе доцільності застосування раніше розроблених программ.Определеніе вимог до технічних средствам.Обоснованіе принципову можливість вирішення поставленого завдання
 1. Технічне завдання  Розробка і затвердження технічного завдання  Визначення вимог до программе.Разработка техніко-економічного обґрунтування розробки программи.Определеніе стадій, етапів і термінів розробки програми, і документації на нее.Вибор мов программірованія.Определеніе необхідності проведення науково-дослідних робіт на наступних стадіях.Согласованіе і затвердження технічного завдання.
 2. Ескізний проект  Розробка ескізного проекту  Попередня розробка структури вхідних і вихідних данних.Уточненіе методів вирішення задачі.Разработка загального опису алгоритму рішення задачі.Разработка техніко-економічного обґрунтування
   Затвердження ескізного проекту  Розробка пояснювальної запіскі.Согласованіе та затвердження ескізного проекту
 3. Технічний проект  Розробка технічного проекту  Уточнення структури вхідних і вихідних данних.Разработка алгоритму рішення задачі.Определеніе форми представлення вхідних і вихідних данних.Определеніе семантики і синтаксису язика.Разработка структури программи.Окончательное визначення конфігурації технічних засобів
   Затвердження технічного проекту  Розробка плану заходів з розробки та впровадження программ.Разработка пояснювальній запіскі.Согласованіе і затвердження технічного проекту
 4. Робочий проект  Розробка програми  Програмування та налагодження программи.Ізготовленіе програми-оригіналу
   Розробка програмної документації  Розробка програмних документів відповідно до вимог ГОСТ 19.101-77
   випробування програми  Розробка, узгодження і затвердження порядку і методики випробувань.
 4. Робочий проект  випробування програми  Проведення попередніх, державних, міжвідомчих, приймально-здавальних та інших видів іспитаній.Корректіровка програми і програмної документації за результатами випробувань
 5. Впровадження  Підготовка і передача програми  Підготовка і передача програми і програмної документації для супроводу і (або) ізготовленія.Оформленіе і затвердження акту про передачу програми на супровід і (або) ізготовленіе.Передача програми в фонд алгоритмів і програм


Життєвий цикл програмного засобу (вироби). Взаємодія фахівців при розробці та експлуатації програмного забезпечення АСУ (АІС). | ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

Управління, його мета і завдання (функції). Організація управління. Система управління в складі системи виробництва. | Інформатизація. Інформаційне суспільство. Інформатика. Інформаційний ресурс суспільства і його особливості. | Види забезпечення АСУ (АІС). | Структуровані, частково структуровані і неструктуровані завдання управління підприємством (організації), і відповідні їм функціональні інформаційні системи. | Інформаційні технології, їх класифікація, структура (алгоритм виконання робіт передачі і обробки інформації), і кошти реалізації. | Організація застосування (впровадження) інформаційних технологій на підприємстві (в організації). | Класифікація і внутрішня організація (структура, елементи та можливості) комп'ютерних інформаційних систем в складі АСУ (АІС) підприємства (організації) | Організація створення та застосування АСУ (АІС) підприємства (організації) і, в їх складі, комп'ютерних інформаційних систем органів управління підприємства (організації). | Основні характеристики, класифікація, склад апаратних засобів (пристроїв) і продуктивність ЕОМ. | Програмні засоби (програмне забезпечення) ЕОМ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати