На головну

Автор службового твору не має права перешкоджати його оприлюднення роботодавцем.

  1. I. Вивчити напам'ять 10 віршів різних авторів (на вибір).
  2. N Кожна попередня операція не повинна перешкоджати виконанню наступних.
  3. А. Основні твори В. Ірвінга.
  4. Автор - це громадянин, творчою працею якої створено твір.
  5. Автор даного визначення наводить такі коментарі до нього.
  6. АВТОР І ГЕРОЙ У ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  7. АВТОР ЯК ПРОБЛЕМА

У законодавстві деяких країн до особистого немайновому праву належить право на обнародування твору. У такому випадку роботодавець не зможе оприлюднити службовий твір без згоди автора. Саме з цієї причини вводиться заборона на вето автора.

Розглянутий загальний підхід до виникнення права на службові твори має свою специфіку в різних країнах. У Російській Федерації охорона прав на службові твори має такі особливості. У п. 1 ст. 1295 Цивільного кодексу встановлено, що авторське право на службовий твір належить автору, який є первинним правовласником виключного права. У п. 2 ст. 1295 це право за законом передається роботодавцю, "якщо трудовим або іншим договором між роботодавцем і автором не передбачено інше" <1>. Це виняткове право повертається автору, якщо роботодавець "не почне використання цього твору, не передасть виключне право на нього іншій особі або не повідомив автору про збереження твори в таємниці". Автор має право на авторську винагороду не тільки в разі використання твору, а й при збереженні твору в таємниці. В останньому випадку винагороду виплачує роботодавець. У п. 3 ст. 1295 роботодавцю надається право використовувати службовий твір, якщо виключне право за законом на підставі п. 2 ст. 1295 передано автору, причому автор в своєму виключному праві не обмежується.

--------------------------------

<1> Парламентська газета. 2006. N 214 - 215. С. 9 - 26.

Цю статтю використані в ст. ст. 1296, 1 ??297 і 1298 для комп'ютерних програм і баз даних, створених на замовлення або за договором, і для творів, створених щодо державного чи муніципальних контрактом відповідно.

§ 2.11. спільні твори

Незважаючи на те що багато творів літератури, науки і мистецтва створюються творчою працею одного учасника, існує чимало творів, створених творчою працею кількох авторів. Створювані співавторами твору можуть бути декількох видів.Правомірність використання охоронюваних об'єктів. | Ділене спільний твір - це твір, який представляє собою сукупність декількох частин, що мають самостійне значення.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | С. А. Сударіков | Глава 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Інтелектуальна власність - це встановлене юридичними законами право деяких осіб на результати інтелектуальної діяльності цих самих або інших осіб. | Закриту інформацію. | Права на об'єкти промислового права виникають з моменту їх реєстрації та отримання охоронних документів. | Закрита інформація. | Зазначення походження товарів. | Виключне право - це право на використання об'єкта інтелектуальної власності. | Нематеріальні об'єкти інтелектуальної власності об'єктивно існують тільки втіленими в матеріальних об'єктах, зокрема в товарах. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати