На головну

Тема 8. українські землі наприкінці XVII - XVIII ст. Нищення Козацької держави російським царизмом.

  1. Chapter XVIII
  2. CHAPTER XXVIII (Глава двадцать восьмая)
  3. I. 8. Русская философия XVIII-XX веков
  4. I. Донаучный этап развития геологических знаний (от древности до середины XVIII века).
  5. I.5. КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVIII-XIX вв.
  6. II. Становление геологии как науки (вторая половина XVIII - XIX вв.).
  7. X, XII, XIV, XVIII, XX, XXII, XXIV.

1. Коли став гетьманом І. мазепа (25 червня 1687р.)

2. Хто став наступником гетьмана і. Мазепи (І. скоропадський)

3. Коли війська російського царя вперше зруйнували Запорізьку Січ (1709 р.)

4. Хто із гетьманів і коли започаткував першу українську політичну еміграцію (Пилипа Орлика)

5. Кого було обрано гетьманом на козацькій раді в м. Бендери (П. орлик)

6. Хто із гетьманів уклав із Москвою Коломацькі статті (І. мазепа)

7. Коли було укладено Конституцію П. орлика (1710р.)

8. Хто підняв козацьке повстання на Правобережній Україні в 1702-1704 рр. (Семен Палій)

9. Коли було утворено першу Малоросійську Колегію (1722р.)

10. Які статті уклав з Москвою гетьман Д. апостол (Рішительні пункти)

11. Скільки років в Україні не було гетьмана після смерті Д. апостола (16)

12. Хто із гетьманів перший запровадив державний бюджет?

13. Упродовж якого періоду діяла Перша Малоросійська колегія (1722-1727р.)

14. Хто був останнім гетьманом України (К. розумовський)

15. Кому було передано владу після смерті гетьмана Д. апостола (Правлінню гетьманського уряду)

16. Коли було обрано гетьманом К. розумовського (1750-1764)

16. Коли було скасовано Гетьманат як систему влади в Україні (1764р.)

17. Коли було запроваджено правління II малоросійської Колегії в Україні (1764-1782р.)

18. Коли була остаточно знищена Запорізька Січ (1775р.)

19. Який орган управління в Україні очолював князь О. Шаховський (Правління гетьманського уряду)

20. Який орган управління в Україні очолював П. румянцев (ІІ-й Малоросійська Колегія)

21. за якого українського гетьмана Києво-Могилянську Колегію реорганізовано в Академію (І. мазепа)

22. Коли Запорожці повернулись під владу російського імператора і заснували Нову січ ?

23. Кого підтримали запорозькі козаки після переходу І. мазепи на бік Карла ХІІ.? (Костем Гордієнком)

24. Вкажіть чиї інтереси найбільше виражав і відстоював І. мазепа:

25. Коли було ліквідовано слобідські козацькі полки (1765 р)

26. Коли було остаточно закріпачено українське селянство (1783р.)

27. Рішительні пункти були прийняті у (1728р.)

28. Коли було скасовано адміністративний поділ лівобережної України на полки і сотні (1781 р.)

29. олешівську Січ запорізькі козаки заснували у...?

30. в якому договорі українського гетьмана з Москвою було записано "Народ малоросійський соєдєнить с народом великоросійським... " :

31. Ватажками якого руху були І. гонта та М. залізяк (Коліївщина)

32. Назвіть правильне твердження :" У квітні 1722 р. Петро І своїм указом ... ": (Утворив першу Малоросійську колегію)

33. Які регіони були охоплені Коліївщиною (Київщина, брацлавщина)

34. Хто був кошовим отаманом Запорозької Січі , який разом із запорожцями підтримав І. мазепу під час походу Карла ХІІ (К. гордієнко)

35 Назвіть прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні в 1734 році (Верлан)

36. Що являли собою "Рішительні пункти" /статті/ (Рішительні пункти -документ який складався з указів, що суттєво обмежували автономію України-1. обрання гетьмана за згоди царя;2. призначення генеральної старшини та полковників царським указом;3. перетворення Генерального суду на колегіальну установу з 6 осіб (3 укр.+3 рос.);4 підпорядкування гетьмана у військових справах князю Голіцину;5 позбавлення гетьмана права вести приватне закордонне листування)

36. Установіть відповідність між прізвищами осіб та фактами їхньої біографії:

П. орлик - Гетьман на вигнанні

І. скоропадський -Обраний гетьманом в 62 роки

К. розумовський -Обраний гетьманом в 1750 р.

С. палій -Керівник повстання поч.. ХVIII ст.

37. Назвіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі (П. калнишевський)

38. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1709 р. -Полтавська битва.

1693 р. - Повстання козаків на Запоріжжі

1711 р -Прутський договір.

1721 р. -Царський указ про заборону друкування українських книг© um.co.ua - учбові матеріали та реферати