На головну

Інструментальна налагодження на токарний багатошпиндельний верстат моделі 1283

  1. D) станоктар
  2. III. Психотерапія в моделі КТИ.
  3. N Важливою вимогою є чутливість моделі.
  4. N Основна вимога до моделей технологічних процесів - точність відповідності моделі реальному ТП.
  5. VI. Основи теорії моделювання
  6. Авторегресійні моделі прогнозування
  7. Авторитарна і гуманістична моделі педагогічної етики

Токарний вертикальний багатошпиндельний верстат +1283 характеризується широкими технологічними можливостями при виготовленні різних деталей. Багатошпиндельні автомати і напівавтомати забезпечують більш високу ступінь концентрації обробки, що сприяє підвищенню їх продуктивності, зменшення станкоемкості, скорочення площі, займаної обладнанням.

На верстаті можна робити чорнове, чистове і фасонне обточування, підрізування, свердління, розточування, зенкування, розгортання, нарізування внутрішніх і зовнішніх різьб, накочування різьби.

Обробка заготовок проводиться послідовно. На таких автоматах заготовки з завантажувального позиції шляхом періодичного повороту і індексації шпиндельного столу послідовно підводять до робочих позиціях і одночасно обробляються групами інструментів відповідно до технологічного процесу.

Для закріплення деталі «......» на верстаті використовують спеціальні пристосування тісочного типу.

Одна з позицій даного верстата є завантажувального. На інших семи позиціях проводиться обробка поверхонь.

Особливість даного верстата в тому, що кожен шпиндель може мати незалежні частоти обертань і величини подач. Завантаження заготовок і вивантаження оброблених деталей поєднуються в часі з обробкою і виконуються спеціальними механізмами.

Технологічна схема обробки поверхонь деталі «....»:

Позиція 1: завантажувальна

Позиція II: обточується заготівля ............ Ріжучий інструмент: .....

Для даної операції розроблена інструментальна налагодження.

3.2 Опис конструкції і розрахунок ріжучого інструменту

Відповідно до завдання описується тип і конструкція проектованого ріжучого інструменту, проводиться його розрахунок з визначенням конструктивних і геометричних параметрів.

Для визначення розмірів і інших параметрів інструменту виконується конструкторський розрахунок відповідно до методичних вказівок по алгоритму проектування різних типів ріжучих інструментів (фрез різних типів, зенкерів, свердел, розгорток, долбяків, протяжок, різців різного типу, мітчиків) [113]. Рекомендована література: [18], [30], [32], [39], [40].

Розробляється креслення спроектованого інструменту на аркуші формату А3 і призначаються технічні вимоги:

1. Матеріал із зазначенням марки та стандарту для ріжучої частини корпусу або хвостової частини, припою (при необхідності споювання ріжучої частини з корпусом)

2. Твердість кожної частини інструменту

3. Вимоги до взаємного розташування геометричних параметрів і конструктивних елементів інструменту

4. Інші вимоги відповідно до типу проектованого інструменту.

5. Розміри для довідок

3.3 Опис конструкції і розрахунок вимірювального інструмента

В якості контрольного інструменту використовуються калібри-пробки для отворів і калібри-скоби для зовнішніх поверхонь. Їх функція полягає в оцінці перевіряється розміру поверхні на придатність деталі. Вид проектованого інструменту і вибір контрольованого розміру приймається за погодженням з керівником проекту.

У пояснювальній записці необхідно дати коротку характеристику - опис конструкції проектованого інструменту відповідно до завдання. [7]

При проектуванні калібр - скоби в пояснювальній записці описується призначення і коротка характеристика конструкції калібр - скоби.

Розрахунки виконавчих розмірів ведуться з використанням [7] і [114].

На підставі проведених розрахунків наводиться малюнок «Схема розташування полів допусків калібр - скоби».

На аркуші формату А3 зображується креслення спроектованої калібр - скоби і призначаються технічні вимоги:

1. Матеріал корпусу .... ГОСТ .....

2. Цементувати h0,8 ... 1,2 мм, 57 ... 65HRC (для низьковуглецевих сталей)

Хім. Окс. ПЗМ (для інструментальних вуглецевих сталей У8, У12)

3. Інші технічні вимоги по ГОСТ 2015-84

4. * Розміри для довідок

Оформляється специфікація.

При проектуванні калібр - пробки в пояснювальній записці описується призначення і коротка характеристика конструкції калібр - пробки.

Розрахунки виконавчих розмірів ведуться з використанням [7] і [114].

На підставі проведених розрахунків наводиться малюнок «Схема розташування полів допусків калібр - пробки».

На аркуші формату А3 зображується креслення спроектованої калібр - пробки і призначаються технічні вимоги:

1. Матеріал вставки .....

2. Цементувати h0,8 ... 1,2 мм, 57 ... 65HRC (для низьковуглецевих сталей)

Хім. Окс. ПЗМ (для інструментальних вуглецевих сталей У8, У12)

3. Інші технічні вимоги по ГОСТ 2015-84.

4. * Розміри для довідок.

Оформляється специфікація.

При розробці приладу активного контролю наводиться опис призначення приладу, опис конструктивних елементів приладу і принцип його дії, а також переваги його використання. [3].

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ виконується тільки при дипломному проектуванні відповідно до спеціальних рекомендацій.

4.1 Виробнича санітарія

Повітря робочої зони виробничого приміщення повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам щодо вмісту шкідливих речовин (газу, пари, аерозолі) і частинок пилу, наведеними в ГОСТ 12.1.005-88 і СанПіН №11-19-94.

Робоча зона - простір, обмежений але висоті 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на яких знаходяться місця перебування працюючих. Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), які використовуються при проектуванні технологічних процесів, вентиляції, для контролю за якістю виробничого середовища.

ГДК - концентрації, які при щоденній роботі протягом 8 год, не більше 40 год. в тиждень, протягом усього робочого стажу не можуть викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я.

Згідно ГОСТ 12.1.007 - шкідливі речовини за ступенем впливу на організм людини поділяються на чотири класи небезпеки:

- Речовини надзвичайно небезпечні (ГДК <0,1 мг / м3);

- Речовини високо небезпечні (ГДК = 0,1 ... 1,0 мг / м1);

- Речовини помірно небезпечні (ГДК = 1,1 ... 10 мг / м3);

- Речовини малонебезпечні (ГДК> 1 (), 0 мг / мэ).

Багато технологічних процесів характеризуються виділенням в повітряне середовище пилу - зважених в повітрі, повільно осідають твердих частинок різних розмірів. Пил як шкідлива речовина може надати па організм людини фибро-гешюе, токсична, дратівливу, алергенна, канцерогенну дію. Чим дрібніше частинки пилу, тим глибше вони проникають в дихальні шляхи, потрапляють в легені. У легені потрапляє пил до 5 мкм, а більші затримуються у верхніх дихальних шляхах.

Фактична концентрація пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати ГДК, які наведені в ГОСТ 12.1.005-88 і Сан ПиН №11-19-94.

Самопочуття і працездатність людини залежать від метеорологічних умов (мікроклімату) виробничого середовища ГОСТ 12.1.005-88 і Сан ПиН №9-80РБ98 встановлюють гігієнічні вимоги до показників мікроклімату повітря робочої зони.

Показниками, що характеризують мікроклімат в робочій зоні є:

- Температура повітря Т, ° С;

- Відносна вологість повітря У,%;

- Швидкість руху повітря V, м / с;

-інтенсивність теплового випромінювання від нагрітих поверхонь обладнання J, Вт / м2.

Оптимальні і допустимі величини температури, відносної вологості, швидкості руху повітря встановлюються з урахуванням сезону року, категорії виконуваних робіт по тяжкості і часу виконання. Температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування, огороджуючих пристроїв, з якими стикається в процесі праці людина, не повинна перевищувати 45 ° С. Необхідну стан повітряного середовища в робочій зоні забезпечується виконанням певних заходів, до основних з яких відносяться:

- Механізація і автоматизація виробничих процесів, дистанційне керування;

- Застосування технологічних процесів і обладнання, що виключають утворення шкідливих речовин або попадання їх у робочу зону;

- Влаштування систем вентиляції та опалення;

- Захист від джерел теплових випромінювань (теплоізоляція нагрітих поверхонь, використання індивідуальних засобів захисту, раціональний режим праці і відпочинку).

Параметри шкідливих виробничих факторів на робочих місцях періодично вимірюються. Періодичність контролю встановлюється відповідно до ГОСТ 12.1.005-88. При виявленні рівнів впливу шкідливих факторів вище допустимих наймач негайно вживає заходів до усунення причин виникнення небезпеки.

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути природним, штучним і поєднаним (СНБ 2.04.05-98).

Природне освітлення - це освітлення денним світлом (бічним - через отвори в зовнішніх стінах, верхнім - через світлоаераційні ліхтарі).

Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне, чергове.

Штучне освітлення за місцем розташування світильників використовується двох систем: загальне і комбіноване.

Загальне - освітлення при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення. Система комбінованого освітлення включає загальне і місцеве освітлення (для концентрації світлового потоку на конкретному робочому місці).

Природне освітлення нормалізується через мінливість природного світла навіть на протязі короткого проміжку часу за допомогою відносного показника - коефіцієнта природного освітлення. Штучне освітлення оцінюється безпосередньо по освітленості робочої поверхні.

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 і СН 9-86РБ98 шуми класифікуються:

- За характером спектра на широкосмуговий, тональний;

- За часовими характеристиками на постійний, непостійний. Непостійний шум підрозділяється на коливається за часом, переривчастий, імпульсивний.

Характеристики та допустимі рівні шуму на робочих місцях визначаються по ГОСТ 12.1.003-83.

При проектуванні технологічних процесів, при організації робочого місця мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо зниження шуму:

- Розробкою шумобезопасной техніки;

- Застосуванням засобів і методів колективного захисту по ГОСТ 12.1.029-80;

- Застосуванням засобів індивідуального захисту по ГОСТ 12.4.051-87;

- Зони з рівнем звуку вище 80 дБ повинні бути позначені знаками безпеки.

На підприємстві проводиться контроль рівня шуму на робочих місцях не рідше одного разу на рік.

Вібрація - механічні коливання і хвилі в твердих тілах.

За способом передачі на людину вібрація підрозділяється на локальну і загальну.

Джерелами локальної вібрації, що передається на працюючих, можуть бути:

- Ручні машини з двигуном або ручної механізований інструмент;

- Органи управління машинами і устаткуванням; -ручний інструмент і оброблювані деталі.

Загальна вібрація підрозділяється на 3 категорії.

Загальна вібрація 3 категорії - технологічна, що впливає на людину? на робочому місці у стаціонарних машин або передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації.

Гігієнічна оцінка постійної і непостійною вібрації, що впливає на людину здійснюється відповідно до ГОСТ 12.1.012-2004, СН 9-89РБ98.

Лабораторія промсанитарии проводить лабораторні дослідження відповідно до атестатом акредитації, відповідними Сан ПиН, ГОСТ, зазначеними в збірниках функціональних документів з медицини праці та виробничої санітарії за конкретним видом діяльності:

- Контроль повітря робочої зони;

- Контроль за стічними водами;

- Контроль за мікрокліматом робочої зони;

- Контроль за рівнем шуму, вібрації на робочих місцях;

- Контроль за рівнем освітленості робочих місць;

- Контроль за тепловим випромінюванням;

- Контроль за промисловими викидами.

4.2 Безпека праці

Всі заходи, що здійснюються в області безпеки праці на РУП «БЗТДіА» скоординовані як частина загальної програми підвищення ефективності праці. Проводиться аналіз нещасних випадків, що мали місце, проведення досліджень ризику і небезпек, наявних на робочих місцях в виробничих процесах.

На підприємстві розроблена, впроваджена і сертифікована система управління охороною праці (СУОП) відповідно до ДСТУ ISO 18001-2005. Розроблено і доведена до кожного працюючого політика в галузі охорони праці.

Головна мета - забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників заводу в процесі трудової діяльності. Розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аналіз аварійних ситуацій, невідповідності, коригувальні та запобіжні дії, є найважливішим елементом СУОП, т. К. він спрямований на реалізацію її головного принципу -Постійне поліпшення.

Роботи з безпеки праці на підприємстві координує відділ охорони праці.

Ширина проїжджої частини доріг відповідає габаритам застосовуваних транспортних засобів, переміщуваних вантажів з урахуванням зустрічних перевезень. Тротуари мають ширину не менше 1,5 м. Для руху транспортних засобів по території встановлені перед в'їздом на територію схеми руху. Для переміщення вантажів розроблені трансіортно-технологічні схеми.

Швидкість руху транспортних засобів у виробничих приміщеннях не перевищує 5 км / год.

Всі виробничі будівлі та споруди піддаються періодичним технічним оглядам (загальним і приватним). Чергові загальні технічні огляди виробничих будівель проводяться два рази на рік - навесні та восени. На кожне будівлю і споруду складено технічний паспорт і технічний журнал по експлуатації. Стіни приміщень відповідають умовам виробничого процесу. Проїзди і проходи всередині виробничих приміщень позначені лініями і знаками. Проїзди, сходові майданчики, проходи, віконні прорізи, опалювальні прилади і робочі місця не загромождают. Сировина, напівфабрикати, тара, готові вироби складуються в встановлених місцях. У цеху встановлено скриньки для збору обтиральних матеріалів, просочених нафтопродуктами, лакофарбовими матеріалами, тирси та інших виробничих відходів. Не допускається захаращувати проходи і проїзди. Підлоги містяться в справному та чистому стані. Приміщення цеху забезпечується водою, яка відповідає вимогам СаН ПиН 10-124РБ99. Температурі питної води не вище 20 ° С і не нижче 8 ° С. Для користування питною водою встановлюються фонтанчики, з'єднані з централізованою системою питного постачання, встановлені також сатураторні, установки для забезпечення працівників газованою водою. На воротах і дверях обладнані надійні пристрої для фіксації їх у закритому і відкритому положеннях. Відкривання і закривання важких і великих воріт механізовано і обладнане сигналізацією. Всі зовнішні ворота обладнані постійно діючими повітряно-тепловими завісами.

Технологічні процеси повинні бути безпечними і здійснюються відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75.

Вимоги безпеки до технологічних процесів встановлюються в маршрутній карті. Операційної карті технологічного процесу та інших технологічних документах. Порядок викладу і оформлення вимог безпеки відповідно до ГОСТ 3.1120-83. Застосовується виробниче обладнання відповідає вимогам ГОСТ12.2.003-91, правил будови і безпечної експлуатації устаткування та інших нормативних правових актів, технічних нормативних правових актів, експлуатаційних документів.

Захисні огорожі, що входять в конструкцію обладнання, відповідають ГОСТ 12.2.062-81. Конструкція захисних огороджень виключає їх самовільне переміщення з захисного положення. Легкознімні огорожі обладнання зблоковані з пусковими пристроями електродвигунів. Частини обладнання, які становлять небезпеку і внутрішні поверхні огороджень пофарбовані в сигнальні кольори і позначені знаком безпеки ГОСТ 12.4.026.

При розміщенні обладнання забезпечується пристрій і безпеку його обслуговування, безпеку евакуації працівників при виникненні аварійних ситуацій. Ширина проходів між обладнанням відповідає санітарним нормам. Кожна одиниця устаткування має інвентарний номер.

Робоче місце організовується з урахуванням ергономічних вимог і зручності виконання працівниками рухів і дій при обслуговуванні обладнання. Конструкція, організація, оснащення робочого місця відповідає вимогам ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.049-80.

Ручні і ножні органи управління обладнанням відповідають вимогам ГОСТ 12.2.064-81.

Кнопки включення і виключення обладнання відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75.

Заготовки і деталі розміщені в тарі, яка відповідає вимогам ГОСТ 12.3.010-82.

Верстатні пристосування відповідають вимогам ГОСТ 12.2.029-88.

Абразивні круги на заточувальних та шліфувальних верстатах (крім внутрішлі-фовальних) захищаються захисними кожухами.

Експлуатація абразивних і ельборових інструментів здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.3.029-82.

Допоміжні операції (прибирання, мастило, чистка, зміна інструменту і пристосувань і т. Д.), а також роботи з технічного обслуговування і ремонту виконуються при вимкненому обладнанні.

Електробезпека забезпечується виконанням вимог до конструкції та влаштування електроустановок, установлених у стандартах ССБТ, а також в стандартах і технічних умовах на електротехнічні вироби; технічними способами і засобами захисту; організаційними і технічними заходами.

Згідно ГОСТ 12.1.030-81 захисне заземлення або занулення забезпечує захист людей від ураження електричним струмом, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції.

Захисне заземлення виконують навмисним електричним з'єднанням металевих частин електроустановок з «землею» або її еквівалентом. Занулення виконують електричним з'єднанням металевих частин електроустановок із заземленою точкою джерела живлення за допомогою нульового захисного провідника.

Рекомендовані стандарти: [68], [69], [64], [67], [103], [104], [105]

 Особливості побудови таблиці координат | Пожежна безпека

Графічна частина дипломного проекту | Вимоги до оформлення проекту | Маршрут обробки поверхонь | Розрахунок технічних норм часу | Визначення кількості обладнання та його завантаження | Особливості конструкції різців для токарних верстатів з ЧПУ. | Особливості конструкції ріжучого інструменту | Організаційна структура ділянки, метод організації виробництва на ділянці і вид руху оброблюваних деталей | Опис методу організації виробництва і робочих місць на ділянці | Форми організації праці основних робітників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати