Головна

Додаткова

  1. Додаткова
  2. Додаткова
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова

Давыдов Ю. Н. Искусство и элита. - М.: Искусство, 1966.

Одуев С. Ф. Тропами Заратустры. - М.: Мысль, 1971.

Розова Т. В. Утопия как социокультурный феномен. - Одесса: Астропринт, 1996.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте утопію як проект цілісного інституційного удосконалення суспільства.

2. Наведіть ознаки масового суспільства та проаналізуйте умови його появи.

Тема 11. Інституціональні відносини. Соціальна стратифікація. Соціальні конфлікти

Суспільні відносини і поняття соціального простору (П. Сорокін, П. Бурд'є). Соціальний статус. Вертикальна і гори-зонтальна стратифікація. Економічна, політична і професійна стратифікація. Соціальна мобільність.

Поняття соціальної рівності і соціальної нерівності (стоїки, Т. Гоббс, М. Бердяєв). Поняття соціальної справедливості і соціальної несправедливості.

Поняття соціального конфлікту. Конфлікти в процесі соціалі-зації. Конфлікти і соціальні групи. Діалектична теорія соціальних конфліктів (К. Маркс, Р. Дарендорф). Функціоналістська теорія соціальних конфліктів (Г. Зіммель, Л. Козер). Причини, гострота і тривалість конфлікту. Функції конфлікту.

Вільний дискурс як шлях до подолання конфліктів. Поняття ідеальної мовної ситуації (Ю. Хабермас). Консенсунс як соціальна згода, що потребує постійного відновлення.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати