На головну

Метод Circle

  1. B) Систематизация конкретно-научных и общенаучных методов познания.
  2. Circle the correct item
  3. Circle the correct item
  4. Circle the correct item
  5. Circle the correct item
  6. Circle the correct item
  7. Circle the correct item

Цей метод застосовується до тих же об'єктів, що й попередні графічні методи. Синтаксис методу наступний:

[Ім'яОб'єкта.] Circle(X, Y), Радіус [, Колір [, Кут1 , Кут2 [, КоефіцієнтСтиснення ]]]

Ім'яОб'єкта може бути відсутнім. У цьому випадку за замовчуванням метод Circle використовується Екранною формою.

Зміст параметрів методу наступний.

(X, Y) - координати центра кола чи еліпса, що (або частина якого) буде створювати метод Circle на Об'єкті.

Колір - це вираз, що визначається так само, як і для методу Line.

Кут1 і Кут2 - це початковий і кінцевий кути чи дуги сектори.

Кути вимірюють у радіанах, їхні значення беруться в інтервалі від 0 до 2. Нульовий кут відповідає горизонтальної осі, спрямованій вправо.

Якщо перед ненульовим значенням кута ставиться знак «-» (мінус), це означає, що буде намальована не дуга, a сектор (а зовсім не те, що кут негативний).

При малюванні дуги чи сектора рух «пера» відбувається завжди проти годинникової стрілки, від Кута1 до Кута2 (і коли Кут2 більше Кута1, і коли Кут1 більший Кута2).

Якщо зображується не дуга і не сектор кола чи еліпса, а повне коло чи еліпс, Кути, природно, відсутні.

КоефіцієнтСтиснення - це позитивне число, більше чи менше одиниці. У першому випадку виходить еліпс, витягнутий по вертикалі, а в другому - витягнутий по горизонталі. Ступінь витягнутості визначається значенням Коефіцієнта. Якщо він відсутній, за замовчуванням зображується коло (окружність).

Як і в методі Line, не тільки значення перерахованих параметрів методу Circle впливають на вигляд фігури, що буде побудована цим методом. Нагадаємо (див. розд. 5.1), що в об'єкта, на якому здійснюється малювання, є властивості, що визначають зовнішній вигляд зображуваної фігури - колір її контуру (властивість ForeColor), стиль її заповнення (властивість FillStyle), а також колір її заповнення (властивість FillColor).

Приведемо приклад програми, що демонструє розмаїтість комбінацій значень параметрів методу Circle і властивостей об'єктів, на яких цей метод працює.

Приклад 5.6.Нехай на екранній формі знаходяться 3 об'єкти класу Графічне вікно з іменами Поле1, Поле2 і Поле3, а також командна кнопка з ім'ям ПУСК.

Після кліку командної кнопки в графічних полях за допомогою методу Circle будуть намальовані:

у Полі1 - окружність, коло і два еліпси;

у Полі2 - дуга окружності і різних варіантів секторів кола й еліпса;

у Полі3 - різнобарвні сектори, що виходять шляхом розподілу кола на 7 рівних частин. На мал. 5.11 показаний результат цього «малювання». Код 5.5 містить опис цієї програми.

Код 5.5
 
 
Мал. 5.11. Демонстрація роботи графічного методу Circle

Зверніть увагу на те, що для рівномірного заливання фігури яким-небудь кольором властивість FillStyle Об'єкта повинна мати значення 0, a безпосередньо перед кресленням фігури властивість FillColor повинна одержати значення, що відповідає кольору заливки.

Приклад 5.7. Скористаємося розглянутими графічними методами для створення додатка, у вікні якого можна побачити кожну (за бажанням) з восьми фаз Місяця. Для цього користувач повинен клацнути одну з восьми кнопок з цифрами від 1 до 8 (мал. 5.12).

Мал. 5.12. Вікно додатка, що демонструє застосування графічних методів для малювання фаз Місяця (число командних кнопок дорівнює числу зображуваних фаз)
Мал. 5.13. Зображення фаз Місяця, побудовані за допомогою графічного методу Circle

Усі 8 зображень фаз Місяця приведені на мал. 5.13.

Для побудови цих зображень скористаємося двома способами, зміст яких проясняє мал. 5.14.

Мал. 5.14. Два способи малювання фаз Місяця: А - за допомогою накладення еліпса на півколо; Б - за допомогою перетину напівеліпса і півкола

Перший спосіб полягає в накладенні чорного еліпса на біле півколо (лівий чи правий). Вертикальна вісь повинна збігатися з діаметром цього півкола.

Другий спосіб полягає в сполученні двох фігур - сектора кола в межах від 3/2 до /2 (праві білі півкола) і сектора еліпса в межах від /2 до З/2 (ліві білі напівеліпси). Чи навпаки - лівого білого півкола і правого білого напівеліпса.

Код 5.6 містить процедури для 8 подій - щиглика кожної з 8 командних кнопок. У цих процедурах реалізовані зазначені способи малювання місячних фаз.

Код 5.6


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати