Головна

Кількісне визначення вмісту карбонату натрію в розчині

  1. Aetznatron - см. Sodium Hydroxide (гидросульфат натрію).
  2. Collo-Grillrein - см. Sodium Hydroxide (гидросульфат натрію).
  3. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  4. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  5. I ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ газоподібних ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА ДАНИМИ інструментальних ЗАМІРІВ
  6. I. Визначення термінів.
  7. I. Визначення цільової аудиторії.

Розчин соди внаслідок гідролізу має лужну реакцію середовища:

Na2CO3 + HOH - NaHCO3 + NaOH,

тобто у водному розчині цієї солі встановлюється рівновага:

CO32 + HOH - HCO3- + OH- (1)

При титруванні розчину карбонату натрію соляною кислотою в першу чергу нейтралізується вся луг, яка утворилася в результаті гідролізу.

Na2CO3 + HOH - NaHCO3 + NaOH

NaOH + НСl > NaСl + НОН

___

Na2CO3 + НСl > NaСl + NaHCO3 (2)

0,1 н. розчин карбонату натрію має pH = 11,5 (див. рівняння 1), фенолфталеїн в такому розчині має яскраво-малиновий колір.

При титруванні кислотою лужність розчину знижується, pH зменшується.

У момент повної нейтралізації лугу, тобто повного перетворення карбонату натрію в гідрокарбонат, що вийшов ~ 0,1 н. розчин останнього має pH = 8,4.

Якщо титрувати розчин соди соляною кислотою в присутності фенолфталеїну, який має інтервал переходу малинового забарвлення в безбарвну від pH = 9,8 до pH = 8,0, то в момент повного переходу колір фенолфталеїну буде ще рожевим (pH = 8,4). Від однієї зайвої краплі кислоти розчин стане безбарвним. Отже, в присутності фенолфталеїну карбонат натрію титруються тільки до переходу в бікарбонат, іншими словами, карбонат натрію титруються наполовину.

Відповідно до наведеного вище рівнянням (2), число еквівалентності в цій реакції дорівнює 1, тобто

M (1 / z Na2CO3) = M (Na2CO3) = 106 г / моль

Таким чином, визначаючи концентрацію розчину за результатами титрування з фенолфталеїном, знаходять точку еквівалентності, відповідну переходу карбонату натрію в гідрокарбонат. Тому при розрахунку нормальної концентрації карбонату натрію треба обсяг витраченого розчину соляної кислоти подвоїти.

При подальшому титрування гідрокарбонат натрію реагує з соляною кислотою і настає друга точка еквівалентності, відповідна повної нейтралізації (освіта Н2CO3).

Na2CO3 + НСl - NaHCO3 + NaСl (3)

NaHCO3 + НСl -H2CO3 + NaСl

___

 СО2

 Na2CO3 + 2НСl > NaСl + H2CO3 (4)

Н2О

У другій точці еквівалентності pH розчину дорівнюватиме 3,84, тому що в цей момент в колбі знаходиться ~ 0,05 н. розчин. Титрування до другої точки еквівалентності слід вести в присутності індикатора метилоранжа, інтервал переходу якого від pH = 4,4 до pH = 3,1. Зміна жовтого забарвлення метилоранжа в оранжево-рожеву настане тільки після повної нейтралізації карбонату і бікарбонату натрію. Відповідно до рівняння (3) число еквівалентності Z (Na2CO3) = 2, молярна маса еквівалента Na2CO3 в реакції повної нейтралізації:

M (1 / z Na2CO3) = ? M (Na2CO3) = 0,5 · 106 = 53 г / моль

3.2 Кількісне визначення вмісту карбонату натрію в розчині з фенолфталеїном

3.2.1 Відміряйте піпеткою із загальної склянки 10 мл розчину соди в мірну колбу на 100 мл, розбавте його водою до мітки, закрийте пробкою і ретельно перемішайте.

3.2.2 Тричі оттітруйте порції цього розчину по 10 мл титрованим робочим розчином соляної кислоти в присутності індикатора фенолфталеїну до майже повного його знебарвлення. Запишіть V1 (HCl), V2 (HCl), V3 (HCl) і обчисліть середній обсяг.

3.2.3 Обчислити нормальну концентрацію розчину соди, його титр і масу соди в 100 мл розчину. При цьому необхідно пам'ятати, що середній обсяг соляної кислоти еквівалентний половині карбонату натрію в тітруемих розчині.

3.3 Кількісне визначення вмісту карбонату натрію в розчині з метиловим оранжевим

3.3.1 Визначення провести так само, як і в попередньому випадку (п.п. 3.2.1-3.2.2), тільки в тітруемих розчин додати в якості індикатора 1-2 краплі метилового оранжевого. Титрувати тричі до переходу жовтого забарвлення в оранжево-рожеву (тобто до утворення H2CO3, До другої точки еквівалентності).

3.3.2 Обчислити нормальну концентрацію розчину карбонату натрію, його титр, масу соди в 100 мл розчину і порівняти з результатами, отриманими при титруванні з фенолфталеїном.

 Приготування робочого титруватирозчину щавлевої кислоти | Перманганатометрія

Державного освітнього закладу | Оренбург 2003 | Визначення заліза з трилоном Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 | мірні колби | Розчини в об'ємному аналізі, їх класифікація, способи | Приклади типових задач і розрахунків в об'ємному аналізі | Вступ | Приготування робочого титруватирозчину перманганату калію | хід визначення | Суть методу иодометрии |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати