Головна

Www.forexam.ru

  1. Www.forexam.ru
  2. Www.forexam.ru
  3. Www.forexam.ru
  4. Www.forexam.ru
  5. Www.forexam.ru
  6. Www.forexam.ru
  7. Www.forexam.ru

Код питання: 2.1.122

Вкажіть правильну послідовність дій з інкасування

векселів банками

I. Векселедержатель представляє вексель в банк

II. Банк приймає на себе відповідальність за пред'явленням в

зазначений векселедержателем термін векселя платнику для отримання

платежу

III. При надходженні платежу вексель повертається боржникові

IV. При надходженні платежу вексель повертається векселедавцю

V. У разі ненадходження платежу вексель повертається кредитору, але з

протестом в неплатежі

відповіді:

A. I, II, III, V

B. II, IV, V

C. I, II, IV

D. II, III, IV, V

Код питання: 2.1.123

Вкажіть ознаки домициляции векселів банком:

I. Банк виступає платником за векселем

II. Банк виступає одержувачем платежу за векселем

III. Зовнішнім ознакою домицилированного векселі є слова

«Сплата» або «платіж в ... банку», вміщені під підписом

платника

IV. Зовнішнім ознакою домицилированного векселі є вказівка ??в

назві векселі слова «доміцильований»

V. Банк оплачує доміцильований вексель у разі, якщо раніше

платник вніс йому вексельну суму або якщо клієнт має у нього на

своєму розрахунковому (поточному) рахунку достатню суму і уповноважує

банк списати з його рахунку суму, необхідну для оплати векселя

VI. Банк оплачує доміцильований вексель з власних

грошових коштів, які потім має право стягнути з платника в

порядку, передбаченому статтею 851 Цивільного кодексу Російської

Федерації

відповіді:

A. I, III, V

B. II, IV, VI

C. I, IV, V

D. II, III, VI

Код питання: 2.1.124

Сутність обліку векселів полягає в наступному:

відповіді:

A. Векселедержатель передає (продає) векселі банку по

індосаментом до настання терміну платежу і отримує за це

вексельну суму за вирахуванням за дострокове отримання

певного відсотка від цієї суми

B. Банк збирає і формує в письмовому вигляді інформацію про

виданих та отриманих векселях, а також про вексельних кредитах, з

зазначенням найменування векселедавця (векселедержателя),

платника, вексельної суми, терміну платежу

C. Вексельний облік є підрозділом бухгалтерського обліку

D. Облік векселів, виданих на суму, що дорівнює або перевищує 600

тис. руб., є однією з програм, що здійснюються з метою

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Код питання: 2.1.125

Доходом по операціях з векселем, в основі видачі якого лежать

відносини позики, визнається:

I. Вексельний сума за процентним векселем

II. Відсотки за векселем

III. Вексельна сума по безпроцентному векселем

IV. сума дисконту

відповіді:

A. II, IV

B. I, II, IV

C. I, III

D. Все перераховане

Код питання: 2.1.126

Індосант може зняти з себе відповідальність за платіж за векселем

шляхом застереження:

відповіді:

A. Чи не наказом

B. Оборот без витрат

C. Платіть наказу

D. Без обороту на мене


Код питання: 2.1.127

Заставна засвідчує такі права її власника

I. Право на одержання виконання за грошовим зобов'язанням,

забезпеченого іпотекою, без подання інших доказів

існування цього зобов'язання

II. Право застави на майно, обтяжене іпотекою

III. Право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів

IV. Право на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу

і обумовлених в даній цінним папером відсотків

відповіді:

A. I, II

B. II, III

C. I, IV

D. III, IV

Код питання: 2.1.128

Заставна є:

відповіді:

A. Цінним папером на пред'явника

B. Іменний цінним папером

C. ордерним цінним папером

D. Чи не є цінним папером

Код питання: 2.1.129

Ким видається початкового заставодержателю заставна?

відповіді:

A. Залогодателем

B. Органом, що здійснює державну реєстрацію прав, до

державної реєстрації іпотеки

C. Органом, що здійснює державну реєстрацію

прав, після державної реєстрації іпотеки

D. Органом, що здійснює реєстрацію прав за іменними цінними

паперів

Код питання: 2.1.130

Цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і

право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку суми

вкладу та обумовлених відсотків, називається:

відповіді:

A. Ощадної книжкою

B. варранти

C. Коносаментом

D. Депозитними (ощадним) сертифікатом

Код питання: 2.1.131

Складанням і видачею депозитного сертифіката підтверджується

укладання договору:

відповіді:

A. Зберігання

B. Банківського вкладу

C. депозитарних

D. Трастового управління

Код питання: 2.1.132

Вкажіть, що є особливостями депозитних сертифікатів

I. Обов'язковим реквізитом бланка сертифіката є найменування

«Депозитний сертифікат»

II. Грошові розрахунки з купівлі - продажу депозитних сертифікатів,

виплаті сум із них здійснюються в безготівковому порядку

III. Грошові розрахунки з купівлі - продажу депозитних сертифікатів,

виплаті сум із них здійснюються тільки в готівковому порядку

IV. Можуть бути тільки іменними

V. Можуть бути тільки на пред'явника

відповіді:

A. I, II

B. I, III, IV

C. I, III, V

D. I, III


обговорення питань, вирішення завдань, онлайн-тренажер ФСФР


19/124
 


Питання і відповіді до базового іспиту (з 16 вересня 2012)


 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати