На головну

I. Базові перекладацькі прийоми

  1. III.I.2. БАЗОВІ ВИСОТИ
  2. базові
  3. Базові (стратегічні) принципи педагогічної етики
  4. Базові алгоритми заміщення сторінок
  5. базові хвилі
  6. Базові знання англійської мови

You must learn to creep before you walk.

English proverb

It is not enough to do good, one must do it in the right way.

J. Morley

Переклад текстів політичного характеру (т. Е політперевод) є різновидом інформативного перекладу і здійснюється відповідно до основних принципів і положень загальної теорії перекладу.

Я йшов не від слова до слова, а від змісту до змісту.

Ієронім (360-420 р Г.), перекладач Біблії, покровитель перекладачів.

Залежно від багатьох чинників у перекладача виходить буквальний, Свідомо чи адекватний переклад. Рекомендації щодо типу перекладу залежать від жанрово-стилістичної норми. Наприклад, при передачі офіційних політичних документів бажаний буквальний переклад. У газетній публіцистиці, де нерідко зустрічаються художні елементи, в окремих випадках припустимо вільний переклад. Однак в жанрах наукових публікацій і газетних статей в цілому необхідно прагнути до досягнення адекватного перекладу.

Початківці перекладачі повинні добре знати не тільки іноземну мову, але вчитися і техніці перекладу.

З причини великих структурних і лексико-семантичних розбіжностей між англійською та російською мовою, при перекладі на рівні пропозиції доводиться вдаватися до наступних перекладацьким трансформаціям:

а) Зміна порядку слів (transposition)

Towards the middle of the 1990s drastic changes began to take place within the Labour Party. - До середини 90-х років ХХ століття всередині лейбористської партії почали відбуватися серйозні зміни.

При сприяння колишнього СРСР в 1982 році в Лівії був побудований центр ядерних досліджень. - With the assistance of the former USSR a nuclear research center was built in Libya in тисяча дев'ятсот вісімдесят два.

Дане питання буде розглянуто більш детально в розділі 3 (section 3) цього розділу.

б) Членування пропозицій (sentence fragmentation)

Previous secretaries of state, ranging from James Baker to Madeleine Albright, had faint love for the department as an institution, preferring the diplomatic limelight to the grind of internal reform. Попередні держсекретарі - від Джеймса Бейкера до Мадлен Олбрайт - не висловлювали велику любов до держдепартаменту як до державної структурі. Важкого труду, який вимагає внутрішня реформа цієї установи, вони вважали за краще світло прожекторів на дипломатичній сцені.

Яку тактику доцільно вибрати сусідам КНДР, а до них відноситься і Росія, що має всі підстави бути занепокоєний нинішнім розвитком ситуації навколо Корейського півострова? ( "Праця-7", 23 січня 2003 р.) - What tactics should North Korea's neighbours opt for? If anything, Russia, which has every reason to be concerned about the present developments around the Korean peninsula, is also one of them.

в) Об'єднання пропозицій (sentence integration)

This is no mere assertion. Indeed, it has an undeniable confirmation. - Це твердження не голослівно, а має безперечне підтвердження.

Генеральному секретарю НАТО довелося піти на протокольну хитрість і скликати Комітет оборонного планування. Тим самим він виключив Францію з обговорення. - The NATO Secretary-General had to resort to a technical trick and convene a meeting of the NATO Defence Planning Committee, thus barring France from the discussion.

г) Опущення слів (omission)

The Third World regards globalization with suspicion and demands just and equitable terms of trade for all countries. - Третій світ відноситься до глобалізації з недовірою і вимагає справедливих умов торгівлі для всіх країн.

В результаті 13-годинної дискусії 18 країн-членів НАТО дійшли згоди з питання про надання Туреччини військово-технічної допомоги. - After a 13-hour debate 18 NATO members came to agreement on military and logistics aid to Turkey.

Опущення слів є частиною більш широкого прийому компресії (compression), який буде предметом докладного вивчення в уроках 2 і 3.

д) Додавання слів (addition)

There are strategic tasks relating to the security of the country. - Існують стратегічні завдання, пов'язані з забезпеченням безпеки країни.

Протидія міжнародному тероризму не повинно підмінятися втручанням у внутрішні справи суверенних держав. - Countering international terrorism should not assume the form of interference in the domestic affairs of sovereign states.

е) Заміна частин мови і членів речення (change / replacement of parts of speech and members of the sentence)

In recent days, the government has moved dramatically to settle several nagging political issues. - За кілька останніх днів уряд зробив енергійні спроби вирішити ряд наболілих політичних питань.

Туреччині доведеться прийняти сотні нових законів і провести безліч внутрішніх реформ, щоб В підсумку забезпечити вступ до Європейського Союзу. - Turkey will have to adopt hundreds of new laws and implement a multitude of domestic reforms to secure eventual entry into the European Union.

ж) антонімічності переклад (antonymic translation)

Ця трансформація полягає в тому, що стверджувальна конструкція замінюється негативною або негативна - позитивної. Крім того може відбуватися заміна одного з слів оригіналу на його антонім в перекладі.

У своїй промові під час звільнення з посади президента (Farewell Address) Річард Ніксон сказав фразу "I have never been a quitter", яку, мабуть, варто перевести російським ствердною пропозицією "Я завжди все доводив до кінця".

У комісії залишалося мало часу. - The commission did not have much time at its disposal.

з) Конкретизація (specification / concretization)

The EU's forward-planners are vexed. How, they ask, can 4m Irish people be allowed to block the adoption of a constitution for 470m Europeans? (Econ., December 14-20, 2002 p.32). - Стратеги Європейського Союзу роздратовані. Вони задаються питанням: як (хіба) можна дозволяти чотирьом мільйонам ірландців блокувати прийняття конституції для чотирьохсот сімдесяти мільйонів європейців?

Можна також дати інший варіант перекладу, конкретизуючи підкреслене словосполучення в першому реченні: "укладачі конституції Європейського Союзу".

[...] Японія наполягає на проведенні ретельного розслідування повідомлень, нібито агенти Пхеньяна викрали за останні роки не менше 11 громадян Країни висхідного сонця. ( "Праця", 4 вересня, 2002р.). - Japan insists on a thorough verification of reports asserting that Pyongyang agents have kidnapped at least 11 Japanese citizens.

Щоб не обтяжувати пропозицію двома конструкціями з прийменником "of" (11 citizens of the Land of the Rising Sun) можна вдатися до прийому конкретизації. А в якості компенсації (див. Пункт "до") бажано замінити слово "Японія" на початку пропозиції на поетичну назву: The Land of the Rising Sun insists ...

і) Генералізація (generalization)

Anti-immigration parties, with a strong anti-Muslim tinge, have recently gained ground in France, the Netherlands and Austria. "Letting Turkey into the EU", says a prominent European politician, "would mean more Le Pens and Haiders. - Останнім часом у Франції, Нідерландах і Австрії набрали чинності партії, що виступають проти іммігрантів і вороже налаштовані по відношенню до мусульман. "Ухвалення Туреччини в ЄС, - сказав один відомий європейський політичний діяч, - означало б збільшення числа партійних лідерів вкрай правого спрямування".

Це слово рідко з'являється в його промовах. - The word rarely figures in his lexicon (language).

к) Компенсація смислових втрат (loss-of-meaning compensation)

"Наведемо приклад [...] компенсації, що складається в переміщенні експресивного компонента.

Ю. Бондарєв порівнює нові сили в літературі з фашистськими ордами, напали на Радянський Союз в 1941 році. - Yury Bondarev likens the new forces in our literature to the Nazi troops who overran the Soviet Union in 1941.

Слово "орда" в російській мові має негативну конотацію. У перекладі воно замінюється нейтральним "troops", а зниження тональності заповнюється посиленням негативної експресії при передачі нейтрального причастя "напали". Замість нього застосований експресивно забарвлений дієслово "overrun", що означає "спустошувати", "грабувати" *.

л) Смислове розвиток (meaning extension / sense development)

Few US presidents dare stick their necks out in midterm poll. (N.-Y. Times). - Мало хто з американських президентів ризикує підставляти свою голову під удар під час проміжних виборів. * *

На загальну думку в міністерстві зараз спостерігається розбрід і брак керівного початку. - The Ministry, by most accounts, is broken and rudderless today.

м) Цілісне перетворення (recasting / total transformation)

Як визначає В. Н. Крупнов, "під цілісним перетворенням мається на увазі перетворення внутрішньої форми як окремого обороту мови, так і всього пропозиції" * * *.

The UN reached its nadir in the 1990s. - У самому критичному стані ООН виявилася в 90-ті роки минулого століття.

Як видно на цьому прикладі, в оригіналі і в перекладі зовсім не збігаються структура і лексичне наповнення двох пропозицій.

Подейкують, що цей план неможливо успішно здійснити. - There is talk that the plan is a non-starter.

Новий "господар" повинен підняти міністерство знову до рівня вимог сьогоднішнього дня. - The new master must make the department relevant again.

Технологія перекладу включає в себе і інші численні методи, які будуть розглядатися в міру проходження даного курсу.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати