На головну

Електробезпека

  1. Електробезпека
  2. Електробезпека
  3. Електробезпека.

 За характером навколишнього середовища приміщення операторної згідно ПУЕ відноситься до класу нормальних - сухе приміщення, в якому відсутня велика кількість пилу, температура повітря не перевищує 30 ° С, немає виділення парів і хімічно активної середовища.

Відповідно до ПУЕ приміщення операторної за ступенем небезпеки ураження електричним струмом відносяться до приміщень з підвищеною небезпекою, так як є можливість дотику людини до яких з'єднанням з землею металоконструкцією з одного боку і до металевих корпусів електрообладнання з іншого.

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 приміщення управління за способом захисту людини від уражень електричним струмом відповідає I класу, так як вироби мають робочу ізоляцію і елемент для заземлення.

Безпека обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом забезпечується захисним занулення спільно з заземленням корпусів електрообладнання, а також ізоляція струмоведучих частин.

Згідно ПУЕ та ГОСТ 12.2.010-76 для забезпечення вибухобезпеки у вибухонебезпечній зоні У-Іг і пожаpобезопасного обслуговування в пожежонебезпечної зоні П- II а вибираємо електрообладнання за рівнем, виду вибухозахисту, за ступенем захисту оболонки з урахуванням горючих властивостей речовин (таблиця 13).

Таблиця 18 - Перелік електрообладнання та ступінь його захисту

 Електрообладнання  Місце встановлення  Клас небез-ти зони  Ступінь захисту оболонки
 Технічні засоби АСУТП  операційна  П - IIа  I P 65
 електросвітильники  операційна  П - IIа  I P 44

 У хімічній промисловості іскрові розряди статичної електрики, що утворюються в результаті складних процесів, пов'язаних з перерозподілом електронів можуть стати причиною пожеж і вибухів. Електризація речовин залежить від їх провідності, вмісту домішок, інтенсивності технологічних процесів. При питомій електричному опорі беруть участь в технологічному процесі речовин менше 105 Ом • м, електризація не є небезпечною, тому, згідно ГОСТ 12.1.018-86, всі вузли виробничого приміщення відносяться до I класу - безіскрова електризація з заземленим електроприводним обладнання.

Для попередження можливого ураження технологічного персоналу зарядами статичної електрики передбачаються наступні заходи. Для відводу статичної електрики обладнання, трубопроводи та повітропроводи заземлені відповідно до «Правилами захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості»; заземлення проводиться за допомогою смугової сталі Ст.3 розміром 20х4 з підключенням до загального контуру заземлення, працюючі забезпечуються індивідуальними засобами захисту (антиелектростатичною взуттям та одягом). Приводні ремені вентиляційних систем виконуються з антистатичним покриттям, заземлюючих пристроїв для захисту від статичної електрики об'єднуються з заземлюючими пристроями для електрообладнання.

Згідно ГОСТ 12.1.018 - 86 все вузли виробничого приміщення відносяться до класу I - безіскрова електризація. Для відводу зарядів статичної електрики заземлено все обладнання цеху. Заземлення проводиться за допомогою смугової сталі марки Ст.3 розміром 20х4 мм з підключенням до загального контуру заземлення.

Огляд і вимірювання електричних опорів заземлюючих пристроїв для захисту від статичної електрики виробляється одночасно з перевіркою заземлення електрообладнання цеху відповідно до ПТЕ ПТБ електроустановок споживачів.

 Блискавкозахист приміщення з ВДТ і ПЕОМ здійснюється відповідно до вимог РД 34.21.122-87.

Очікувана кількість поразок блискавок на рік будівель і споруд, не обладнаних захистом від блискавки, визначається за формулою:

 (55)

де S = 50 м - ширина об'єкта, що захищається,

L = 100 м - довжина об'єкта, що захищається,

hx= 30 м - найбільша висота об'єкта,

n = 6 - середня кількість ударів блискавок на рік на 1 м2 земної поверхні в місці розташування об'єкта.

Так як очікувана кількість поразок не перевищує 1 разу, встановлюємо мінімальну зону захисту Б.

Знаходимо висоту блискавковідводу:

 (56)

де Rx= 1,5м- радіус захисту на висоті захищається.

Радіус захисту на рівні землі:

 (57)

Обраний блискавковідвід забезпечить захист від прямих уражень блискавок.Обгрунтування вибору системи автоматизації | Пожежна профілактика і засоби гасіння

Безпека життєдіяльності | Характеристика проектованого проекту | виробнича санітарія | Забезпечення безпеки технологічного процесу | Надзвичайна ситуація і заходи захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати