На головну

ієрархія процесів

  1. N Основна вимога до моделей технологічних процесів - точність відповідності моделі реальному ТП.
  2. N Таким чином, всі види енергії діють на ТЗ і її елементи, викликають в ній цілий ряд небажаних процесів, створюють умови для погіршення її функціональних характеристик.
  3. Автоматизація ділових процесів
  4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  5. Автоматичний КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЗБАГАЧЕННЯ
  6. Автоматичне регулювання ПРОЦЕСІВ ЗБАГАЧЕННЯ
  7. Агресивність, домінування і ієрархія - початок всіх початків

При породженні процесів створюється ієрархічна (деревоподібна) структура процесів, в якій батьківський процес може породжувати кілька ( «дочірніх») процесів-нащадків, але у кожного процесу-нащадка тільки один процес-батько.

Диспетчеризація та синхронізація процесів [1 c. 30 - 39, 104-110; 2 розд. 3.4]

диспетчеризація (= планування) - Розподіл часу процесора.

Для паралельно виконуваних взаємодіючих або вирішальних єдине завдання програм (процесів або потоків) необхідна синхронізація, Т. Е. Узгодження їх дій за часом.

Зокрема, синхронізація потрібна для проблеми взаємного виключення, Коли кожному з процесів, які звертаються до разделяемому ними (т. е. спільно використовуваному) ресурсу, Потрібно монопольний доступ - виняток одночасного з ним доступу всіх інших процесів до цього ресурсу.

Коли процес звертається до ресурсу (наприклад, даними), говорять, що цей процес перебуває в критичній ділянці (Критичної області). Коли процеси використовують загальний ресурс, і один з процесів знаходиться в своєму критичному ділянці, необхідно виключити входження інших процесів в критичні ділянки.

Для синхронізації n процесів Е. Дейкстра запропонував семафор - забезпечену чергою целочисленную захищену змінну, Значення якої можна читати і змінювати тільки спеціальними операціями: P, V и ініціалізація:

Ініціалізація_семафора (Семафор, початкове_значення);

двійковий семафор приймає значення 0 і 1, який вважає семафор - Цілочисельні значення ? 0 для управління ідентичними екземплярами одного ресурсу. Лічильник семафора дорівнює числу вільних примірників ресурсу. В черги у семафора процеси очікують звільнення ресурсу - виконання V-операцій.

Критичні ділянки взаємного виключення з семафора S в кожному з синхронізуються процесів обрамляются операціями P (S) і V (S) (можна трактувати операцію P як сигнал "Отримати ресурс", а V - сигнал "Повернути ресурс"):

P (S);

Критичний ділянку;

V (S);

Якщо кілька процесів виконають операцію P (S) - отримання ресурсу, це дозволять першому з них, а решта будуть чекати звільнення ресурсу V (S) в черзі на цьому семафорі.

Операції P (S) і V (S) повинні виконуватися в режимі атомарного доступу (Без переривань) і тому реалізуються в ядрі ОС.

Наприклад, в ОС Windows XP двійковий семафор реалізований у вигляді призначеного для користувача об'єкта типу Critical Section для синхронізації потоків одного процесу. об'єкти ядра типу mutex (Двійковий семафор) і semaphore (З лічильником) дозволяють синхронізувати потоки одного або різних процесів, але вимагають витрат часу для перемикання в режим ядра і назад.

Крім того, в Windows XP для синхронізації потоків одного процесу в призначеному для користувача режимі використовують Interlocked-функції, Що змінюють значення змінних в режимі атомарного доступу. Для синхронізації потоків одного або різних процесів можна також використовувати будь-які об'єкти ядра, Які можуть перебувати у вільному або зайнятому стані (signaled / nonsignaled state) - типу event (подія), process, job (завдання), file і інші.

 Універсальні операційні системи і ОС спеціального призначення | Боротьба з тупиками

Матеріали до атестації по операційним системам | Короткий конспект змісту дисципліни | Способи реалізації мультипрограммирования | Стратегія підкачки сторінок | файлова система | Організація операційних систем | словник |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати