На головну

Алгоритм розв'язання задачі

  1. C. Графоаналитический спосіб вирішення завдань лінійного програмування
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Стандартні процедури реалізації циклічних алгоритмів в середовищі VBA.
  5. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6. I. Мета та завдання дисципліни
  7. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту

1. Знаходження середнього геометричного числа а і b.

Ріс._ - Блок-схема алгоритму

лістинг програми

Program primer; Var a, b: Real; BeginReadLn (a); Resdln (b); WriteLn ( 'Sqrt (a * b) =', Sqrt (a * b); ReadLn; End.

Цикли.

завдання 5.1

Дано 2 цілих числа А і В (A <В). Знайти суму всіх цілих чисел від А до В включно.


 Рис.9 - Блок-схема алгоритму

лістинг програми

program primer7;

var S, I, A, B: integer;

begin

write ( 'A =');

readln (A);

write ( 'B =');

readln (B);

for I: = A to B do

S: = S + I;

write ( 'S =', S);

Writeln ( 'Програму склала Заріпова Ірина Булатовна - студентка групи КС-111');

readln;

end.


завдання 5.2

Дано два цілих числа А і В (А <В). Знайти твір всіх цілих чисел від А до В включно.

Рис.10 - Блок-схема алгоритму

лістинг програми

program primer8;

var P, I, A, B: integer;

begin

write ( 'A =');

readln (A);

write ( 'B =');

readln (B);

P: = 1;

for I: = A to B do

P: = P * I;

write ( 'P =', P);

Writeln ( 'Програму склала Заріпова Ірина Булатовна - студентка групи КС-111');

readln;

end.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати