Головна

Бенефіт Плаза Конгресс Отель

  1. Quot; Ателіка Оазис ", готель, Анапа, Піонерський пр-т, Джемете
  2. А) Аристотель
  3. АВСТРІЯ. ВІДЕНЬ. ГОТЕЛЬ «Мерріот». 18 ЛИСТОПАДА, ЧЕТВЕР
  4. Антична філософія про свободу людини: Демокріт, Епікур, Арістотель, стоїки.
  5. Антична філософія про свободу людини: Демокріт, Епікур, Арістотель, стоїки.
  6. Аристотель
  7. Аристотель

Дебетова карта (Debit Card)-карта, що нагадує за способом застосування кредитну карту, але дозволяє при цьому здійснювати безпосереднє дебетование рахунку покупця в момент придбання ним товару чи послуги. Для оплати дебетовою карткою звичайно потрібно PIN-код.

Дисконтна карта (Discount Card)- Карта, що надає право її власникам отримувати знижки (дисконт) при покупці товарів або оплату послуг. Карта може діяти в рамках дисконтної системи, що пропонує систему знижок в різних торгових і сервісних підприємствах. Власну дисконтну карту може випустити організація, яка пропонує своїм клієнтам певні знижки на свої товари, роботи або послуги.

Банківська пластикова картка - Універсальний платіжний інструмент, який є ключем доступу до управління банківським рахунком та дозволяє своєму власникові оплачувати товари і послуги в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки, одержувати готівку, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

Сьогодні банківські картки виступають ключовим елементом електронних банківських систем, дедалі активніше витісняє звичні чекові книжки та готівкові гроші. Та важлива особливість, що на картці міститься певний обсяг інформації, необхідний для доступу до рахунку в банку, проведення розрахунків за товари, послуги або роботи, а також зняття готівкових коштів дозволяє їй служити найбільш простим і прогресивним засобом в організації безготівкових розрахунків.

Всі пластикові карти, що знаходяться в обігу на території Росії, можна розділити на:

міжнародні карти (Як поширювані російськими кредитними установами за угодою із зарубіжними банками, так і емітовані безпосередньо зарубіжними банками)

карти локального використання, Тобто карти, що випускаються російськими банками і обслуговуються на території Росії.

Існують і інші критерії класифікації банківських карт. Залежно від типу розрахункової схеми розрізняють кредитні та дебетові карти; в залежності від застосовуваних технологій розрізняють карти з магнітною смугою і з мікропроцесором.

Кредитна картка передбачає не тільки обов'язок банку-емітента перераховувати кошти з карткового рахунку клієнта на рахунки його контрагентів, а й ризик негайної оплати товарів, робіт і послуг її власника в межах встановленого їм ліміту кредитування. Таким чином, власник кpeдітнoй кapтoчкі имeeт вoзмoжнocть пoлyчeнія y бaнкa oгpaнічeннoгo кpeдітa в cлyчae oплaти кapтoчкoй тoвapoв або ycлyг, cтoімocть кoтopиx пpeвишaeт ocтaтoк нa eгo бaнкoвcкoм cчeтe. Bидaнний кліeнтy кpeдіт пoгaшaeтcя зaтeм клієнтом з coбcтвeнниx cбepeжeній або пyтeм cпіcaнія co спеціального cтpaxoвoгo дeпoзітa.

Банк-емітент, як правило, встановлює конкретні терміни, повернення кредиту клієнтом. У разі затримки повернення банк має право стягувати заздалегідь обумовлені з клієнтом відсотки за кожний день прострочення. Для цієї мети використовуються кошти зі спеціального страхового депозиту. Повне повернення кредиту здійснюється тільки при поверненні картки банку і розірвання договірних відносин (хоча клієнт може погасити повністю заборгованість в будь-який час).

Дебетові карти призначені для оплати товарів, робіт і послуг, отримання готівки шляхом прямого списання коштів з рахунку власника картки в межах наявної на ньому суми. При недостатності коштів на картковому рахунку банк не буде проводити розрахунки, так як кошти зі страхового депозиту або незнижуваного залишку на ці цілі використовуватися не можуть, а кредит держателю платіжної картки банк надавати не зобов'язаний.

Таким чином, розрахунки за дебетовою карткою виробляються шляхом прямого перерахування списаних з рахунку її власника грошових коштів, а не за рахунок отримання у банку кредиту.

Taкім oбpaзoм, пpи oплaтe пoкyпки дeбeтoвoй кapтoчкoй нeoбxoдім звoнoк в сільськогосподарський банк або пpoцeccінгoвий цeнтp для ycтaнoвлeнія, cмoжeт чи замовники, a нe сільськогосподарський банк, виплaтіть тpeбyeмyю cyммy. Пpи цьому cyммa блoкіpyeтcя нa cчeтe кліeнтa нa oпpeдeлeннoe вpeмя дo пpібитія в пpoцeccінгoвий цeнтp тoвapнoгo чeкa, пocлe чeгo oкoнчaтeльнo cпіcивaeтcя. C мoмeнтa oплaти пoкyпки або ycлyгі чepeз пpoцeccінгoвий цeнтp і дo ee oкoнчaтeльнoгo cпіcaнія або жe "вoзвpaщeнія" нa cчeт в cлyчae Помилка або виявлeнія фaльcіфікaціі cпіcивaeмaя cyммa кліeнтy "нe віднa". В окремих банках при настанні певних умов дебетова картка може перетворитися в кредитну. Такі випадки визначаються банком в індивідуальному порядку для кожного окремого клієнта. Це означає, що банк при розрахунках з використанням карти може надати кредит. Розмір кредиту, що надається визначається банком також в індивідуальному порядку.

Смарт-карти - Це пластикові карти, які мають вбудований мікропроцесор. Смарт-картка випускається (емітується) банком і на неї записується величина суми грошей, які покупець розмістив в своєму банку. Крім цього карта містить ідентифікатори емітента і покупця, номер рахунку покупця і ін. Службову інформацію. При цій схемі гроші покупця зберігаються в банку, на так званому карт-рахунку і списуються банком у міру витрачання їх власником з перерахуванням їх на рахунок торговельної точки. Відповідна позначка проводиться і в смарт-карті під час здійснення операції купівлі-продажу. Карта може поповнюватися (кредитуватися) в банку емітенті, при цьому на карт-рахунок власника заноситься відповідна сума, яка списується з його звичайного рахунку в банку, або надходить від власника у вигляді готівки. Картку можна використовувати як для платежів через Інтернет, так і через автономні приймають пристрою. Основними перевагами цього виду пластикових карток є підвищена надійність, безпеку, багатофункціональні можливості, ведення на одній картці кількох рахунків. Істотним недоліком смарт-карт є їх висока собівартість в порівнянні зі звичайними картами.

Найбільш відомими платіжними системами, які використовують в Росії смарт-карти, є:

· АС Сберкарт;

· "Золота Корона".

електронні чеки

Електронні чеки є аналогом звичайних паперових чеків. Це розпорядження платника своєму банку перерахувати гроші зі свого рахунку на рахунок одержувача платежу. Операція відбувається при пред'явленні одержувачем чека в банку. Основних відмінностей тут два. По-перше, виписуючи паперовий чек, платник ставить свою справжню підпис, а в онлайновому варіанті - підпис електронна. По-друге, самі чеки видаються в електронному вигляді.

Проведення платежів проходить в кілька етапів:

1. Платник виписує електронний чек, підписує електронним підписом і пересилає його одержувачу. З метою забезпечення більшої надійності і безпеки номер чекового рахунку можна закодувати відкритим ключем банку.

2. Чек пред'являється до оплати платіжній системі. Далі, (або тут, або в банку, що обслуговує отримувача) відбувається перевірка електронного підпису.

3. У разі підтвердження її справжності постачається товар або виявляється послуга. З рахунку платника гроші перераховуються на рахунок одержувача.

Простота схеми проведення платежів, на жаль, компенсується труднощами її впровадження в Росії. Тут чекові схеми поки не набули поширення і немає сертифікаційних центрів.

Електронні гроші

Електронні гроші повністю моделюють реальні гроші. При цьому, емісійна організація - емітент - випускає їх електронні аналоги, звані в різних системах по-різному (наприклад, купони). Далі, вони купуються користувачами, які з їх допомогою оплачують покупки, а потім продавець погашає їх у емітента. При емісії кожна грошова одиниця завіряється електронним друком, яка перевіряється випускає структурою перед погашенням.

Одна з особливостей фізичних грошей - їх анонімність, тобто на них не вказано, хто і коли їх використовував. Деякі системи, за аналогією, дозволяють покупцеві отримувати електронну готівку так, щоб не можна було визначити зв'язок між ним і грошима. Це здійснюється за допомогою схеми сліпих підписів.

Варто ще відзначити, що при використанні електронних грошей відпадає необхідність в аутентифікації, оскільки система заснована на випуску грошей в обіг перед їх використанням.

Нижче наведена схема платежу за допомогою цифрових грошей.

1. Покупець заздалегідь обмінює реальні гроші на електронні. Зберігання готівки у клієнта може здійснюватися двома способами, що визначається використовуваною системою:

· На жорсткому диску комп'ютера.

· На смарт-картах.

Різні системи пропонують різні схеми обміну. Деякі відкривають спеціальні рахунки, на які перераховуються кошти з рахунку покупця в обмін на електронні купюри. Деякі банки можуть самі емітувати електронну готівку. При цьому вона емітується тільки по запиту клієнта з наступним її перерахуванням на комп'ютер або карту цього клієнта і зняттям грошового еквівалента з його рахунку. При реалізації ж сліпого підпису покупець сам створює електронні купюри, пересилає їх в банк, де під час вступу реальних грошей на рахунок вони завіряються печаткою і відправляються назад клієнтові.


 Поряд зі зручностями такого зберігання, у нього є і недоліки. Псування диска або смарт-карти обертається безповоротною втратою електронних грошей.

2. Покупець перераховує на сервер продавця електронні гроші за покупку.

3. Гроші пред'являються емітенту, який перевіряє їх достовірність.

4. У разі достовірності електронних купюр рахунок продавця збільшується на суму покупки, а покупцеві відвантажується товар або виявляється послуга.

Однією з важливих відмінних рис електронних грошей є можливість здійснювати мікроплатежі. Це пов'язано з тим, що номінал купюр може не відповідати реальним монетам (наприклад, 37 копійок).

Емітувати електронну готівку можуть як банки, так і небанківські організації. Однак, до цього часу не вироблена єдина система конвертації різних видів електронних грошей. Тому тільки самі емітенти можуть гасити випущену ними електронну готівку. Крім того, використання подібних грошей від нефінансових структур не забезпечене гарантіями з боку держави. Однак, мала вартість транзакції робить електронну готівку привабливим інструментом платежів в Інтернет.

У проведенні платежів через Інтернет за допомогою кредитних карт беруть участь:

1. покупець. Клієнт, що має комп'ютер з Web-браузером і доступом в Інтернет.

2. Банк-емітент. Тут знаходиться розрахунковий рахунок покупця. Банк-емітент випускає картки і є гарантом виконання фінансових зобов'язань клієнта.

3. Продавці. Під продавцями розуміються сервера Електронної Комерції, на яких ведуться каталоги товарів і послуг і приймаються замовлення клієнтів на покупку.

4. Банки-еквайєри. Банки, що обслуговують продавців. Кожен продавець має єдиний банк, в якому він тримає свій розрахунковий рахунок.

5. Платіжна система Інтернет. Електронні компоненти, що є посередниками між рештою учасників.

6. Традиційна платіжна система. Комплекс фінансових і технологічних засобів для обслуговування карт даного типу. Серед основних завдань, що вирішуються платіжною системою, - забезпечення використання карт як засобу платежу за товари та послуги, користування банківськими послугами, проведення взаємозаліків і т.д. Учасниками платіжної системи є фізичні та юридичні особи, об'єднані відносинами по використанню кредитних карт.

7. Процесинговий центр платіжної системи. Організація, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками традиційної платіжної системи.

8. Розрахунковий банк платіжної системи. Кредитна організація, що здійснює взаєморозрахунки між учасниками платіжної системи за дорученням процесингового центру.

Тепер повернемося до схеми платежів

1. Покупець в електронному магазині формує корзину товарів і вибирає спосіб оплати "кредитна карта".

2. Далі, параметри кредитної карти (номер, ім'я власника, дата закінчення дії) повинні бути передані платіжній системі Інтернет для подальшої авторизації. Це може бути зроблено двома способами:

o через магазин, тобто параметри карти вводяться безпосередньо на сайті магазина, після чого вони передаються платіжній системі Інтернет (2а);

o на сервері платіжної системи (2б).


 Очевидні переваги другого шляху. У цьому випадку відомості про карти не залишаються в магазині, і, відповідно, знижується ризик отримання їх третіми особами або обману продавцем. І в тому, і в іншому випадку при передачі інформації про кредитну картку, все ж існує можливість їх перехоплення зловмисниками в мережі. Для запобігання цьому дані при передачі шифруються.

Результат авторизації передається платіжній системі Інтернет.

3. Магазин отримує результат авторизації.

4. Покупець отримує результат авторизації через магазин (7а) або безпосередньо від платіжної системи Інтернет (7б).

5. При позитивному результаті авторизації

o магазин надає послугу, або відвантажує товар (8а);

o процесинговий центр передає в розрахунковий банк відомості про досконалу транзакцію (8б). Гроші з рахунку покупця в банку-емітенті перераховуються через розрахунковий банк на рахунок магазина в банку-еквайєрі.

Для проведення подібних платежів в більшості випадків необхідне спеціальне програмне забезпечення. Воно може поставлятися покупцеві, (зване електронним гаманцем), продавцеві і його обслуговуючому банку.

Російські платіжні системи

 CyberPlat  www.cyberplat.com  кредитна / дебетова  Платежі з відкриттям рахунку в банку системи і за допомогою пластикових карт >>
 WebMoney  www.webmoney.ru  дебетова  Платежі за допомогою цифрової готівки, що зберігаються на комп'ютері користувача >>
 PayCash  www.paycash.ru  дебетова  Платежі за допомогою цифрової готівки, що зберігаються на комп'ютері користувача >>
 Instant!  www.paybot.com  дебетова  Платежі з відкриттям рахунку в банку системи і за допомогою пластикових карт >>
 Cashew  www.cashew.ru  кредитна  Авторизація платежів за банківськими картками >>
 еліт  www.imbs.com/protokol.htm  кредитна  Платежі з використанням пластикових карт >>
 int.eCom  www.int.com.ru  кредитна  Платежі з використанням пластикових карт >>
 Assist  www.assist.ru  кредитна  Платежі з використанням кредитної картки або цифрового сертифікату >>
 Eaccess  www.eaccess.ru  кредитна  Оплата інформації спільно з рахунком за телефонні послуги >>

І 269-52-62

Бенефіт Плаза Конгресс Отель

394005, Росія, Воронеж, вул. Володимира Невського, д.29

тел. / tel .: +7 (4732) 69-52-52, 69-58-99

hotel@benefitplaza.ru

www.benefitplaza.ru

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати