Головна

Приклади типових задач і розрахунків в об'ємному аналізі

  1. C. Графоаналитический спосіб вирішення завдань лінійного програмування
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту
  7. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

1.4.1.1 Яка маса двухводного кристаллогидрата щавлевої кислоти, необхідна для приготування 200 мл розчину з молярною концентрацією еквівалента 0,1500 моль / л? Який титр цього розчину?

Рішення:

1) М (Н2С2О4 · 2Н2О) = 126,07 г / моль (з довідкової таблиці)

2) Z = 2, 1 / z = ? = 0,5

3) m (Н2С2О4 · 2Н2О) = C (?Н2С2О4 · 2Н2О) · M (?Н2С2О4 · 2Н2О) · V (Н2С2О4)

m (Н2С2О4 · 2Н2О) = 0,1500 моль / л · ? · 126 г / моль · 0,2 л = 1,8900 м

4) Т (Н2С2О4 · 2Н2О) = m (Н2С2О4 · 2Н2О) / V (Н2С2О4)

Т (Н2С2О4 · 2Н2О) = 1,8900 г / 200 мл = 0,009450 г / мл

Відповідь: m (Н2С2О4 · 2Н2О) = 1,8900 м

Т (Н2С2О4 · 2Н2О) = 0,009450 г / мл.

1.4.1.2 Які титр і нормальна концентрація розчину сірчаної кислоти, якщо на титрування 15,0 мл його витрачено 13,7 мл титруватирозчину гідроксиду калію з молярною концентрацією 0,1304 моль / л?

Рішення:

1) H2SO4 + 2 KOH > K2SO4 + 2 H2O

Z (H2SO4) = 2, 1 / z = ? = 0,5

Z (KOH) = 1

Згідно із законом еквівалентів:

V (H2SO4) / V (KOH) = C (KOH) / C (?H2SO4)

C (?H2SO4) = 0,1304 моль / л · 13,7 мл / 15,0 мл = 0,1191 моль / л

2) Т (H2SO4) = С (?H2SO4) · М (?H2SO4) / 1000,

М (?H2SO4) = ? · 98,078 = 49, 039 г / моль

Т (H2SO4) = 0,1191 моль / л · 49,03 г / моль / 1000 мл = 0,005836 г / мл

Відповідь: C (?H2SO4) = 0,1191 моль / л

Т (H2SO4) = 0,005836 г / мл

1.4.1.3 З навішування 0,6172 г йодиду калію приготували 100 мл розчину. На титрування 15,0 мл цього розчину витрачено 25,0 мл розчину нітрату срібла, молярна концентрація якого дорівнює 0,0204 моль / л. Обчисліть масову частку йоду в йодиді калію за результатами титрування і теоретичну (для порівняння).

Рішення:

KI + AgNO3 > AgI + KNO3

1) T (AgNO3/ I-) = C (AgNO3) · M (I-) / 1000

T (AgNO3/ I-) = 0,0204 моль / л · 127 г / моль / 1000 мл = 0,002591 г / мл

2) m (I-) = T (AgNO3/ I-) · V (AgNO3) · V1 (KI) / V2 (KI)

m (I-) = 0,002591 г / мл · 25 мл · 100 мл / 15 мл = 0,4318 м

3) W (I-) = M (I-) / M (KI)

за результатами титрування:

W (I-)прак. = 0,4318 г / 0,6172 г = 0,6996 або 69,96%

W (I-)теор. = М (I-) / М (KI)

W (I-)теор. = 127 г / моль / 166 г / моль = 0,7651 або 76,51%

Відповідь: W (I-)прак. = 0,6996 або 69,96%

W (I-)теор. = 0,7651 або 76,51%

 Розчини в об'ємному аналізі, їх класифікація, способи | Вступ

Державного освітнього закладу | Оренбург 2003 | Визначення заліза з трилоном Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 | мірні колби | Приготування робочого титруватирозчину щавлевої кислоти | Кількісне визначення вмісту карбонату натрію в розчині | Перманганатометрія | Приготування робочого титруватирозчину перманганату калію | хід визначення | Суть методу иодометрии |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати