Головна

Тема 6. Дж. Г. Мід: теорія символічного інтеракціонізму

  1. Виборчі системи та виборчі технології (теорія і сучасна практика).
  2. Герменевтика та рецептивна теорія
  3. Гіпотетико-дедуктивна теорія і гіпотетико-дедуктивний метод. Асиметрія експериментального висновку
  4. Класична теорія міжнародних інвестицій
  5. Конфликтологическая теорія стратифікації
  6. Критичний раціоналізм К. Поппера. Проблема росту наукового знання. Концепція теорія "трьох світів".
  7. Системна теорія менеджменту

Методологія. Критика натуралістичного тлумачення поведінки особистості, критика утилітаристського індивідуалізму і жорсткого біологічного редукціонізму.

Поняття міжіндивідуальної взаємодії. Жест як початкова фаза взаємодії. Значення як опосередковуюча ланка між жестом і реакцією на нього. Можливість прийняття ролі іншого. Перетворення фізіологічного організму у рефлексивне соціальне Я. Відсутність цілісної теорії соціальної структури. Відсутність аналізу змістового аспекту взаємодії.

Внутрішній діалог "I" і "me" як двох підсистем соціального Я. Інтерналізована структура групової діяльності як специфічне для даного індивіда засвоєння сукупності установок інших. Нерефлексованість автономного "I".

Філософія акту. Реальність як серія ситуацій, у яких опиняється індивід. Складові акту: імпульс, перцепція, маніпуляція і консумація. Поняття перспективи. Фізичний об'єкт, жива форма, соціальне Я - учасники різних перспектив. Реальність як плюральність систем різного роду. Соціальність як загальна характеристика реальності. Теперішнє як спосіб існування реальності. Нове як реалізація принципу відносності, як перехід з однієї перспективи в іншу.

Поняття емерджентності. Взаємодія як момент існування значень. Несумісність позицій об'єктивного дослідника і учасника досліджуваного процесу. Неприступність значень для об'єктивного дослідження. Принципова невиразимість реальності взаємодії.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати