Головна

професійної освіти

  1. D) формування системи соціологічної освіти
  2. I. Витяг з державного освітнього стандарту вищої професійної освіти
  3. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  4. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  5. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  6. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти
  7. III. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, СИСТЕМА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ФАХІВЦІВ ЗМІ

1. Державні освітні стандарти вищої і післявузівської професійної освіти призначені для забезпечення:

1) якості вищої і післявузівської професійної освіти;

2) єдності освітнього простору Російської Федерації;

3) основи для об'єктивної оцінки діяльності освітніх установ, що реалізують освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти;

4) визнання і встановлення еквівалентності документів іноземних держав про вищу і післявузівську професійну освіту.

2. Державні освітні стандарти вищої і післявузівської професійної освіти складаються з федеральних і національно-регіональних компонентів.

Федеральні компоненти державних освітніх стандартів вищої і післявузівської професійної освіти включають в себе:

1) загальні вимоги до основних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти;

2) вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти, до умов їх реалізації, в тому числі до навчальної та виробничої практики та підсумкової атестації випускників, рівню підготовки випускників за кожним напрямом підготовки (спеціальністю);

3) терміни освоєння основних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах, які не суперечать термінам, встановленим законодавством Російської Федерації і (або) положеннями про вищі навчальні заклади відповідних видів;

4) максимальний обсяг навчального навантаження учнів.

Національно-регіональні компоненти державних освітніх стандартів вищої і післявузівської професійної освіти відображають національно-регіональні особливості підготовки фахівців за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями).

3. Порядок розробки, затвердження та введення в дію державних освітніх стандартів вищої і післявузівської професійної освіти в частині, яка не врегульована цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Зміст національно-регіональних компонентів державних освітніх стандартів вищої і післявузівської професійної освіти визначається вищим навчальним закладом самостійно, в разі фінансування їх реалізації за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації - за погодженням з відповідним органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

5. Основні освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти розробляються федеральними (центральними) органами управління освітою та відомчими державними органами управління освітою та в частині, що виходить за межі відповідних державних освітніх стандартів, виконують функції зразкових освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти.

6. Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) вищої і післявузівської професійної освіти встановлюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 Діловодства та поліпшенні підготовки кадрів з діловодства "* 1 | Стаття 6. Ступені вищої професійної освіти, терміни і форми його отримання

Вступ | Глава 1. Документ і його місце в системі управління | Глава 2. Історія професії | Глава 3. Стандарт вищої професійної освіти за фахом | Список джерел та літератури | Стаття 7. Документи про вищу і післявузівську професійну освіту | Стаття 16. Студенти вищих навчальних закладів | Які поєднують навчання у вищому навчальному закладі з роботою | II. Розподіл годин курсу за темами | Розділ 2. Історія появи спеціальності і її розвиток |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати