На головну

Відповідь: 2

  1. Вірна відповідь: зросла на 9,2%.
  2. Матф.22: 29 «Ісус сказав їм у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання, ні Божої сили».
  3. Відповідь: 1
  4. Відповідь: 1
  5. Відповідь: 1
  6. Відповідь: 3

64. (61c.) Здатність проникати у внутрішній світ учня, психологічна спостережливість педагога складають суть ... (одна відповідь)

1) дидактичних здібностей

2) комунікативних здібностей

3) організаторських здібностей

4) гностичних здібностей

Відповідь: 4

65. (61c.) Модульне подання професійної компетентності в педагогічній психології розробила ...

(Одна відповідь)

1) Л. М. Мітіна

2) А. К. Маркова

3) Н, Ф. Тализіна

4) Н. В. Кузьміна

Відповідь: 2

66. (61c.) Поняття "самоспостереження" є синонімом терміна ..... (одна відповідь)

1) интроверсия

2) інтроспекція

3) интроекция

4) інтроскопія

Відповідь: 2

67. (61c.) Тривалий і систематичне спостереження, вивчення одних і тих же людей, називається ..... (одна відповідь)

1) пілотажним

2) порівняльним

3) лонгітюдним

4) комплексним

Відповідь: 3

68. (61c.) Властивість, яке позначає здатність відображати відбите = розмірковувати над власними ощушеній, переживаннями, думками, називається .... (одна відповідь)

1) рефлексією

2) увагою

3) інтуїцією

4) мисленням

Відповідь: 1

69. (61c.) В теорії формування розумових дій і понять виділяються ... (одна відповідь)

1) 4 етапу

2) 6 етапів

3) 5 етапів

4) 7 етапів

Відповідь: 2

70. (61c.) Поняття "провідна діяльність" висунуто ... (одна відповідь)

1) Л, С. Виготським

2) А. Н. Леонтьєвим

3) Д. Б. Ельконіна

4) С. Л. РубінштейномВідповідь: 1 | Відповідь: 2

Відповідь: 3 | Відповідь: 1 | Відповідь: 3 | Відповідь: 1 | Відповідь: 1 | Відповідь: 2 | Відповідь: 4 | Відповідь: 3 | Відповідь: 4 | Відповідь: 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати