На головну

Завдання 1

  1. друге завдання
  2. Для відповідей учасників використовуйте спеціальний бланк OGP_бланк ответов_8-9 класс.doc з архіву із завданням олімпіади.
  3. Домашнє завдання
  4. Домашнє завдання
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання
  7. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Дано два масиви по 20 елементів в кожному. Отримати третій масив діленням більшого з відповідних елементів вихідних масивів на менший (ділення на 0 виключити). У новому масиві знайти максимальний елемент.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

Массів3:

MAX =

2. Дано два масиви по 20 елементів. Отримати новий, склавши відповідні елементи вихідних масивів. Знайти елемент третього масиву, відповідний мінімальному елементу другого масиву.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

Массів3:

MIN =

imin =

mas3 (imin)

3. Дан масив з 20 елементів. Знайти максимальне з чисел, які потрапили в заданий інтервал [р, q] і визначити його номер.

Результат роздрукувати у вигляді:

P =

Q =

MAX =

imax =

4. Дано два масиви по 20 чисел. В якому з масивів мінімальне число зустрічається раніше.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

MIN =

5. Дано два масиви А і В за 15 елементів в кожному. Отримати новий масив ci = ai + bi. Знайти в ньому максимум.

Результат роздрукувати у вигляді:

Масив А:

Масив В:

Масив З:

MAX =

6. Дано два масиви А і В за 20 елементів в кожному. Поміняти місцями елементи масиву А, що мають непарний індекс, на елементи масиву В, мають парний індекс, і знайти мінімальні елементи АМАХ і ВМАХ.

Результат роздрукувати у вигляді:

Масив А:

Масив В:

AMAX:

BMAX:

7. Дан масив, що містить 12 елементів, визначити номер елемента з мінімальним квадратом. Надрукувати номер і значення цього елемента.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

imin =

MIN =

8. Дан масив з 30 елементів. Знайти максимальний серед негативних і мінімальний серед позитивних елементів.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MAX =

MIN =

9. Дан масив, що містить 15 елементів, отримати новий, кожен елемент якого - різниця квадрата і підстави відповідного елемента вихідного масиву. У новому масиві знайти максимум.

Результат роздрукувати у вигляді:

Вихідний масив:

Новий масив:

MAX =

10. Дан масив, що містить 15 цілих чисел, знайти серед елементів, що стоять на парних позиціях, той, куб якого мінімальний.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

елемент:

Куб елемента:

Номер елемента:

11. Дан масив з 25 елементів, знайти суму чотирьох найбільших і чотирьох найменших елементів.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

Сума найбільших =

Сума найменших =

12. Дан масив А з 20 чисел. Знайти елемент, косинус якого мінімальний.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

a (i) =

сos (a (i)) =

13. Дан масив, що містить 15 елементів, визначити номер елемента, квадрат якого мінімальний.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

imin =

14. З квадратів елементів масиву, що містить 25 чисел, побудувати новий. Знайти в ньому максимальний і мінімальний елементи.

Результат роздрукувати у вигляді:

Вихідний масив:

Новий масив:

MAX =

MIN =

15. Дано два масиви по 20 елементів. Знайти максимальні і мінімальні елементи в кожному масиві, їх індекси, кількість елементів між ними, порівнявши їх між собою.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

MAX =

imax =

Кількість елементів:

MIN =

imin =

MAX-MIN =

16. У масиві містить 20 чисел, знайти мінімальне з належних заданому інтервалу і запам'ятати його номер.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MIN =

imin =

17. Дано два масиви по 20 елементів. Отримати третій, склавши куби відповідних елементів вихідних масивів. У новому масиві знайти максимальне число з елементів що стоять на непарних позиціях.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

Массів3: MAX =

18. Дан масив, що складається з 20 елементів. Знайти всі трійки елементів масиву, сума яких дорівнює К і підрахувати число таких трійок.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

Число трійок =

19. Дан масив з 30 чисел. Знайти мінімальне з чисел, великих заданого. Віддрукувати його номер.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MIN =

imin =

20. Дано два масиви по 19 елементів в кожному. Отримати третій, як різниця другого і першого і знайти в ньому максимальний елемент і його номер.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

Массів3:

MAX =

imax =

21. Дано три масиву по 20 елементів. Знайти максимальне з середніх арифметичних для відповідних елементів даних масивів. Надрукувати значення елементів, які дали цей максимум.

Результат роздрукувати у вигляді:

Массів1: MAX1 =

Массів2: MAX2 =

Массів3: MAX3 =

Значення елементів:

22. Дано два масиви по15 елементів в кожному. Наскільки мінімальний елемент першого масиву відрізняється від елемента другого масиву.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

MIN1 =

MIN2 =

23. Дано два масиви по15 елементів. Визначити величину S за правилом:

 1, якщо МАХ (х (I))> МАХ (у (I))

S =

0, в іншому випадку

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

Массів2: S =

24. Дан масив з 23 елементів. Замінити всі числа на зворотні і знайти мінімальне з отриманих чисел.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MIN =

Початкове число:

Індекс вихідного числа:

25. Дан масив з 15 елементів. Знайти середнє арифметичне кожних

чотирьох елементів і визначити мінімальну.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MIN =

26. Дан масив з 15 чисел. Знайти максимальне за абсолютною величиною, число і його номер.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MAX =

imax =

27. Дано два масиви по 20 елементів. Отримати третій як твір першого і другого. У третьому масиві знайти мінімальний за абсолютною величиною елемент.

Результат роздрукувати у вигляді:

массів1:

массів2:

Массів3:

MIN =

28. У масиві, що складається з 15 елементів, знайти мінімальний з елементів з парними індексами.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MIN =

imin =

29. Дан масив з 20 елементів. Знайти мінімальний серед елементів, номер якого кратний трьом.

Результат роздрукувати у вигляді:

масив:

MIN =

30. Дано три одновимірних масиву по 15 елементів кожен. Побудувати новий масив за правилом: di = ai + (bi + ci) / 2.

Визначити максимальний елемент в масиві d.

Результат роздрукувати у вигляді:

Массів1: массів2:

Массів3: Массівd:

MAX =© um.co.ua - учбові матеріали та реферати