Головна

Бухгалтерський баланс

  1. II. Бухгалтерський облік покупки матеріалів.
  2. L2. Бухгалтерський баланс. Його сутність і значення.
  3. А) Власні необоротні активи. До них відносяться довгострокові активи підприємства, що належать йому на правах власності і володіння, що відображаються в складі його балансу.
  4. Агрегований баланс банку
  5. Амортизація основних засобів. Бухгалтерський облік
  6. Аналіз балансу доходів і витрат
  7. Аналіз руху грошових коштів по бухгалтерського балансу

34. Завдання {{166}} {37869572} -7-33

Основним вважається наступний елемент бухгалтерського балансу ...

? рахунок

R стаття

? рядок

? валюта балансу

35. Завдання {{167}} {37869572} -7-34

Амортизується майно в поточних балансах оцінюється за вартістю ...

? балансової

? відновної

R залишкової

? ліквідаційної

36. Завдання {{168}} {37869572} -7-35

Горизонтальні баланси від вертикальних відрізняються ...

R розташуванням статей активу і пасиву

? кількістю статей

? кількістю розділів

? розташуванням валюти балансу

37. Завдання {{169}} {37869572} -7-36

Активні статті балансу в російському обліку розташовані ...

R по зростанню ліквідності

? спаданням ліквідності

? по зростанню терміновості

? спаданням терміновості

38. Завдання {{170}} {37869572} -7-37

Активна частина балансу містить такі розділи:

? дебіторська заборгованість

R необоротні активи

R оборотні активи

? кошти

? виробничі запаси

R збитки

39. Завдання {{171}} {37869572} -7-38

Пасивна частина балансу містить такі розділи:

? кредиторська заборгованість

короткострокові пасиви

? капітал

капітал та резерви

R довгострокові пасиви

40. Завдання {{172}} {37869572} -7-39

Відносять до прямих витрат:

R сировину і матеріали

R заробітну плату робітників

R нарахування на заробітну плату робітників

? загальногосподарські витрати

? загальновиробничі витрати

41. Завдання {{173}} {37869572} -7-40

Відповідність між бухгалтерськими балансами і ознаками їх класифікації

 інвентарні, книжкові, генеральні  джерело складання
 одиничні, зведені (у разі їх консолідації)  об'єм інформації
 основна, неосновна  характер діяльності
 самостійні, окремі  об'єкт відображення
 баланс-брутто, баланс-нетто  спосіб очищення
   реформовані, нереформовані


Об'єкти, що забезпечують виробничо-господарську та фінансову діяльність | Система рахунків і подвійний запис

тематична структура | Бухгалтерський облік, його місце в системі управління економікою організації | Предмет і метод бухгалтерського обліку | Вартісне вимір і принципи обліку основних господарських процесів | Узагальнення облікової інформації для складання бухгалтерської звітності | Організація бухгалтерського обліку в Російській Федерації | Сутність бухгалтерського (фінансового) обліку | Облік грошових коштів організації | Облік довгострокових інвестицій | Облік поточних зобов'язань і розрахунків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати