Головна

Www.forexam.ru

  1. Www.forexam.ru
  2. Www.forexam.ru
  3. Www.forexam.ru
  4. Www.forexam.ru
  5. Www.forexam.ru
  6. Www.forexam.ru
  7. Www.forexam.ru

Код питання: 7.1.63

Фізична особа, яка перебувала в Російській Федерації в 2011 році 3

місяці, отримало дохід від операцій з цінними паперами. з якої

податковій ставці буде сплачено податок на доходи фізичних осіб?

відповіді:

A. За ставкою 6%

B. За ставкою 13%

C. За ставкою 30%

D. За ставкою 35%

Код питання: 7.1.64

Російська організація виплатила Петрову (громадянину РФ) в 2011 р

дивіденди. Петров в 2011 р на території РФ не проживав. з якої

податковій ставці з Петрова буде утримано ПДФО?

відповіді:

A. За ставкою 9%

B. За ставкою 13%

C. За ставкою 15%

D. За ставкою 30%

Код питання: 7.1.65

Обчислення, утримання та сплата суми податку на доходи фізичних

осіб за операціями з цінними паперами та за операціями з фінансовими

інструментами термінових угод здійснюються податковим агентом:

відповіді:

A. Після закінчення податкового періоду, а також до закінчення

податкового періоду або до закінчення терміну дії договору в

користь фізичної особи

B. Тільки після закінчення податкового періоду

C. За фактом вчинення кожного правочину купівлі-продажу

D. Після закінчення податкового періоду або при передачі податковим

агентом цінних паперів платнику податків до закінчення відповідного

податкового періоду

Код питання: 7.1.66

Під виплатою грошових коштів з метою визначення податкової бази по

ПДФО розуміється:

I. Виплати готівкових коштів

II. Перерахування коштів на банківський рахунок фізичної особи

III. Перерахування коштів на рахунок третьої особи по

вимогу фізичної особи

відповіді:

A. Тільки I

B. Тільки II і III

C. Все перераховане

D. Тільки I і II

Код питання: 7.1.67

При здійсненні фізичними особами операцій реалізації цінних

паперів виникає обов'язок сплатити податки:

I. Податок на доходи фізичних осіб

II. Податок на майно фізичних осіб

III. Податок на додану вартість

IV. Податок на прибуток

відповіді:

A. I, II, III

B. I, III

C. Все перераховане

D. I

E. III, IV

Код питання: 7.1.68

Цінні папери визнаються що обертаються на організованому ринку

цінних паперів для цілей обчислення податку на прибуток за умови:

I. Якщо вони допущені до обігу хоча б одним організатором

торгівлі, що має на це право відповідно до національного

законодавством

II. Якщо інформація про їх ціни (котирування) публікується в засобах

масової інформації (в тому числі електронних) або може бути

представлена ??організатором торгівлі або іншою уповноваженою особою

будь-якій зацікавленій особі протягом трьох років після дати

здійснення операцій з цінними паперами

III. Якщо по ним протягом останніх трьох місяців, що передують

датою здійснення платником податків угоди з цими цінними паперами,

розраховувалася ринкове котирування, якщо це передбачено

чинним законодавством

відповіді:

A. Тільки при одночасному дотриманні I, II і III

B. Тільки I і III

C. При дотриманні будь-якого з I, II і III

D. Тільки I і II


Код питання: 7.1.69

Платниками податків податку на прибуток організацій визнаються:

I. Російські організації

II. Іноземні організації, що здійснюють свою діяльність в

Російської Федерації через постійні представництва і (або)

які отримують доходи від джерел в Російській Федерації

III. Нотаріуси

IV. адвокати

V. Індивідуальні підприємці

відповіді:

A. Всі перераховані особи

B. Тільки I, II і III

C. Все, крім IV

D. Тільки I, II і V

E. Тільки I і II

Код питання: 7.1.70

Якщо операція з цінними паперами може бути кваліфікована також

як операція з фінансовими інструментами термінових угод:

відповіді:

A. Оподаткування такої операції роблять лише як

оподаткування операції з цінними паперами

B. Така операція підлягає оподаткуванню тільки як операція з

фінансовим інструментом

C. Платник податків за погодженням з податковим органом вибирає

порядок оподаткування такої операції

D. Платник податків самостійно вибирає порядок

оподаткування такої операції

Код питання: 7.1.71

За якою ставкою здійснюється оподаткування доходів, що підлягають

виплаті інвесторам - юридичним особам в якості дивідендів за

акціях?

I. За ставкою 9%

II. За ставкою 15%

III. За ставкою 35%

відповіді:

A. I, якщо інвестор - резидент, і II, якщо інвестор - нерезидент

B. I, якщо інвестор - нерезидент, і II, якщо інвестор - резидент

C. II, якщо інвестор - резидент, і III, якщо інвестор - нерезидент

D. II при будь-якої категорії інвестора

Код питання: 7.1.72

Які ставки податку на прибуток встановлені для російських

організацій?

відповіді:

A. 6,5% до федерального бюджету, до 17,5% в бюджет суб'єкта Російської

Федерації

B. 2% до федерального бюджету, 18% в бюджет суб'єкта

Російської Федерації

C. 7% до федерального бюджету, до 15% в бюджет суб'єкта Російської

Федерації

D. 15% до федерального бюджету, до 20% в бюджет суб'єкта Російської

Федерації

Код питання: 7.1.73

Інвестор отримав від операцій купівлі-продажу цінних паперів дохід у

розмірі 100 тис. руб. Чи підлягає оподаткуванню податком на додану

вартість отриманий дохід?

відповіді:

A. Так, в будь-якому випадку

B. Ні, якщо цінні папери є державними цінними

паперами

C. Ні, в будь-якому випадку

Код питання: 7.1.74

За якою ставкою здійснюється оподаткування доходів банків і

кредитних організацій, отриманих у вигляді відсотка по корпоративним

борговими цінними паперами?

відповіді:

A. За ставкою 0%

B. За ставкою 15%

C. За ставкою 20%

D. За ставкою 24%

Код питання: 7.1.75

Дохід, отриманий російською організацією, від реалізації (погашення)

цінних паперів оподатковується на прибуток за ставкою:

відповіді:

A. 20%

B. 35%

C. 15%

D. 24%


обговорення питань, вирішення завдань, онлайн-тренажер ФСФР


61/124
 


Питання і відповіді до базового іспиту (з 16 вересня 2012)


 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати