На головну

Зміст дисципліни

  1. Cтруктура і зміст залучених коштів
  2. V. Зміст навчання
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. Зміст теми заняття
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
  7. А. КОНТРОЛЬ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

(обов'язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД ______ та додаткова частина)

Модуль 1. Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу

(4,5 кредитів / 162 годин)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Вимоги безпеки при експлуатації і ремонті рухомого складу міського електричного транспорту (1,5 кредиту / 54 години).

1. Вимоги до території депо та екіпіровки рухомого складу перед випуском на лінію

2. Безпека при випуску рухомого складу та роботі на лінії

3. Охорона праці при ремонті рухомого складу міського електричного транспорту

ЗМ 1.2. Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями. Основні вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту електроустановок (1,5 кредиту / 54 години).

1. Вимоги охорони праці при роботі з інструментами та пристроями

2. Вимоги безпеки до експлуатації ручного електроінструменту

3. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок

ЗМ 1.3. Наукові основи охорони праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту (1,5 кредиту / 54 години).

1. Визначення рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що впливають на працюючих при проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт в депо

2. Статистична обробка результатів вимірювання рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів

3. Розробка заходів щодо зменшення впливу небезпечних та шкідливих речовин на працівників міського електричного транспорту© um.co.ua - учбові матеріали та реферати