На головну

Таблиці (див. ГОСТ 7.32-2001 п.6.6)

  1. Алгоритм складання симплексной таблиці. Перетворення симплексной таблиці.
  2. Аргументи функції електронної таблиці Microsoft Excel повинні відділятися один від одного
  3. В Excel для переходу в будь-яку іншу клітинку електронної таблиці необхідно натиснути комбінацію клавіш
  4. Залежно від структури підмета розрізняють статистичні таблиці
  5. У курсовому проекті необхідно привести розрахунки заробітної плати по кожному з 5 пунктів табліци4 для кожного розробника окремо.
  6. Тимчасові таблиці в збережених процедурах
  7. Групування елементів таблиці

3.6.1. Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці, при її наявності, повинно відображати її зміст, бути точним і коротким. Назва таблиці слід поміщати над таблицею, без абзацного відступу в один рядок з її номеромчерез тире.

При перенесенні частини таблиці назву вміщують тільки над першою частиною таблиці, нижню горизонтальну риску, що обмежує таблицю, не проводять.

3.6.2. Таблицю слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці.

3.6.3. На всі таблиці повинні бути посилання в роботі. При посиланні слід писати слово «таблиця» із зазначенням її номера.

Таблиця ___________ _____________________

Номер Назва таблиці

· Таблицю з великою кількістю рядків допускається переносити на інший аркуш (сторінку). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і її номер вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слово «Продовження» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження таблиці 1». При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) заголовок поміщають тільки над її першою частиною.

Таблицю з великою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюється головка, у другому випадку - боковик.

Якщо повторюваний в різних рядках графи таблиці текст складається з одного слова, то його після першого написання допускається замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі - лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не приводять, в ній ставлять прочерк.

· Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

· Заголовки граф і рядків таблиці слід писати зпрописні букви в однині, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

· Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж в тексті.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається. Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти таблиці.

 Нумерація сторінок роботи | Укладач: доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії кандидат історичних наук Клепіков В. М.

ІНСТИТУТ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | ВСТУП | ВИСНОВОК | Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати