На головну

Кровопостачання ОРГАНІВ почуттів.

  1. Види емоцій и почуттів.
  2. Іннервація ОРГАНІВ дихання.
  3. Іннервація ОРГАНІВ сечостатевої системи.
  4. Іннервація ОРГАНІВ почуттів.
  5. Іннервація ОРГАНІВ ендокринної системи.
  6. Кровопостачання м'язів верхніх кінцівок.
  7. Кровопостачання м'язів голови

Орган зору: очне яблуко, bulbus oculi:

- джерело кровопостачання: a. centralis retinae (центральна Артерія сітківкі), аа. ciliares posteriores breves, longae (коротка и довга задня ресничная Артерія), аа. ciliares anteriores (передні війчасті артерії). Всі перераховані артерії беруть свой початок з art. ophthalmica (глазничная Артерія);

. венозний відтік: w. centrales retinae, w. vorticosae w. ciliares anteriores). Всі перераховані вени впадають в w. ophthalmicae;

- повіки, palpebrae superior, inferior.

- джерело кровопостачання: art. palpebrales laterales (з art. lacrimalis - слізної артерії) art. polpebrales mediales art. conjunctivales anteriores posteriores (кон'юнктівальне передня и задня артерії) з art. ophthalmica;

- венозний відтік: w. palpebrales (в w. ophthalmicae, v. facialis, v. temporalis superficialis) - очноямкові вени, лицьова и скронево вени);

- мішіі очного яблука:

. джерело кровопостачання: rr. musculares art. ophthalmicae - м'язові Гілки очноямковуартерії;

- венозний відтік: vv. ophthalmicae.

Орган слуху: Зовнішнє вухо, auris extema.

джерело кровопостачання: rr. auriculares anteriores - art. temporalis superficialis, rr. auriculares - art. occipitalis, art. auricularis posterior, art. auricularis profunda (з art. maxillaris); . венозний відтік: в v. retromandibularis и v. jugularis externa; Середнє vxo. auris media: барабанна порожніна, cavum tympani:

- джерело кровопостачання: art. tympanica anterior - передня барабанна Артерія з art. maxillaris; art. tympanica superior (верхня) з art. meningea media (середньої менингеальной артерії); art. tympanica posterior art. stylomastoidea (обідві артерії з art. auricularis inferior); art. tympanica inferior (нижня) з art. pharyngea ascendens art. caroticotympanicae (з art. carotis intema);

- венозний відтік: pi. venosus pharyngeus, глоточное венозний сплетіння, vv. meningeae (менінгеальні вени), v. retromandibularis (позадініжнечелюстная вена);

- слухова труба, tuba auditiva.

-джерело кровопостачання: art. tympanica anterior з art. maxillaries; rr. pharyngei - art. pharyngeae ascendentalis; r. petrosus - art. meningeae media, art. canalis pterygoidei;

-венозній відтік, в pi. pharyngeus (глоточное сплетіння) vv. meningeae, v. retromandibularis;

- Внутрішнє vxo. auris interna.

- джерело кровопостачання, art. labyrinthi - лабірінтова Артерія з art. basilaris - ОСНОВНОЇ артерії;

- венозний відтік, v. labyrinthi, v, canaliculi cochleae v. agueducti vestibuli (в sinus petrosus superior).© um.co.ua - учбові матеріали та реферати