На головну

Визначення кількості обладнання та його завантаження

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  3. I ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ газоподібних ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА ДАНИМИ інструментальних ЗАМІРІВ
  4. I. Визначення термінів.
  5. I. Визначення цільової аудиторії.
  6. II. Визначення напружень в стінці, в перерізі збігається з місцями закладення її в фундамент
  7. II. Визначення практики прямого шляху (ППП).

Вихідними даними для визначення кількості основного технологічного устаткування є:

- Виробнича програма випуску продукції на рік N, шт.

- Дійсний фонд часу роботи обладнання Фдо , ч

- Технологічний процес виготовлення деталі, що виготовляється на ділянці

Розрахункова кількість обладнання  , - Необхідна для виконання конкретної операції в серійному виробництві, знаходять за формулою і округлюють, якщо результат має дробову частину, в більшу сторону до цілого mпр.

 (11)

де Тшк - Штучно-калькуляційний час, хв;

Nг - Річна програма випуску, шт;

Фд - Дійсний фонд часу, ч (На поточний рік)

Визначення завантаження обладнання

 (12)

Кожен коефіцієнт завантаження обладнання необхідно співвіднести з допускаються, для даної групи обладнання. При перевищенні допустимих значень необхідно збільшити кількість одиниць обладнання в даній операцій.

Середній коефіцієнт завантаження обладнання визначається за формулою

 (13)

Результати розрахунків привести в таблицю 14

Таблиця 14 - Кількість обладнання та його завантаження

 Номер операції  Найменування операції Тшк, Хв.  Кількість верстатів, шт КЗ.О.
mp mпр
           
 Разом:    

3 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

3.1 Опис конструкції і розрахунок верстатного пристосування

Описують функціональне призначення пристосування. Характеризують схему установки заготовки із зазначенням кількості ступенів свободи, позбавляли при базуванні. Вказують призначення конструктивних елементів. Обґрунтовують вибір типу приводу.

У пояснювальній записці обов'язково повинна бути представлена ??на малюнку схема сил, що діють на заготовку в пристосуванні. На схемі повинні бути позначені всі сили, що діють на заготовку, встановлену в пристосуванні:

сили різання Рz і складові Ро, Рн, Рг, Рv при фрезеруванні,

крутний момент Мкр - при осьової обробці поверхонь;

сили затиску Qз і ін.

Методика проектування і силового розрахунку верстатного пристрою показана в методичних вказівках [117].

На підставі розрахунків розробляється складальне креслення верстатного пристосування і специфікація, визначаються технічні вимоги.

У технічних вимогах вказують:

1 Конструкція повинна відповідати вимогам безпеки відповідно до ГОСТ12.2029-88.

2 Пневмопривод при монтажі і випробуванні повинен відповідати требованіяГОСТ12.3.001-85.

Гідропривід при монтажі і випробуванні повинен відповідати вимогам ГОСТ13823-93.

3 * Розмір для довідок.

3.1 * Опис технологічної карти наладки на верстат з ЧПУ

Карта наладки верстата з числовим програмним управлінням призначена для відображення на площині креслення процесу обробки, щоб полегшити його уявлення, а також зменшити трудомісткість налагодження верстата.

Карта налагодження повинна відображати:

- Повний склад ріжучого і допоміжного інструменту в порядку його застосування;

- Розмірні ланцюги технологічної системи (верстат - пристосування - заготівля - інструмент) на всіх етапах обробки;

- Конфігурацію оброблюваних поверхонь (контурів) з позначенням опорних точок, що витримуються на даному переході розмірів і словесний опис виконуваних дій (в наказовому способі);

- Режими обробки по переходах (заносяться в таблицю над основним написом).

Робота над цим розділом ведеться паралельно з проектуванням креслення карти наладки.

У пояснювальній записці курсового або дипломного проектів при описі технологічної карти наладки необхідно вказати:

- Технологічні можливості обладнання, що застосовується (коротко);

- Системи координат верстата, деталі, інструменту;

- Вибір пристосування для кріплення заготовки;

- Опис ріжучого інструменту, що застосовується при виконанні операції;

- Опис складання таблиці імпульсів (для токарних верстатів з числовим програмним управлінням).

- Для свердлильних верстатів з числовим програмним управлінням необхідно описати траєкторію руху ріжучого інструменту в площині XY.

 Розрахунок технічних норм часу | Особливості конструкції різців для токарних верстатів з ЧПУ.

Графічна частина дипломного проекту | Вимоги до оформлення проекту | Маршрут обробки поверхонь | Особливості конструкції ріжучого інструменту | Особливості побудови таблиці координат | Інструментальна налагодження на токарний багатошпиндельний верстат моделі 1283 | Пожежна безпека | Організаційна структура ділянки, метод організації виробництва на ділянці і вид руху оброблюваних деталей | Опис методу організації виробництва і робочих місць на ділянці | Форми організації праці основних робітників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати