Головна

Форми реалізації функцій держави

  1. A. Допоміжні елементи для зв'язку функцій між собою.
  2. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  3. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  4. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  5. I. Залежно від форми власності
  6. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  7. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення держави.

Формою здійснення функцій держави називають діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються його функції.

Розрізняють правові та організаційні форми здійснення функцій держави.

В правових формах відображаються зв'язок держави і права, обов'язок держави діяти при виконанні своїх функцій на основі права і в рамках закону. Крім того, вони показують, як державні органи і посадові особи працюють, які юридичні дії вони здійснюють.

Зазвичай виділяють три правові форми здійснення функцій держави - правотворчу, управлінську або правозастосовчу і правоохоронну.

правотворчої діяльності (Компетенція законодавчої влади) полягає в підготовці і виданні нормативно-правових актів, без яких реалізація інших функцій держави практично неможлива. Наприклад, як здійснювати соціальну функцію без кодифікованого соціального законодавства, соціального права?

від правозастосовчої (Управлінської) діяльності (компетенція виконавчої влади) залежить той факт, чи буде закони та інші нормативні акти реалізовані або їх залишаться благими побажаннями законодавця. Основний тягар у виконанні правових норм лежить на виконавчо-розпорядчих органах управління - міністерствах, відомствах, комітетах тощо., Очолюваних урядом країни. Це повсякденна робота по вирішенню різноманітних питань управлінського характеру в різних сферах суспільного життя.

правоохоронна діяльність (Компетенція судової влади), являє собою владну оперативну та правозастосовну діяльність з охорони правопорядку, прав і свобод громадян тощо Включає в себе прийняття заходів щодо попередження правопорушень, вирішення юридичних справ, притягнення до юридичної відповідальності та ін.

організаційні - Охоплюють великий обсяг організаційно-підготовчої роботи в процесі здійснення функцій держави, та не пов'язана з юридично значущими діями, що тягнуть за собою правові наслідки. До них відносять створення органів державної влади, їх матеріально-технічне та інформаційне забезпечення. Включає в себе також, наприклад, підготовчу роботу зі збирання, оформлення і вивчення різної інформації, що стосується проблем у суспільному житті країни, ознайомлення з листами і заявами громадян, обробку соціологічних даних і т. П.функції держави | Методи реалізації функцій держави

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | Різноманіття визначень держави | Основні теорії походження держави | Основні ознаки держави | сутність держави | механізм держави | Право в системі соціальних норм | Сутність і соціальне призначення права | функції права | принципи права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати