Головна

Крок 1. Загальна лікарська підготовка. 4 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

D Є наслідком запалення вилочкової залози

E Є наслідком пухлинного процесу

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

турецького сідла і деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого

анатомічного утвору може спричинити таке руйнування кістки?

A *Гіпофізу

B Епіфізу

C Зорового горба

D Чотиригорбового тіла

E Колінчастих тіл

У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує

оперативного втручання. Вкажіть, ревізія якої ділянки кишківника необхідна, щоб

віднайти дивертикул?

A *1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку

B 0,5 м порожньої кишки від зв'язки Трейца

C Низхідну ободову кишку

D Висхідну ободову кишку

E 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

У хворого гнойне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини

витікає гній?

A *Meatus nasi superior

B Meatus nasi communis

C Meatus nasi medius

D Meatus nasi inferior

E -

У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин спереду від кута

нижньої щелепи. Яка судина уражена?

A *A.facialis.

B A.carotis interna.

C A.temporalis superficialis.

D A.alveolaris inferior.

E A.lingvalis.

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які

лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки та прореагують болем та

припухлістю?

A *Поверхневі пахвинні

B Передні великогомілкові

C Задні великогомілкові та підколінні

D Поверхневі та глибокі пахвинні

E Зовнішні клубові

Больной обратился к врачу с жалобами на невозможность приведения и отведения

пальцев в пястно-фаланговых суставах по отношению к 3 пальцу. Функция каких

мышц нарушена?

A *Межкостных

B Червеобразных

C Коротких сгибателей пальцев

D Длинных сгибателей пальцев

E Разгибателей

У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою,

яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A *Sinus sagittalis superior.

B Sinus transversus.

C Sinus petrosus superior.

D Sinus rectus.

E Sinus sagittalis inferior.

У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна

артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig.

arteriosum. Що вона з'єднує між собою?

A * Легеневий стовбур та аорту

B Праве та ліве передсердя

C Аорту та нижню порожнисту вену

D Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену

E Аорту та верхню порожнисту вену

Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різку біль у

м'язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою

кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та пронація. Розтяжіння якого

м'язу відбулося вірогідніше всього?

A *M. latissimus dorsi

B M. levator scapulae

C M. romboideus major

D M. trapezius

E M. subscapularis

У пострадавшего травма в результате прямого удара по внутренней поверхности

средней трети голени. Перелом какого анатомического образования наиболее

вероятен?

A *Диафиз большеберцовой кости

B Дистальный эпифиз малоберцовой кости

C Дистальный эпифиз большеберцовой кости

D Проксимальный эпифиз большеберцовой кости

E Проксимальный эпифиз малоберцовой кости

Оперируя на молочной железе, хирурги отдают предпочтение радиальным разрезам.

С особенностями строения каких анатомических структур связана такая техника

операции?

A *Верхушки долек сходятся к соску

B Основания долек обращены к соску

C Дольки железы расположены поперечно

D Дольки железы расположены вертикально

E -

В санпропускник доставлен мужчина с резаной раной подошвы правой стопы. У

пострадавшего ограниченное поднятие латерального края стопы. При обработке в

ране повреждение сухожилия мышцы. Какая мышца повреждена?

A *Длинная малоберцовая

B Передняя большеберцовая

C Длинный разгибатель пальцев

D Трехглавая мышца голени

E Короткая малоберцовая

У обратившейся к хирургу женщины определяется уплотнение в молочной железе. В

каком направлении должен произвести разрез хирург во время операции для

уменьшения травмирования дольки?

A Радиально

B Вертикально

C Поперечно

D Дугообразно

E -

У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При

огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II - V

пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

A *Поверхневий м'яз-згинач пальців

B Глибокий м'яз-згиначів пальців

C Червоподібні м'язи

D Долонні міжкісткові м'язи

E Тильні міжкісткові м'язи

У травматологічний пункт поступив чоловік 38 років з травмою правої кисті. При огляді

встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті;

дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м'яз пошкоджено?

A *Довгий м'яз-згинач великого пальця

B Короткий м'яз-згинач великого пальця

C Короткий відвідний м'яз великого пальця

D Протиставний м'яз великого пальця

E Привідний м'яз великого пальця

У чоловіка 35 років з перенесеним менінгоенцефалітом відмічається різке зниження

слуху. Обстеження виключає патологію звукопровідного та звукосприймального

апаратів органа слуху. В якій звивиніі кори великого мозку патологічні зміни?

A *Верхній скроневій

B Середній скроневій

C Верхній лобовій

D Надкрайовій

E Кутовій

Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавою

блювотою. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірне в

даному випадку?

A *Стравохідних

B Верхньої брижової

C Печінкових

D Нижньої брижової

E Селезінкової

Під час обстеження хворого діагностовано передньоперетинковий інфаркт міокарду.

Припинення кровопостачання по якій із судин серця стало причиною цього?

A *Передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії

B Задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

C Огинаючій гілці лівої вінцевої артерії

D Задньої гілки лівого шлуночка

E Осердно-діафрагмової артерії

Хворий скаржиться на болі при рухах в лівій половині шиї. Найкраще положення, при

якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і

поверненням обличчя в протилежну сторону. Функція якого м'язу порушена?

A *m.sternocleidomastoideus зліва

B m.sternocleidomastoideus справа

C m.trapeziums зліва

D m.trapezius справа

E m sternohyoideus

У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання

гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена?

A *Чотирьохголового м'язу стегна

B Двоголового м'язу стегна

C Триголового м'язу стегна

D Півсухожилкового м'язу

E Півперетинчастого м'язу

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції

якого м'яза може це викликати?

A *Musculus triceps brachii

B Musculus biceps brachii

C Musculus brachialis

D Musculus coraco-brachialis

E Musculus subscapularis

У хворого порушена функція серцево-судинного та дихального центрів. В басейні

яких артерій порушений кровообіг?

A *A.a vertebrales et basilaris

B A.a cerebri anterior et communicans anterior

C A.a сerebri anterior et cerebri media

D A.a communicans posterior et cerebri media

E A.a communicans posterior et cerebri posterior

У хворого затруднені рухи кисті. Встановлено запалення спільної синовіальної піхви

м'язів-згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень тому отримав колоту травму

пальця. Який з пальців найбільш вірогідно був ушкоджений?

A *Digitus minimus

B Pollex

C Digitus medius

D Index

E Digitus anularis

У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення

кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка

шийного хребця. Якого саме хребця?

A *VI

B V

C IV

D III

E II

Внаслідок аварії у постраждалого сильна болісність і набряк передньої поверхні

гомілки, тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м'язів гомілки

вірогідно постраждала?

A * M. tibialis anterior

B M. flexor digitorum longus

C M. flexor hallucis longus

D M. peroneus longus

E M. peroneus brevis

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних

м'язів порушена?

A *M. orbicularis oculi

B M. procerus

C M. corrugator supercilli

D M. occipitofrontalis (venter frontalis)

E M. zygomaticus major

При огляді лікарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомічне

утворення вона виходить під шкіру?

A *Hiatus saphenus

B Anulus femoralis

C Canalis adductorius

D Lacuna musculorum

E Anulus inguinalis superficialis

Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі

скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили

діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від

кореня зуба?

A *Верхньощелепної

B Лобової

C Клиноподібної

D Решітчастої

E Соскоподібних комірок

Хворий 18 років, звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі.

Об'єктивно - у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір

глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A *Глотковий отвір слухової труби

B Барабанний отвір слухової труби

C Хоани

D Зів

E Вхід до гортані

Сечо-кам'яна хвороба ускладнилися виходом камінця з нирки. На якому рівні

сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

A * На межі черевної та тазової частин

B В лоханці

C В середній черевній частині

D На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

E На 5 см вище тазової частини

Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність

перев'язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним

разом з нею?

A * Сечовід

B Маткова труба

C Кругла зв'язка матки

D Внутрішня клубова вена

E Сечівник

У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження

пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев'язує лікар для зупинки

кровотечі?

A *Язикову артерію

B Дорзальну артерію язика

C Глибокої артерії язика

D Лицевої артерії

E Висхідної артерії глотки

У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному

відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя в області медіального кута

ока, які супроводились масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз

формується у цьому регіоні?

A * A. carotis externa et a. carotis interna

B A. carotis externa et a. subclavia

C A. carotis interna et a. subclavia

D A. subclavia et a. ophthalmica

E A. carotis interna et a. ophthalmica

У дитини 2 років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар

виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція

потрапила до середнього вуха?

A * через слухову трубу

B через foramen jugularis

C через canalis caroticus

D через atrium mastoideum

E через canalis nasolacrimalis

При оперативному втручанні з приводу камнів жовчевих ходів хірург повинен знайти

загальну печінкову протоку. Між листками якої зв(язки вона знаходиться?

A *Печінково-дванадцятипалої

B Печнково-шлункової

C Печінково-ниркової

D Круглої зв(язки печінки

E Венозної зв(язки

Хвора М., 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою

тіла. Об'єктивно виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію.

Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

A *spatium subarachnoideum

B spatium subdurale

C spatium epidurale

D cavum trigeminale

E cisterna cerebellomedullaris posterior

У хворої 37 років в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник

кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка

обмежена верхнім черевцем $m.omohyoideus$, $m.sternocleidomastoideus$ та

серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A *Omotracheale

B Caroticum

C Submandibulare

D Omotraperoideum

E Omoclaviculare

Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на

погіршення зору. При об'єктивному дослідженні встановлна наявність пухлини мозку,

розташованої в ділянці лівого зорового тракту. Які порушення зору будуть

спостерігатися у хворої?

A *випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей

B випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей

C випадіння зору в обох половинах лівого ока

D випадіння зору в обох половинах правого ока

E випадіння зору в сітківках обох очей

У вагітної жінки 29 р., лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля

була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який

розмір великого таза був визначений?

A *distantia spinarum

B distantia cristarum

C distantia trochanterica

D conjugata vera

E conjugata anatomica

Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня

кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має

основне значення у відновленні кровотоку.

A *Глибока стегнова артерія

B Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

C Низхідна колінна артерія

D Поверхнева надчеревна артерія

E Глибока зовнішня соромітня артерія

У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена

чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Які нервові структури вражені?

A *Стегновий нерв

B Верхній сідничий нерв

C Великий малогомілковий нерв

D Затульний нерв

E Нижній сідничий нерв

Хворий, 50 років, потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при

фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній

міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?

A *задня стінка правого і лівого шлуночків

B ліве передсердя

C передня стінка правого і лівого шлуночків

D праве передсердя

E правий передсердно-шлуночковий клапан

Больной госпитализирован в хирургическое отделение с подозрением на воспаление

дивертикула Меккеля. Обследование какого отдела кишечника необходимо

произвести для обнаружения дивертикула во время операции?

A *Ileum

B Duodenum

C Jejunum

D Caecum

E Colon ascendens

У новорожденного мальчика при осмотре наружных половых органов обнаружена

расщелина мочеиспускательного канала, которая открывается на нижней

поверхности полового члена. О какой аномалии развития идет речь?

A *Гипоспадии

B Гермафродитизме

C Эписпадии

D Монорхизме

E Крипторхизме

Больной предъявляет жалобы на нарушение эвакуаторной функции желудка

(длительная задержка пищи в желудке). При обследовании выявлена опухоль

начального отдела 12-перстной кишки. Определите локализацию опухоли.

A *Pars superior

B Pars inferior

C Pars descendens

D Pars ascendens

E Flexura duodeni inferior

Молодой человек обратился в больницу с жалобами на нарушение мочеиспускания.

При обследовании наружных половых органов обнаружено, что мочеиспускательный

канал расщеплён сверху и моча вытекает через это отверстие. Какой вид аномалии

развития наружных половых органов наблюдается в данном случае?

A * Эписпадия

B Фимоз

C Гермафродитизм

D Парафимоз

E Гипоспадия

У хворого спостерігається зниження тактильного та смакового відчуття слизової

оболонки задньої третини спинки язика. З патологіює якого нерва це пов'язано?

A * Язикоглоткового.

B ІІІ гілкою трійчастого нерва.

C Лицевого.

D Під'язикового.

E ІІ гілки трійчастого нерва.

До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються

при рухах голови. Положення при якому болі не турбують - це нахил голови вліво, з

поверненням обличчя вправо. Ураження якого м'яза спричиняє біль в даному

випадку?

A *Musculus sternocleidomastoideus sin.

B Musculus sternocleidomastoideus dext.

C Musculus platisma dext.

D Musculus platisma sin.

E Musculus longus colli.

Хворий 35 років, звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття

запахів на протязі тижня. При обстежені, в носовій порожнині велика кількість слизу,

що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині

розташовані ці рецептори?

A * Верхня носова раковина

B Середня носова раковина

C Нижня носова раковина

D Загальний носовий хід

E Присінок носу

Хворий 45 років, госпіталізований до лікарні зі скаргами на велику температуру, біль

при диханні, задуху та кашель. Після обстеження, лабораторної та

рентгенодіагностики був виставлений діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була

призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини знаходиться

найбільша кількість ексудату?

A * Реберно-діафрагмальний синус

B Діафрагмально-медіастинальний синус

C Реберно-медіастинальний синус

D Під куполом плеври

E Під коренем легенів

Хвора 45 років, госпіталізована з підозрою на пухлину матки. Після обстеження,

встановлено діагноз - фіброміома матки. В якому шарі матки розміщується ця

пухлина?

A *Myometrium

B Endometrium

C Perimetrium

D Parametrium

E Mesometrium

У дівчинки 10 років під час клінічного обстеження виявлені ознаки передчасного

статевого дозрівання. Зниження функції якої ендокринної залози могло причинити це

явище?

A *Епіфізу

B Щитоподібної залози

C Прищитоподібної залози

D Загрудинної залози

E Мозкової речовини надниркових залоз

Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив

інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки

статевих органів встановив лікар?

A *Parametrium

B Mesometrium

C Myometrium

D Endometrium

E Perimetrium

Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом

третього порядка, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка

частина легені була видалена?

A *Сегмент легені

B Середня частка

C Нижня частка

D Верхня частка

E Легенева часточка

У хворого 53 років після поранення в ділянці промежини відмічається довільне

сечовиділення. Який з мязів вірогідно ушкоджений?

A * m. sphyncter uretrаe

B m. ischiocavernosus

C m. bulbospongiosus

D m. transversus perinei superficialis

E m. transversus perinei profundus

Стоматолог при осмотре полости рта обнаружил на границе средней и задней трети

спинки языка воспаленные сосочки. Какие сосочки языка воспалились?

A *Papillae vallatae

B Papillae fungiformes

C Papillae foliаtae

D Papillae filiformes

E Papillae conicae

При осмотре полости рта врач обнаружил небольшую язву на передней левой

небной дужке. На какую мышцу, залегающую в толще этой дужки, возможно

распространение процесса?

A *M. palatoglossus

B M. styloglossus

C M. palatopharyngeus

D M. genioglossus

E M. hyoglossus

Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може

розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

A *Орбіту.

B Міжкрилоподібний простір.

C Лобову пазуху.

D Підапоневротичний скроневий простір

E Барабанну порожнину.

Під час огляду хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихає через рот. За

допомогою додаткових методів дослідження було встановлено збільшення розмірів

одного з мигдаликів лімфоепітеліального глоткового кільця. Який це мигдалик?

A *Глотковий

B Язиковий

C Трубний

D Піднебінний

E Гортанний

Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового сімфіза. Який орган вірогідно може

бути травмований ?

A *Сечовий міхур

B Пряма кишка

C Яєчники

D Маткові труби

E Матка

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та

підщелепної залози зліва. Слини з цих залоз виділяється мало. Функція якого нерву

порушена?

A *VII пари

B VI пари

C Х пари

D XIІ пари

E XI пари

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При

обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие

желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?

A *Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B Ductus hepaticus dexter et sinister

C Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

У хворого 65 років при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах

верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?© um.co.ua - учбові матеріали та реферати