Головна

булева алгебра

  1. А) Поняття матриці. б) Види матриці. в) Транспонування матриці. г) Рівність матриць. д) Алгебраїчні операції над матрицями: множення на число, додавання, множення матриць.
  2. алгебра
  3. АЛГЕБРА 9 КЛАС
  4. Алгебра висловлювань - Булева алгебра.
  5. Алгебра висловлювань. Основні логічні операції
  6. алгебра логіки
  7. алгебра логіки

булевой алгеброю[1][2][3] називається непорожня безліч A з двома бінарними операціями (аналог кон'юнкції), (аналог диз'юнкції), унарною операцією (аналог заперечення) і двома виділеними елементами: 0 (або Брехня) і 1 (або Істина) такими, що для всіх a, b и c з безлічі A вірні такі аксіоми:

 асоціативність
 коммутативность
 закони поглинання
 дистрибутивность
   


Поняття равносильности формул | Подання довільної логічної функції у вигляді формули алгебри логіки

Диз'юнктивна нормальна форма і досконала діз'юнктівная нормальна форма | Кон'юнктивна нормальна форма і досконала кон'юнктивна нормальна форма | скорочена ДНФ | метод Квайна | Метод Квайна-Мак-Класки | Метод діаграм Вейча | Мінімізація частково певних булевих функцій | Мінімізація функцій в базисах І-НЕ і АБО-НЕ | Повні системи булевих функцій | лінійні функції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати