На головну

Біржа і організація біржової інфраструктури

  1. I. Організація класу
  2. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  3. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  4. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.
  5. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі
  6. V. Організація діяльності комісії
  7. VI. ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Біржа являє собою організаційну форму ринку цінностей. Біржова інфраструктура - це певні організації, які є професійними учасниками біржової торгівлі і забезпечують її нормальне функціонування. Це - депозитарії, реєстратори, клірингові (розрахункові) палати, інформаційні агентства, біржові склади.

Депозитарій - юридична особа, професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює депозитарну діяльність.

В обов'язки депозитарію входять:

-регистрация фактів обтяження цінних паперів депонента зобов'язаннями;

-ведение окремого від інших рахунку депонента із зазначенням дати і підстави кожної операції за рахунком;

-Передача депоненту всієї інформації про цінні папери, отриманої депозитарієм від емітента або власника реєстру власників цінних паперів.

Висновок депозитарного договору не тягне їй собою перехід до депозитарію права власності на цінні папери депонента. Депозитарій не має права розпоряджатися цінними паперами депонента, управляти ними або здійснювати від імені депонента будь-які дії з цінними паперами, крім здійснюваних за дорученням депонента випадках, передбачених депозитарним договором. Депозитарій несе цивільно-правову відповідальність за збереження депонованих у нього сертифікатів цінних паперів.

Функції депозитарію в Росії можуть виконувати комерційні банки і спеціалізовані депозитарії. Депозитарні послуги можуть поєднуватися з розрахунковими (кліринговими). Такі організації звуться розрахунково-депозитарних організацій (РДО) або депозитарні клірингові компанії (ДКК).

Особи, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів, іменуються власниками реєстру (реєстраторами). Діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, що складають систему ведення реєстру власників цінних паперів. Діяльністю ведення реєстру власників цінних паперів майте ють право займатися лише юридичні особи, які мають ліцензію ФК ЦБ.

Реєстратор не має права здійснювати операції з цінними паперами, зареєстрованого в системі ведення реєстру власників цінних паперів, емітента. У разі якщо число власників перевищує 500, власником реєстру має бути саме акціонерне товариство. Воно може виступити в якості засновника незалежного реєстратора, але його частка в статутному капіталі не повинна перевищувати 20%.

Реєстратор має право делегувати частину своїх функцій зі збору інформації, що входить в систему ведення реєстру, іншим реєстраторам. Передоручення функцій не звільняє реєстратора від відповідальності перед емітентом.

Реєстр власників цінних паперів (реєстр) - це частина системи ведення реєстру, що представляє собою список зареєстрованих власників із зазначенням кількості, номінальної вартості і категорії, що належать їм іменних цінних паперів, складений станом на будь-яку встановлену дату і що дозволяє ідентифікувати цих власників, кількість і категорію їхніх цінних паперів.

Структура реєстру включає:

реєстраційної журнал;

особисті рахунки зареєстрованих осіб та зареєстрованих заставодержателів;

-журнал видачі та анулювання сертифікатів акцій;

-систему обліку і зберігання первинних документів - підстав для внесення записів до реєстру;

-систему обліку заяв (запитів), отриманих від зареєстрованих осіб.

Клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків по ним.

Організації, які здійснюють кліринг з цінних паперів, у зв'язку з розрахунками за операціями з цінними паперами приймають до виконання підготовлені при визначенні взаємних зобов'язань бухгалтерські, документи на підставі їхніх договорів з учасниками ринку цінних паперів, для яких проводяться розрахунки. На практиці ці організації можуть мати такі назви як: Розрахункова палата, Клірингова палата, Кліринговий центр, Розрахунковий центр і т. Д.

 Види бірж. Ознаки класифікації бірж | Регулювання біржової діяльності. Поняття, види, склад цілі і принципи

Конспект лекцій з дисципліни | Поняття організованого ринку | Відмінні риси біржової торгівлі | Поняття біржі і історія її виникнення | Еволюція біржової торгівлі в Росії | Функції сучасної біржі | Державне регулювання біржової діяльності | Саморегулювання біржового ринку. Внутрібіржевие нормативні акти | Біржовий товар. Поняття і склад. | Характеристика біржового товару на товарних біржах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати