На головну

Організація освітнього процесу в ЦКРОіР

  1. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  2. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  3. I. Витяг з державного освітнього стандарту вищої професійної освіти
  4. I. Організація класу
  5. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  6. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  7. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.

Особи з ТМНР в більшості своїй здобувають освіту в центрі корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації. Центр корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації (ЦКРОіР) - установа спеціальної освіти, в якому реалізуються освітня програма спеціальної освіти на рівні дошкільної освіти для осіб з інтелектуальною недостатністю, освітня програма спеціальної освіти на рівні загальної середньої освіти для осіб з інтелектуальною недостатністю. Термін отримання освіти в ЦКРОіР становить 9 років. Випускник ЦКРОіР, який закінчив навчання, отримує свідоцтво про спеціальну освіту.

У перший клас ЦКРОіР приймаються діти, яким виповнилося 8 років, у виняткових випадках діти старше 8 років, які раніше ніде не навчалися. У разі, якщо неможливо укомплектувати клас учнями одного року навчання, допускається включення до складу об'єднаного класу учнів I-V класів або учнів V-IX класів. Загальна чисельність учнів у такому класі не повинна перевищувати 6 осіб.

Освітній процес в ЦКРОіР організовується в режимі 5-денного навчального тижня. Час перебування учнів становить від 6 до 8 годин, 9-10,5 годин, 12 годин, у виняткових випадках 24 години за рішенням засновника ЦКРОіР відповідно до запитів законних представників вихованців. Освітній процес при реалізації освітньої програми спеціальної освіти на рівні дошкільної освіти для осіб з інтелектуальною недостатністю здійснюють вчитель-дефектолог (олигофренопедагог) і вихователь відповідно до навчального плану ЦКРОіР для вихованців з ТМНР. При організації освітнього процесу навчальні заняття в групі проводять: учитель-дефектолог - по освітнім областям «Комунікація», «Сенсорна стимуляція», «Предметна діяльність», «Гра»; вихователь - за освітніми областям «Самообслуговування», «Я і світ», «Образотворча діяльність». Навчальні заняття з освітнім областям «Музично-ритмічні заняття», «Адаптивна фізкультура» проводяться музичним керівником, керівником фізичного виховання з групою вихованців. З метою забезпечення максимальної індивідуалізації та корекційної спрямованості освітнього процесу поряд з музичним керівником, керівником фізичного виховання заняття проводить вихователь. Корекційно-розвиваючі заняття з вихованцями проводяться вчителем-дефектологом з групою дітей або індивідуально. Групи формуються з урахуванням віку учнів, характеру і ступеня тяжкості наявних фізичних та (або) психічних порушень. Корекційна робота з розвитку моторики, формуванню і закріпленню навичок самообслуговування у вихованців проводиться вчителем-дефектологом як індивідуально, так і під час виконання вихованцями гігієнічних процедур, прийому їжі, одягання на прогулянку і іншої діяльності, передбаченої режимом дня, а також на музично-ритмічних заняттях і заняттях з адаптивної фізкультури.

Актуальним для реалізації освітнього процесу в ЦКРОіР є питання співвідношення і взаємозв'язку змісту навчально-виховної та корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з ТМНР. Корекційно-розвиваюча робота в структурі освітнього процесу створює передумови для його більш успішного здійснення. В рамках корекційно-розвиваючої роботи формуються компенсаторні вміння, що дозволяють задіяти обхідні шляхи в освоєнні дитиною основних галузей життєдіяльності. Наприклад, компенсаторними в області самообслуговування і побуту є вміння: виконувати покупки за заздалегідь складеним списком у вигляді картинок, визначати за кольором грошові купюри, користуватися термометром зі звуковим індикатором і ін. Сформовані на корекційно-розвиваючому занятті компенсаторні вміння реалізуються в навчально-виховному процесі ( урок, заняття вихователя), забезпечуючи більш високу ефективність пізнавальної, побутової, трудової, дозвіллєвої, комунікативної та інших видів діяльності дітей з ТМНР.

 Організація і проведення педагогічної діагностики дітей з ТМНР | Організація і здійснення корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з ТМНР

Основи методики корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з важкими і (або) множинними порушеннями | Важкі і (або) множинні порушення фізичного і (або) психічного розвитку | Сучасний погляд на можливості осіб з ТМНР | Обмеження життєдіяльності та особливі освітні потреби дітей з ТМНР | Теоретико-методологічні основи педагогічної діагностики дітей з ТМНР | Принцип цілісного системного вивчення дитини | Спеціальна організація корекційно-розвивального середовища для дітей з ТМНР | Загальна характеристика методу базальної стимуляції | Види базальної стимуляції | Комплекс спеціальних ігор та вправ для дітей з ТМНР з використанням методу базальної стимуляції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати