На головну

Тема 15. Наростання кризових явищ радянського ладу. Початок розпаду тоталітарної системи.

  1. Баланс банку "Імпульс" на початок дня.
  2. Баланс банку «Демарк» на початок дня 31.01.2013 р.
  3. В) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вар тості всіх основних виробничих фондів на початок року.
  4. Держава і право Київської Русі( ІХ ст. - початок ХІІІ ст.).
  5. Державно-правові процеси на українських землях в складі Російській імперії (ХІХ ст. - початок ХХ ст.).
  6. Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів.
  7. Друга половина 60-х - початок 80-х років).

1. Яку позицію зайняло українське партійне керівництво щодо увільнення у 1964 р. М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР?

2. В 60-х - 70-х рр.. розвиток економіки України супроводжувався:(задовільними впровадженням у матеріальне виробництво розробок нової техніки)

3. Коли було запроваджено гарантовану оплату праці трудівників колгоспів (1966-1967рр.)

4. У якому році було розпочато економічну реформу по впровадженню нової моделі механізму господарювання (вересень 1965р.)

5. Причинами невдачі економічних реформ, розпочатих у 1965 р., були (ліквідація раднаргоспів, відновлення всевладдя союзних міністерств)

6. У відповідності до економічної реформи, прийнятої вересневим пленумом ЦК КПРС уряд України:(втрачав контроль над більшістю фабрик і заводів)

7. Коли було ліквідовано Раднаргоспи (вересень 1965р.)

8. У часи Л. Брежнєва в Україні:

(відбулось згортання хрущовських демократичних починань)

9. Характерними рисами розвитку політичної ситуації у 1965-1985 рр. були: (підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудящих у радах)

10. Яка міжнародна подія дала поштовх для згортання будь-яких реформ у Радянському Союзі (1968р. придушення «празької весни»)

11. Перший секретар ЦК КПУ П. Шелест:(по мірі можливості відстоював інтереси і настрої населення України, але не керівництва СРСР)

12. Активізації діяльності дисидентів сприяли:(інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р)

13. Який із напрямів дисидентського руху був найактивнішим в Україні 60 - 70-х рр. (правозахивний)

14. Як змінилась кількість дисидентів у середині 70-х на початку 80-х років (зменшилась)

15. У якому році В. Чорновіл видав збірник матеріалів про арешти в Україні «Лихо з розуму» (квітень 1967р.)

16. Хто написав статтю «Інтернаціоналізм чи русифікація» (І. Дзюба)

17. У 1968 р. розпочалось цькування Олеся Гончара за його роман (Собор)

18. «Самвидав» - це(твори, видані всупереч офіційним заборонам)

19. Поява «Самвидаву» в Україні датується (1966р.)

20. Коли була створена Українська Гельсінська група (9 листопада 1976р.)

21. Хто очолював Українську Гельсінську групу (М. Руденко)

22. Українська Гельсінська група була організацією:(Легальною)

23. Згідно з 6 ст. Конституції СРСР:( КПРС проголошувалась керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його)

24. Нарощування воєнно-промислового комплексу у 70 - 80-х рр.. було зумовлене: (прагненням керівників СРСР не допустити відставання від США у воєнній галузі)

25. Коли відбувся виступ В. Чорновола, І. Дзюби, В. Стуса в Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» проти хвилі арештів (1965р.)

26. Вихід першого номера самовидавного поза цензурного журналу «Український вісник» (ред.. В. Чорновіл) датується (січень 1970р.)

27. Коли прийнято постанову Ради Міністрів СРСР «Про заходи про поліпшення вивчення російської мови в союзних республіках» (13 жовтня 1978р.)

28. У якому році розпочалась перша хвиля масових арештів серед української інтелігенції (заарештовано 60 чол) (1965-1966рр.)

29. У чому полягала суть економічної реформи, проведеної на вересневому (1965 р.) пленумі ЦК КПРС (новий етап надцентралізації)

30. Встановіть відповідність подій:

(2) усунення П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ;

(1) перша велика хвиля арештів дисидентів в Україні;

(4)схвалення Верховною Радою УРСР нової Конституції Української РСР;

(3) утворення Української Гельсінської спілки.

31. На підставі яких звинувачень було усунено від влади П. Шелеста (недоліки у справі «інтернаціонального виховання трудящих», примиренське ставлення до проявів націоналізму, надмірній пропаганді пам*яток українського народу)

32. Дисидентський рух в другій половині ХХ ст.. не став масовим через (репресії)

33. Конституція СРСР 1977 р. і Конституція УРСР 1978 р.:(формально узаконили необмежену владу комуністичної партії, оголосивши її «ядром» політичної)© um.co.ua - учбові матеріали та реферати