На головну

Сп Прикладна геологія

  1. Блок 6. Прикладна політологія
  2. Великий вибух як прикладна наука
  3. Геологія
  4. Геологія
  5. Геологія і методика пошуків і розвідки родовищ нафти і газу
  6. Геологія як наука. Коротка історія її виникнення та розвитку. Зв'язок з іншими науками.
 Найменування організації  Посада виконавця  Прізвище І.Б.  підпис  Дата
         
         
         
         
         
         
         
         

Завдання для самостійної роботи

Для заочного відділення геологічного факультету в 2013-2014 уч. м

сп Прикладна геологія

Тема 1. Основні поняття хімії; основні закони хімії

(Основи атомно-молекулярного вчення)

 Тема  Основні поняття і терміни  підручники  задачники
 I. Основні поняття хімії; основні закони хімії (основи атомно-молекулярного вчення)  1. Основні поняття хімії: хімічна речовина; атом, атомна маса, хімічний елемент, іони; молекула, молекулярна маса, просте і складне речовина; моль, молярна маса; валентність, електронегативність, ступінь окислення.  Н. л. ГлінкаОбщая хімія, 2006, ч.1, гл.1 (розділ 1.1), гл.3 (розділ 3.7), гл.4 (розділ 4.1, 4.2)  
 2. Закони хімії: фундаментальні (закони збереження речовини і енергії, періодичний закон Д. і. Менделеева); кількісні закони: газові закони; закон Авргадро; закон еквівалентів і т. д.  1) Н. л. ГлінкаОбщая хімія, 2006Ч.1, гл.1 (розділ 1.1) 2) Н. в. КоровінОбщая хімія, 2005Введеніе, стр.10-14  
 3. Розрахунки: висновок хімічних формул    Н. л. ГлінкаСборнік завдань і вправ із загальної хімії, 2001., гл.I

Після вивчення даного розділу студентам слід знати:

1. Визначення основних понять хімії.

2. Формулювання фундаментальних, газових законів; закон еквівалентів і ін.

Студенти повинні вміти:

1. Розрахувати молекулярну, молярну масу, кількість моль хімічної речовини.

2. Вивести найпростішу і справжню формулу хімічної сполуки.

 Назва документу | Із зазначеної теми необхідно виконати самостійну роботу №1.

Після вивчення тим необхідно виконати самостійну роботу №2. | Наведіть рівняння відповідних хімічних реакцій. | Із зазначеної теми необхідно виконати самостійну роботу №4. | Із зазначеної теми необхідно виконати самостійні роботи №5, №6. | Із зазначеної теми необхідно виконати самостійну роботу №7. | Із зазначеної теми необхідно виконати самостійну роботу №8. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати