На головну

Блокада АТФ- ази

  1. C. вагосимпатическая блокада
  2. Блокада бедренного нерва
  3. Блокада Ленинграда
  4. Блокада Ленинграда.
  5. Блокада межреберных нервов
  6. Блокада паранефральная

13. При стимуляційній ЕМГ:

1. Вимірюють швидкість проведення збудження

2. *Накладають стимуляційні електроди

3. Хворий виконує довільний рух

14. Ізотонічне скорочення - це:

1. Скорочення при постійній довжині м'яза

2. *Скорочення при постійній напрузі, що розвивається м'язом

3. Скорочення при рівномірному переміщенні маси

4. Скорочення при одночасній зміні довжини, і напрузі м'яза

5. Скорочення в оптимальних умовах

15. Тривалість потенціалу дії скелетного м'язового волокна

1. 2 - 18 мс

2. 3 - 7 мкс

1. 1 - 5 мс

2. 1 - 3 мкс

3. 5 - 7 мс

16. Вкажіть особливість потенціалу дії гладкого м'яза:

А. *Повільна деполяризація і тривалий період абсолютної рефрактерності

В. Швидка короткочасна деполяризація і тривалий період абсолютної

рефрактерності

С. Короткочасна деполяризація і короткий період абсолютної рефрактерності

Д. Швидка реполяризація і тривалий період відносної рефрактерності

Е. Швидка гіперполяризація мембрани

17. Гладкі м'язи скорочуються:

А. З тією ж швидкістю, що і скелетні

В. Швидше скелетних м'язів

С. *Повільніше скелетних

Д. Швидше серцевого м'яза

Е. Повільніше серцевого м'яза

18. Для реєстрації локальної ЕМГ використовується:

1. *Голчасті електроди

2. Поверхневі електроди великої площі

3. Катод

4. Анод

5. Стимулюючі електроди

19. Ізометричне скорочення - це:

1. Скорочення в оптимальних умовах

2. Скорочення при одночасній зміні довжини, і напрузі м'язів

3. Скорочення при постійній напрузі, що розвивається м'язом

4. *Скорочення при постійній довжині м'яза

5. Скорочення з постійними витратами енергії

20. Максимальний КПД скелетного м'яза при ізотонічному скороченні:

1. 15 %

2. 35 %

3. 55 %

4. 45%

5. *25%

21. Гладкий тетанус - це:

1. Одиночне м'язове скорочення

2. Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними меншим летентного періоду

3. *Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними більшим латентного періоду, але меншим часу одиночного скорочення

4. Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними більше часу одиночного скорочення, але меншим часу розслаблення

5. Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними більшим часу одиночного скорочення і розслаблення

22. М'язове волокно - це:

1. Група клітин, покритих сарколемою

2. Одноядерна клітина

3. *Багатоядерна клітина

4. Неклітинна структура

5. Синцитіальна структура

23. Після нанесення подразнення постійним струмом чи впливу медіатора на збудливу клітину в ній розвивається потенціал дії в результаті зміни проникності мембрани для іонів. Який іон відіграє основну роль у цьому розвитку?

A. *Na+

B. Іони органічних речовин

C. Са2+

D. Cl

E. К+

24. Виберіть вірне твердження:

А. Усі гладкі міоцити мають автоматизм

В. *У гладких м'язах існують особливі спеціалізовані клітини, що володіють

автоматизмом

С. Автоматизм - властивість тільки міокарда

Д. Локальний потенціал виникає в одиничних клітинах

Е. Автоматизмом володіють нексуси клітин

25. Виберіть невірні твердження:

А. Існують атипові і типові гладкі міоцити

В. У гладких м'язах відсутній період екзальтації

С. Швидкість скорочення гладкого м'яза 6,0 - 11,0 мсек.

Д. Швидкість скорочення гладкого м'яза 1,0 - 4,0 мсек

Е. Одиночне м'язове скорочення гладкого м'яза має періоди: латентний,

скорочення і розслаблення

26. При подразненні збудливих тканин постійним електричним струмом чи під дією медіатора в них формується потенціал дії (ПД), що має фазовий характер. Які фази й у якій послідовності виникають під час розвитку ПД?

A. Овершут, деполяризації, реполяризації

B. *Деполяризації, реполяризації, слідових потенціалів

C. Деполяризації, латентна, реполяризації

D. Деполяризації, слідових потенціалів, реполяризації

E. Деполяризації, рефрактерності, реполяризації

27. М'язові волокна при мікроскопічному дослідженні складаються з:

1. Світлих /ізотропних/ А - дисків і темних /анізотропних/ 1 - дисків

2. Темних /ізотропних/ А - дисків і світлих /анізотропних/ 1 - дисків

3. *Світлих /ізотропних/ 1 - дисків і темних /анізотропних/ А - дисків

4. Темних /ізотропних/ 1 - дисків і світлих /анізотропних/ А - дисків

5. Темних /анізотропних/ 1 - дисків, світлих /ізотропних/ А - дисків

28. Гладкий м'яз:

А. *Менш еластичний, ніж скелетний

В. Такої ж еластичності, як і скелетний

С. Не має еластичності

Д. Має більшу еластичність, ніж скелетний

29. Охарактеризуйте стомлюваність гладкого м'яза:Модуль - 1 | А. Невтомний

Пасивному | Пасивне 1 страница | Пасивне 2 страница | Пасивне 3 страница | Пасивне 4 страница | Погашення умовного рефлексу станеться швидше |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати