На головну

Практична робота №1-2

  1. I. Попередня робота.
  2. I. Усна робота.
  3. I. Навчальна робота
  4. I.1.2. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми, які мають порушення мовлення
  5. II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

1. Наведіть приклади кількісних і якісних ознак, що характеризують населення, промислове виробництво, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв'язки суб'єкта Російської Федерації. Запишіть окремо альтернативні, атрибутивні, порядкові ознаки. Використовуйте макет таблиці (таблиця 1.1):

Таблиця 1.1

Приклади кількісних і якісних ознак

 об'єкти дослідження  кількісні ознаки  якісні ознаки
 альтернативні  атрибутивні  порядкові
 населення        
 Промислове виробництво        
 Сільське господарство        
 транспорт        
 Зовнішньоекономічні зв'язки        

Примітка. По кожній позиції привести не менше 3 прикладів.

2. За наявними даними письмово проаналізуйте динаміку видобутку вугілля в Росії за способами видобутку. Побудуйте графік видобутку вугілля в РФ за 2000-2009 рр., Визначте елементи отриманого графіка.

Таблиця 1.2

Видобуток вугілля в Російській Федерації по способам видобутку *

(Мільйонів тонн)

 способи видобутку  роки
 Всього, в т. Ч
 підземним способом
 відкритим способом

 * - За даними Росстату

3. За даними Росстату (www.gks.ru) уявіть графічно структуру промислового виробництва суб'єктів одного з федеральних округів РФ. Зробіть висновки.

4. За даними Росстату (www.gks.ru) Картодіаграми простого порівняння одного з видів діяльності (відповідно до варіанта).

5. За даними таблиці 3 побудуйте інтервальний варіаційний ряд по одному з ознак (відповідно до варіанта). Методом аналітичної угруповання досліджуйте характер залежності між розміром основних виробничих фондів і обсягом випущеної продукції (В1), між розміром основних виробничих фондів і чисельністю робітників (В2), між обсягом випущеної продукції і розміром прибутку (В3). Результат подайте у вигляді таблиці.

Таблиця 1.3

Умовні дані про підприємства м Х за 2010 рік

 № підприємства  Випуск продукції, млн. Крб  Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. Крб  Середньорічна чисельність працюючих, чол.  Прибуток, млн. Крб
 67,5  70,6  12,8
 77,6  84,3  15,3
 42,7  50,3  9,4
 55,8  56,7  9,2
 67,2  78,5  12,1
 78,7  80,1  13,5
 46,0  50,6  6,7
 58,3  61,3  9,4
 65,9  72,2  10,4
 80,4  87,3  8,3
 92,1  105,6  13,3
 47,9  60,6  6,7
 56,8  60,4  7,4
 67,6  74,4  8,9
 84,2  89,5  12,3
 51,9  61,2  8,4
 63,4  80,3  11,2
 67,7  72,5  8,3
 83,6  90,5  14,2
 72,1  83,4  10,5
 65,0  67,3  7,7
 70,3  75,3  12,5
 75,3  84,4  11,3
 90,2  89,3  13,8
 72,3  87,5  12,1
 75,9  80,6  10,5
 98,0  106,7  15,2
 74,2  80,0  12,4
 99,4  100,6  15,2
 75,0  83,8  9,5

Тема 2. Абсолютні і відносні показники:Тема 1. Зведення, угруповання, табличне і графічне представлення статистичних даних | Їх види та одиниці виміру.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ | Вступ | Практична робота № 3 | Тема 3. Середні величини | Практична робота № 3-4 | Тема 4. Варіаційні ряди: основні характеристики і аналіз | Показники розподілу одиниць сукупності. | А) розмах варіації | Практична робота № 5-6 | Тема 5. Ряди динаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати