На головну

Приклад

  1. A) Прикладным программам
  2. Cп Прикладная геология
  3. Алгоритм та числовий приклад розв'язування прямої геодезичної задачі на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера).
  4. Алгоритми та числові приклади розв'язування головних геодезичних задач.
  5. Б) числовий приклад
  6. Б) числовий приклад
  7. Блок 6. Прикладная политология

Ввести послідовність літер, які закінчуються признаком кінця файлу (EOF), підрахувати кількість пробілів, кількість літер "A" (беручи до уваги верхній та нижній регістри та кількість інших символів).

1. З використанням оператора if:

#include < stdio.h >

#include < conio.h >

void main ()

{

int ka = 0, kpr = 0, kost = 0;

char c;

clrscr ( );

puts(" введіть послідовність символів, закінчення EOF ");

while ((c = getchar ( )) != EOF)

if ( c = = ' a' | | c = = 'A') ka ++;

else

if (c = = ' ' | | c = = '\t' | | c = = '\n') kpr ++;

else kost ++;

printf ("\n Було введено \n Букв А: %3d \n ", kpr, kost);

printf (" Пробілів: %3d \n Інших: %3d ", kpr, kost );

getch ( );

}

2. З використанням оператора switch

#include < stdio.h >

#include < conio.h >

void main ()

{

int ka = 0, kpr = 0, kost = 0;

char c;

clrscr ( );

puts(" введіть послідовність символів, закінчення EOF ");

while ((c = getchar ( )) != EOF)

switch ( c )

{ case 'a': case 'A': ka ++; break;

case ' ': case 't': case '\n': kpr ++; break;

default: kost ++;

} printf ("\n Було введено \n Букв А: %3d \n ", kpr, kost);

printf (" Пропусків: %3d \n Інших: %3d ", kpr, kost );

getch ( );

}

UNIX - ctrl /D - ознака закінчення файлу в системі UNIX.

MS - DOS - ctrl/z -ознака закінчення файлу в системі MS - DOS.

Приклад . Дано два дійсних числа - координати ( ×) на площині. Необхідно обчислити значення :

F = 1+xy, якщо (х,у)ÎF;

5, якщо (a,y)Ï F

# include < stdio.h >

# include < conio.h >

void main ()

{ float x, y,p;

int n; clrscr ();

m1:

puts ("введіть координати (×) ");

printf (" \n\t x = \n");

scanf ("%f", &x );

printf ("\n\t y =" );

scanf (" %f ", &y);

if ( y <= 0&& x >= 0&& x*x + y*y <= 1 // попадання в нижню чверть

| | x <= 0&&y >=0&& y <=1 && x>= -1 ) // в прямокутник

p =1+ x*y; else p=5;

printf ("\n Значення p =%-5.2f \n", p);

printf ("\n Продовжуєм? Да? - введіть 7: ");

scanf (" %d", &n);

if (n = = 7) goto m1;

else puts ("кінець роботи");

}

Приклад:

Введення символу з клавіатури і виведення його на екран.

#include < stdio.h >

#include < conio.h >

void main ()

{ char ch; clrscr ( ); //очистити екран

printf ("введіть символ: \n ");

ch = getchar ( );

putchar ( ch );

printf (" \n Для завершення програми натисніть будь-яку клавішу\n " );

getch ( );

}

Функція getchar зі стандартного вхідного потоку stdin ( за замовчуванням - це клавіатура) зчитує черговий символ в ch - змінну лівої частини. Функція putchar виводить символ, що є параметром.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати