На головну

REFERENCES

  1. Examples of Reference Notes, Bibliographies, and Parenthetical References
  2. Letters Requesting References
  3. Parenthetical References and Reference Lists
  4. References
  5. REFERENCES
  6. References

1. Алексєєва Е. С. Введення в перекладознавство: Навчальний посібник для студ. філол. і лингв. фак. вищ. навч. закладів. - СПб .: Філологічний факультет СПбДУ; М .: Видавничий центр «Академія», 2004. - 352 с.

2. Алікіна Е. В. Перекладацька семантографія. Запис при усному перекладі. - М .: АСТ: Схід - Захід, 2006. - 156 с. (Лінгвістика і міжкультурна комунікація. Золота серія).

3. Алімов В. В. Теорія перекладу. Переклад в сфері професійної комунікації: Навчальний посібник. - М .: КомКнига, 2006. - 160 с.

4. Бархударов Л. С. Мова і переклад. Питання загальної і приватної теорії перекладу. - М .: Міжнародні відносини, 1975. - 240 с.

5. Бауш До.-Р. Порівняльне мовознавство, прикладна лінгвістика і переклад // Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. - М .: «Міжнародні відносини», 1978. - С. 55 - 69.

6. Борисова Л. І. Помилкові друзі перекладача: Уч. посібник з науково -технічний перекладу. - М .: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2002. - 212 с.

7. Брандес М. П., Провоторов В. І. Предпереводческій аналіз тексту: Навчальний посібник. - М .: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. - 224 с.

8. Бреус Є. В. Основи теорії і практики перекладу з російської мови на англійську. - М .: изд. УРАО, 1998. - 208 с.

9. Будагов Р. А. Помилкові друзі перекладача // Людина і його мова. - М .: Изд-во Моск. Ун-ту, 1976. - С. 267 -275.

10. Бурак А. Л. Translating Culture: Переклад та міжкультурна комунікація. Етап 1: Рівень слова. - М .: «Р. Валент », 2002. - 152 с.

11. Вежбицкая Розуміння культур за посередництвом ключових слів / Пер. з англ. А. Д. Шмельова. - М .: Мови слов'янської культури, 2001. - 288 с.

12. Віне Ж-П., Дарбельне Ж. Технічні способи перекладу // Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. - М .: «Міжнародні відносини», 1978. - С. 157-168.

13. Виноградов В. С. Введення в перекладознавство (загальні та лексичні питання). - М .: Изд-во інституту загальної середньої освіти РАО, 2001. - 224 с.

14. Виноградов В. С. Переклад: Загальні і лексичні питання: Навчальний посібник. - 2-е изд., Перераб. - М .: КДУ, 2004. - 240 с.

15. Виссон Лінн. Практикум з синхронного перекладу з російської на англійську. - М .: «Р. Валент », 2000. - 200 с.

16. Виссон Лінн. Синхронний переклад з російської на англійську. - М .: «Р. Валент », 2000. - 272 с.

17. Виссон Лінн. Російські проблеми в англійській мові. Слова і фрази в контексті двох культур. Пер. з англ. - М .: Р. Валент, 2003. - 192 с.

18. Влахов С., Флорин С. Неперекладне в перекладі ,. - М .: 1980. - 432 с.

19. Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. - М .: «Міжнародні відносини», 1978. - 229 с.

20. Гак В. Г., Григор'єв Б. Б. Теорія і практика перекладу. М .:, 2001. - 157 с.

21. Голікова Ж. А. Переклад з англійської на російську: Навчальний посібник. - М .: Нове знання, 2003. - 287 с.

22. Зражевська Т. А., Бєляєва Л. М. Труднощі перекладу з англійської мови на російську. - М .: «Міжнародні відносини», 1972. - 141 с.

23. Кабакчі В. В. Практика англомовної міжкультурної комунікації. - СПб .: Изд-во «Союз», 2004. - 480 с.

24. Казакова Т. А. Практичні основи перекладу. - СПб .: «Видавництво Союз», 2000. - 319 с.

25. Казакова Т. А. Imagery in Translation. Практикум з художнього перекладу: Навчальний посібник. - СПб .: «Союз», 2004. - 320 с.

26. Катцер Ю. М., Кунин А. В. Переклад з російської мови на англійську. - М .: «Вища школа», 1964. - 407 с.

27. Керквуд Г. В. Переклад як основа контрастивного лінгвістичного аналізу // Нове в зарубіжній лінгвістиці. XXV. - М .: Прогрес, 1989. - С. 341-350.

28. Клімзо Б. А. Ремесло технічного перекладача. Про англійську мову, перекладі та перекладачів науково-технічної літератури. - М .: «Р. Валент », 2006. - 508 с.

29. Комісарів В. Н. Слово про переведення. - М .: «Міжнародні відносини», 1973. - 215 с.

30. Комісарів В. Н. Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти). - М .: «Вища школа», 1990. - 253 с.

31. Комісарів В. Н. Сучасне перекладознавство. - М .: ЕТС, 1999a. - 192 с.

32. Комісарів В. Н. Загальна теорія перекладу. Проблеми перекладознавства в освітленні зарубіжних вчених: Навчальний посібник. - М .: ЧеРо, 1999b. - 136 с.

33. Комісарів В. Н. Лінгвістичний переводоведение в Росії: Навчальний посібник. - М .: ЕТС, 2002. - 184 с.

34. Комісарів В. Н. Внесок Я. І. Рецкер в лінгвістичну теорію перекладу. Додаток // Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика. - М .: «Р. Валент », 2004. - С. 213 - 222.

35. Комісарів В. Н., Кораловий А. Л. Практикум з перекладу з англійської мови на російську: Навчальний посібник. - М .: Вища школа, 1990. - 127 с.

36. Комісарів В. Н., Рецкер Я. І., Тархов. Допомога з перекладу з англійської мови на російську. У 2-ух частинах. - М .: «Вища школа», 1960 (Ч. I - 175 с.), 1965 (Ч. II - 287 с.).

37. Косериу Е. Контрастивна лінгвістика іперевод: їх співвідношення // Нове в зарубіжній лінгвістиці. Вип. XXV. - М .: Прогрес, 1989. - С. 63-81.

38. Кузьмін С. С. ідіоматичних переклад з російської мови на англійську (Теорія і практика): Підручник. - М .: Флінта: Наука, 2006. - 312 с.

39. Кетфорд Дж. К. Лінгвістична теорія перекладу: Про одному аспекті прикладної лінгвістики. - М .: Едіторіал УРСС, 2004. - 208 с.

40. Ладо Р. Лінгвістика поверх кордонів культур // Нове в зарубіжній лінгвістиці. Вип. XXV. Контрастивна лінгвістика. - М .: Прогересс, 1989. - С. 32-62.

41. Латишев Л. К. Технологія перекладу. - М .: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. - 280 с.

42. Латишев Л. К., Провоторов В. І. Структура і зміст підготовки перекладачів в мовному вузі. - М .: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. - 136 с.

43. Латишев Л. К., Семенов А. Л. Переклад: Теорія, практика і методика викладання: Навчальний посібник. - М .: «Академія», 2003. - 192 с.

44. Левицька Т. Р., Фитерман А. М. Проблеми перекладу. - М .: «Міжнародні відносини», 1976. - 202 с.

45. Левицька Т. Р., Фитерман А. М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на російську. - М .: Изд-во літ. на іноз. мова., 1963. - 263 с.

46. ??Лілова А. Введення в загальну теорію перекладу. - М .:, 1985. - 154 с.

47. Лотман Ю. М. Кілька думок про типологію культур // Мови культури і проблеми перекладного. - М .: Наука, 1987. - С. 3 - 11.

48. Меднікова Е. М. Прихована інформація і переклад // Структурно-семантичні особливості мовної одиниці і її номинативная цінність. - Нальчик: Изд-е Каб-Балк. держ. унив-та, 1984. - С. 36 - 47.

49. Мєшков О., Лемберт Мартін. Практикум з перекладу з російської мови на англійську. М .: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. - 116 с.

50. Миньяр-Белоручев Р. К. Загальна теорія перекладу і усний переклад. - М .: Воениздат, 1980. - 201 с.

51. Миньяр-Белоручев Р. К. Теорія і методи перекладу. - М.:, 1996. - 213 с.

52. Миньяр-Белоручев Р. К. Як стати перекладачем? - М .: «Готика», 1999. - 176 с.

53. Мости. Журнал перекладачів. - М .: Изд. МЛУ. - 2004. - №1,2,3.

54. Найда Ю. До науки переводити. Принципи відповідності // Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. - М .: Міжнародні відносини, 1978. - С. 114-137.

55. Нелюбин Л. Л., Хухуні Г. Т. Наука про переведення: Навчальний посібник. - М .: Флінта: МПСІ, 2006. - 416 с.

56. Нестерова Н. М. Текст і переклад в дзеркалі сучасних філософських парадигм. - Перм: Пермський держ. техн. унив., 2005. - 203 с.

57. Палажченко П. Мій несистематичний словник (Із записної книжки перекладача). - М .: «Р. Валент », 2003. - 304 с.

58. Парахіна А. В. Посібник з перекладу технічних текстів з англійської мови на російську. - М .: Вища школа, 1982. - 191 с.

59. Переклад як когнітивна діяльність. Вісник МЛУ. Випуск 480. Изд-ня Моск. держ. лингв. унив-ту, 2003. - 132 с.

60. Проблеми навчання перекладу в мовному вузі. Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції. - М .: Изд-ня МЛУ, 2005. - 138 с.

61. Проніна Р. Ф. Переклад англійської науково-технічної літератури: навчальний посібник. - М .: Вища школа, 1986. - 185 с.

62. Ревзін І. І., Розенцвейг В. Ю. Основи загального і машинного перекладу. - М .: Вища школа, 1963. - 318 с.

63. Рецкер Я. І. Що ж таке лексичні трансформації? // Зошити перекладача: Вип.17 / Под ред. Проф. Л. С. Бархударова. - М .: Міжнародні відносини, 180. - С. 61-72.

64. Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика. - М .: «Р. Валент », 2004. - 240 с.

65. Розен Е. В. Нове в лексиці німецької мови. - М .: «Просвещение», 1976. - 174 с.

66. Романова С. П., Кораловий А. Л. Посібник по перекладу з англійської на російську. - М .: КДУ, 2004. - 176 с.

67. Російська граматика. Т.1. - М .: Изд-во «Наука», 1982. - 783 с.

68. Сорокін Ю. А. Переводоведение: статус перекладача і псіхогерменевтіческіе процедури. - М .: ІТДГК «Гнозис», 2003. - 160 с.

69. Соссюр Ф. Де. Праці з мовознавства. - М .: Прогрес, 1977. - 695 с.

70. Текст і переклад / Відп. ред. А. Д. Швейцер. - М .: «Наука», 1988. - 165 с.

71. Тихонов А. А. Англійська мова. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005. - 120 с.

72. Тороп П. Тотальний переклад. - Тарту: Tartu Univ.Press, 1995. - 220 p.

73. Тюленєв С. В. Теорія перекладу: Навчальний посібник. - М .: Гардарики, 2004. - 336 с.

74. Фесенко Т. А. Специфіка національного культурного простору в дзеркалі перекладу: Навчальний посібник. - Тамбов: Изд-во ТГУ ім. Г. Р. Державіна, 2002. - 228 с.

75. Федоров А. В. Основи загальної теорії перекладу. - М .: «Вища школа», 1968. - 396 с.

76. Хайруллін В. І. Переклад і когнітологія: Навчальний посібник. - Уфа: Изд. Башк. Держ. Унів., 1997. - 80 с.

77. Цвіллінг М. Я. Про деякі принципи складання перекладних словників // Зошити перекладача. Вип.20 / Под ред. проф. Л. С. Бархударова. - М .: Вища школа, 1983. - С. 85-91.

78. Чанишева З. З. Засоби створення прихованої інформації в тексті (лінгвокультурологічний і когнітивний аспекти). - Уфа: РІО БашГУ, 2000. - 106 с.

79. Чанишева З. З. Етнокультурні підстави лексичної семантики: Монографія. - Уфа: РІО БашГУ, 2004. - 256 с.

80. Чанишева З. З. Етнокультурні підстави лексичної семантики. Автореф ... дис. докт. філол. наук. - Уфа: РІО БашГУ, 2006. - 45 с.

81. Чеботарьов П. Г. Переклад як засіб і предмет навчання: Науково-методичний посібник. - М .: Вища школа, 2006. - 320 с.

82. Чебурашкина Н. Д. Технічний переклад в школі. - М .: «Просвещение», 1979. - 319 с.

83. Черняхівська Л. А. Смислова структура і переклад. - М .: «Міжнародні відносини», 1976. - 264 с.

84. Чудінов А. П. Політична лінгвістика: навчальний посібник - А. П. Чудінов. - М .: Флінта: Наука, 2006. - 256 с.

85. Чужакін А. П. Світ перекладу -2. Practicum Upgrade - М.: «Р. Валент », 1999. - 168 с.

86. Чужакін А. П. Світ перекладу - 3. Practicum Plus. - М .: «Р. Валент », 2003. - 200 с.

87. Чужакін А. П., Палажченко П. Р. Мир перекладу - 1. Introduction to Interpreting XXI. - М .: «Р. Валент », 2004. - 224 с.

88. Чужакін А., Палажченко П. Світ перекладу, або Вічний пошук порозуміння. - М .: «Р. Валент », 1999. - 192 с.

89. Чуковський К. І. Високе мистецтво. Про засади художнього перекладу. - М .: Мистецтво, 1988. - 203 с.

90. Швейцер А. Д. Переклад і лінгвістика (Газетно-інформаційний та військово-публіцистичний переклад). - М .: Воениздат, 1973. - 280 с.

91. Швейцер А. Д. Теорія перекладу: Статус, проблеми, аспекти. - М .: «Наука», 1988. - 215 с.

92. Якобсон Р. О. Про лінгвістичних аспектах перекладу // Вибрані праці. - М .: «Прогрес», 1985. - С. 361 - 368.

93. Alexieva B. Types of texts and intertextuality in simultaneous interpreting // Translation Studies - An Interdiscipline. - Amsterdam and Philadelphia, 1994. - Pp. 179 - 187.

94. Campbell Stuart. Translation into the Second Language. - London and new York: Longman, 1998. - 208 p.

95. Eco Umberto. Introduction in: Lotman 1990: P. 7 - 13.

96. Eco Umberto. Experiences in Translation. - Toronto: University of Toronto Press, 2001. - 239 p.

97. Essays on Style and Language. Ed. by Roger Fowler. - London: Routledge and Kegan Paul. - 188 p.

98. Grollenberg L.H. Shorter Atlas of the Bible. - London: Penguin Group, 1978. - 265 p.

99. Guirdham Maureen. Communicating across Cultures. - London: MACMILLAN BUSINESS, 1999. - 316 p.

100. Holmes James S. The Name and Nature of Translation Studies // The Translation Studies Reader /Ed.by L. Venuti. - London and New York, 2003. - P. 172 -186.

101. Kuzmin S.S. Translating Russian Idioms. - M .: Higher School, 1977. - 270 p.

102. Longman Grammar of Spoken and Written English. Ed. D.Biber, S.Johansson, G.Leech, S.Conrad, E.Finegan. - London: Pearson Education Ltd, 1999. - 1203 p.

103. Lotman Yu.M. Universe of the Mind. - N.Y., 1990. - 264 p.

104. Neubert Albrecht. Competence in Translation: a complex skill, how to study and how to teach it // Translation Studies - An Interdiscipline / Ed. by M. Snell-Hornby, R. Poechlacker, K.Kaindl. - Amsterdam and Philadelphia, 1994. - Pp. 411 - 420.

105. Nida E., Taber C. The Theory and Practice of Translation. - Leiden: E.G. Brill, 1969. - 130 p.

106. Reiss Katharina, Vermeer Hans. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. - Tubingen: Niemeyer, 1984 (Linguistische Arbeiten 147). - 175 S.

107. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. - London, 2001. - 435 p.

108. Reiss K. Moglichkeiten und Grenzen der Ubersetzungskritik. - Munchen, 1971. - S. 24 -52.

109. Sanderson Paul. Using Newspapers in the Classroom / Series editor Penny Ur. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 275 p.

110. Sofer Morry. The Translator's Handbook. - USA, Rockville: Schreiber Publishing, 1999. - 403 p.

111. Steiner George. After Babel. Aspects of Language and Translation. - London: Oxford University Press, 1977. - 507 p.

112. Torop P. Translation as translating as culture // Sign Systems Studies. 30 # 2. 2002. - P. 593 - 605.

113. Translation as an Aspect of Foreign Language Studies. - М: Изд-во МГУ, 1976. - 168 с.

114. Vermeer H.J. Translation Today: Old and New Problems // Translation Studies - An Interdiscipline / Ed. by M. Snell-Hornby, F. Poechhacker, K. Kaindl. - Amsterdam and Philadelphia, 1994. - P. 3-15.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати