Головна

Ім'я змінної

  1. До розд. 3.2) Додаткові способи оголошення типу змінної
  2. Задачі, які приводять до криволінійного інтегралу другого роду (задача про обчислення роботи змінної сили вздовж криволінійного шляху).
  3. Значення змінної
  4. Оголошення змінної і встановлення типу даних

Ім'я змінної - це рядок символів, що відрізняє дану змінну від інших об'єктів програми.

Говорять також, що це такий рядок символів, що ідентифікує (Від англ. identify- розпізнавати, встановлювати ідентичність. Імена змінних (і не тільки змінних - згадайте розд. 2.2, там мова йшла про імена об'єктів) часто називають ідентифікаторами змінної у програмі.

Це означає, що ім'я змінної повинне бути унікальним, відмінним від інших імен. У яких межах зберігається ця унікальність? Це складне питання, до нього ми ще повернемося, коли будемо вивчати процедури і функції в мові Visual Basic.

Змінні створюються програмістом при написанні програмного коду. Він же придумує їм імена. Імена змінних створюються за визначеними правилами. У мові Visual Basic ці правила такі:

Першим символом імені повинна бути буква.

Інші символи - букви і цифри. (Прописні і малі літери розрізняються.)

Можна використовувати знак _. Не можна використовувати крапку.

Число символів не повинне перевищувати 255.

Ім'я не повинне бути ключовим словом Visual Basic.

Особливого роз'яснення вимагає правило 3. Чому в Visual Basic в імені змінної не повинно бути крапки?

Справа в тім, що в Visual Basic, крім змінних, створюваних користувачем, є ще одна синтаксична конструкція, (Вам знайомі синтаксичні конструкції природної мови - підмет, присудок, додаток і т.д. У мовах програмування теж є синтаксична конструкція) яка дуже нагадує змінну по своїй суті. Вона використовується для позначення властивості конкретного об'єкта - екранної форми додатка, об'єкта на екранній формі і т.д. (Згадайте попередню главу - для позначення властивості Text об'єктів класу Текстове поле ми використовували позначення Довжина.Text, Ширина.Text, Висота.Text, Площа.Text). У цій синтаксичній конструкції - позначенні властивості об'єкта - використовується крапка. Тому в іменах змінних, обумовлених користувачем, крапки бути не повинно.

Дамо роз'яснення останньому правилу.

Ім'я змінної не повинне збігатися з зарезервованими (службовими) словами мови. Ці слова називають ключовими. Їх багато (більше 50), тому ми не приводимо їхній список. Але його можна знайти в довідковому файлі системи Visual Basic.

Ролі в ключових слів різні - це, наприклад, імена односкладових операторів, окремі слова, з яких складаються багатоскладові оператори, імена деяких методів (вбудованих, системних процедур Visual Basic) і т.д.

Ключових слів багато, і запам'ятати їх важко. Але турбуватися з цього приводу не слід: при введенні програмного коду середовище програмування буде Вас контролювати і попереджати про помилку, якщо Ви спробуєте використати ключове слово в якості, наприклад, імені змінної. Якщо ж ключове слово в тексті Вашої програми використано правильно, Visual Basic зафіксує його, помітивши особливим кольором. (Згадайте попередню главу - у тексті програмного коду для процедури КоманднаКнопкa_Click система Visual Basic автоматично виділила ключові слова Private, Sub, End синім кольором.) Ми будемо виділяти ключові слова в текстах програм напівжирним шрифтом. І не тільки ключові слова - цієї честі будуть удостоєні деякі інші імена - імена функцій та імена методів мови Visual Basic. (Ці поняття будуть розглянуті в наступних главах.)© um.co.ua - учбові матеріали та реферати