На головну

Бюджет маркетингу. Постановка цілей и розробка маркетінгової стратегії. ОЦІНКИ внутренних можливий фірми относительно питань комерційної торгівлі сегментів Сайти Вся.

  1. D. Про Ставлення приватних форм структуру до загально строю.
  2. E) загроза относительно знайомиться ціх учасников з метою шантажу.
  3. II. Подолання невпевненості в Собі и внутренних переживань
  4. III етап - виконан бюджету
  5. III. Аналіз показніків ДІЯЛЬНОСТІ фірми
  6. III. ІНШІ ОЦІНКИ КОЛЕКТІВНОЇ душевного життя
  7. III. Захист, Критерії ОЦІНКИ та порядок обліку курсових робіт

бюджет маркетингу- Це план підрозділу маркетингу в деталізованої форме, к. Детально розпісує плановані статті витрат на опр. период часу.

Розбівка за статтю проводитися в розрізі їв-тов деят-ти відділу маркетингу або в розрізі запланованіх до проведення в теч. Певного ПЕРІОДУ годині ЗАХОДІВ.

До складу бюджету маркетингу могут включать витрати на:по дослідженню потенційніх рінків збуту, на забезпечення потрібного уровня конкурентоспроможності продукції, что віробляється, на рекламно-інформаційну діяльність, проведення різніх акцій и рекламних компаний, організацію виставок и ярмарків, на методи стимулювання збуту, витрати на канали руху товару и інші.

Існує кілька методів визначення розміру витрат на маркетингову діяльність компании: опр. % Від прибутку підприємства; усередніті. ВІВ. віходячі з даних по вітраті на маркет. деят-ть по схожим підпріємствам в Галузі; у виде суми, яка дорівнює Певного Стаття маркетингових витрат, це м / буті очень значні суми.

Маркетингова стратегія- Процес планування и реализации різніх маркетингових ЗАХОДІВ, Які підпорядковані досягнені поставлених перед компанією цілей. МС є складового елементом Загальної стратегії компании, визначаючи осн. напр. деят-ти фірми на Сайти Вся в отн. спожівачів и конкурентів. МС компании зав. від ее ім. положення на Сайти Вся, ОЦІНКИ перспектив Зміни Сайти Вся и майбутніх Дій конкурентів, поставлених цілей и ім. ресурсних обмежень.

мета- Це кінцевій Бажанов результат, к. Візначається в процесі планування и регулюється функціямі управління. Головними цілямі маркетінгової стратегії зазвічай є: Збільшення ОБСЯГИ продажів (в т.ч. Збільшення клієнтського потоку або Збільшення числа замовлень); повів. прибутку; повів. Частки Сайти Вся; лідерство в своєму сегменті.

Оцінка виробничо-ресурсних та експортного можливий фірми (Внутрішнє середовище маркетингу).Для ОЦІНКИ виробничо-ЗБУТОВА можливий фірми та патенти провести аналіз організаційної Структури управління, візначіті основні управл. и ісп. підрозділі по функц. и лінійнім зв'язкам между ними и відповідність. Ос. Рамус та патенти звернути на оцінку потенц. Можливе підпр.

Програму маркетингу, яка складається на основе комплексних ринкова ДОСЛІДЖЕНЬ и Вивчення можливости самой фірми, слід розглядаті як індікатівній документ, что носити рекомендаційній характер и службовець обгрунтованою базою для розробки плану всієї ДІЯЛЬНОСТІ фірми, а такоже як основу для прийняття РІШЕНЬ на віщому Рівні внутрішньо фірмового управління .

Цілі повінні буті орієнтовані у часі: Довгострокові: на 5 и более років; середньострокові: від 1 до 5 років; короткострокові: на 1 рік.

Довгострокові цілі:зростання Частки Сайти Вся, сільніше и надійніше становище в своїй бізнес-Галузі, Підвищення якості продукту, зниженя витрат пр-ва в порівнянні з основними конкурентами, розширення и Поліпшення номенклатури продукту, Підвищення репутації организации среди КЛІЄНТІВ, Поліпшення обслуговування клієнтів, ПОВНЕ удолетворенності Запитів КЛІЄНТІВ.

Середньо- и короткостроковіх цілей:прискореного зростання доходів, прискореного зростання копійчаних Надходження, більш Високі Дивіденди, шірші Межі Отримання прибутку, зростання прибутку на вкладення капітал, Збільшення припливи копійчаних коштів, стабільність доходів в период економічних спадів, Досягнення міцного фін. положення фірми.

 Виставки як інструмент маркетингу | Упаковка як Ефективний інструмент маркетингу.

Введення в маркетинг. Поняття маркетингу. Маркетинг як філософія бізнесу. Виникнення маркетингу и основні етапи его развития | Етапи еволюції Головна Теорії маркетингу | Типи маркетингу в залежності від стану Попит | Товар и его комерційні характеристики. Оцінка конкурентоспроможності товару. Товарна політика підприємства. Поняття тов. Асортименту. ЖЦТ. | Маркетингова конкуренція. Показники конкурентоспроможності товару. | Цінова політика фірми. Ціноутворення. Види цен и Особливості їх! Застосування. Ціноутворення, Заснований на псіхологічному спрійнятті товару Споживачем | Рух товару. Комунікаційна політика. Види и засоби реклами. | Реклама и стимулювання збуту. Товарний знак и его использование з метою реклами. Роль public relations в комунікаційній політіці. Розвиток системи особіст продажів. | Міжнародний маркетинг та его Особливості. Сучасні погляди на маркетингову діяльність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати