На головну

Відповідь: 1

  1. Вірна відповідь: зросла на 9,2%.
  2. Матф.22: 29 «Ісус сказав їм у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання, ні Божої сили».
  3. Відповідь: 1
  4. Відповідь: 1
  5. Відповідь: 2
  6. Відповідь: 3

3. Метод пізнання, який обмежується реєстрацією виявлених фактів у психолого-педагогічних дослідженнях, називається: (одна відповідь)

1) наглядом

2) констатує експериментом

3) формує експериментом

4) квазіекспериментом

Відповідь: 1

4. Приховане спостереження як різновид спостереження виділяється в залежності: (одна відповідь)

1) від регулярності

2) від позиції спостерігача

3) від впорядкованості

4) від активності спостерігача

Відповідь: 2

5. Найбільш висока точність результатів дослідження забезпечується при: (одна відповідь)

1) спостереженні

2) метод аналізу продуктів діяльності

3) експериментальному методі

4) контент-аналізі

Відповідь: 3

6. Діючий вікової та педагогічної психології метод простежування змін психіки дитини в процесі активного впливу дослідника на випробуваного - це: (одна відповідь)

1) пілотажний експеримент

2) констатуючий експеримент

3) формує експеримент

4) включене спостереження

Відповідь: 3

7. Міждисциплінарний підхід до аналізу вчення здійснив: (одна відповідь)

1) В. В. Давидов

2) Д. Б. Ельконін

3) І. Лінгарт

4) Л. Б. Ительсон

Відповідь: 3

8. Автором книги «Процес і структура людського вчення» є: (одна відповідь)

1) І. І, Ільясов

2) Л. Б. Ительсон

3) І. Лінгарт

4) В. В. ДавидовВідповідь: 3 | Відповідь: 3

Відповідь: 1 | Відповідь: 1 | Відповідь: 2 | Відповідь: 2 | Відповідь: 1 | Відповідь: 2 | Відповідь: 4 | Відповідь: 3 | Відповідь: 4 | Відповідь: 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати