На головну

Теоретико-методологічні основи педагогічної діагностики дітей з ТМНР

  1. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  3. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  4. II. Вікові психологічні особливості дітей 3-4 років
  5. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі
  6. II. Основи наукових досліджень
  7. III. 1.7. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ

Педагогічна діагностика виступає як необхідний структурний компонент і засіб оптимізації корекційно-розвиваючої роботи. Вона реалізується вчителем-дефектологом для складання індивідуальних програм розвитку дітей з ТМНР і визначення ефективності корекційно-розвиваючої взаємодії з ними. Педагогічна діагностика дітей з ТМНР учителем-дефектологом відрізняється за завданнями і методам від комплексного обстеження цієї категорії осіб на психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК). Якщо провідним завданням ПМПК є виявлення відхилень у розвитку, визначення їх характеру і вибір оптимального освітнього маршруту (т. Е диференціальна діагностика), то вчитель-дефектолог здійснює завдання всебічного якісного аналізу особливостей пізнавальної та ігрової діяльності, комунікативної та емоційно-вольової сфер, просторової і соціально-побутового орієнтування, особистісного розвитку (т. е діагностика розвитку). Вивчення дитини на ПМПК здійснюється з використанням уніфікованого набору стандартизованих експериментальних методик, тестів, інших методичних засобів. Основний метод педагогічної діагностики дітей з ТМНР учителем-дефектологом - динамічне спостереження за їх поведінкою і діяльністю як в спеціально організованою, так і в звичайному повсякденному середовищі. Експериментальне обстеження дітей з ТМНР найчастіше утруднено в зв'язку з тим, що вони не вступають в контакт, а не стримувати увагу в ситуації обстеження, які не дотримуються інструкцій.

Педагогічна діагностика дітей з ТМНР спирається на наступні загальні положення, сформульовані в методологічних роботах Т. В. Розанової, В. І. Лубовского і ін.Обмеження життєдіяльності та особливі освітні потреби дітей з ТМНР | Принцип цілісного системного вивчення дитини

Основи методики корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з важкими і (або) множинними порушеннями | Важкі і (або) множинні порушення фізичного і (або) психічного розвитку | Сучасний погляд на можливості осіб з ТМНР | Організація і проведення педагогічної діагностики дітей з ТМНР | Організація освітнього процесу в ЦКРОіР | Організація і здійснення корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з ТМНР | Спеціальна організація корекційно-розвивального середовища для дітей з ТМНР | Загальна характеристика методу базальної стимуляції | Види базальної стимуляції | Комплекс спеціальних ігор та вправ для дітей з ТМНР з використанням методу базальної стимуляції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати