Головна

Соціальна мобільність, її види та роль у житті суспільства

  1. A) відтворення членів суспільства (г головним інститутом тут є сім'я)
  2. C) соціальна норма
  3. I. Злочини проти життя
  4. I. ПРОБЛЕМИ Взаємодія ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА
  5. II. СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  6. III. Анамнез життя (зі слів хворого).
  7. III. ІНШІ ОЦІНКИ КОЛЕКТИВНОЇ душевного життя

Соц. мобільність - переміщення особистості чи соц. групи з одного соц. страта в інший, зміна місця соц. суб'єкта в соц. структурі. Дане поняття в соціологію ввів Сорокін. Це важливий показник для соц. життя, що залежить від багатьох факторів. Істотно різниться як на різних етапах історичного розвитку, так і в неоднакових умовах окремих країн.

Вертикальна соц. мобільність пов'язана з підвищенням або пониженням соц. статусу (підвищення на посаді).

Горизонтальна соц. мобільність означає переміщення людей в рамках одного і того ж соц. рівня (з однієї зарплати на таку ж в іншу установу).

Вертикальна соц. мобільність поділяється на висхідну і спадну, в залежності від того, чи відбувається підвищення або зниження соц. статусу в результаті такого переміщення.

Високий рівень вертикальної соц. мобільності - один з найважливіших показників демократичності, гуманистичности сучасного суспільства.

Розрізняють також індивідуальну та колективну соц. мобільність. Колективна соц. мобільність вносить в стратификационную структуру великі зміни.

Причина соц. мобільності - в здійсненні в суспільстві принципу розподілу благ пропорційно заслугам кожного його члена, тому що навіть часткова реалізація цього принципу веде до посилення соц. мобільності та оновленню складу вищих страт. Інакше в цих стратах з плином часу накопичується дебільний матеріал - велике число нездатних людей, а в низьких стратах, навпаки, талановитих. Щоб цього не сталося, суспільство повинно відмовитися від жорсткої соц. структури, постійно здійснювати соц. мобільність, удосконалювати і контролювати її.Соціальна стратифікація і проблема соц. нерівності | Основні соц. стратифікаційних зміни в сучасному російському суспільстві

Навчальний курс | СОЦІОЛОГІЯ | Предмет і структура соціології | Взаємовідносини соціології з іншими товариств. науками (історія, політологія, правознавство та ін.) | Значення соціології та її роль в суспільному житті. | Головні соціологічні парадигми | О. Конт як засновник соціології (1798-1857) | Соціологічні погляди Г. Спенсера | Значення соціології марксизму і її обмеженість | Соціологізму Еміля Дюркгейма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати