На головну

Методичні вказівки і контрольні завдання

  1. I частина завдання
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  4. I. Методичні вказівки з підготовки
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  6. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  7. II частина завдання

для студентів-заочників освітніх установ

за спеціальностями

190631 «Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту»

151 901 «Технологія машинобудування»

150415 «Зварювальне виробництво»

140148 «Технічна експлуатація та обслуговування електричного і електромеханічного устаткування (по галузях)»

м Вятскиє Поляни

   УТВЕРЖДАЮЗам. директора по УРЕ. Н. Попова ___.___._______
 СОГЛАСОВАНОПредседатель циклової комісії __________________________________________________________ «____» _______________  
   Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з дисципліни «Математика» за спеціальностями «190631« Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту »151901« Технологія машинобудування »150415« Зварювальне виробництво »140148« Технічна експлуатація та обслуговування електричного і електромеханічного устаткування (по галузях) » викладачами Гаріфовой А. А. і Савельєвої Л. В .________________________________ (дата, підпис)

Укладач: Гаріфова алмазів Алфёровна, викладач, Савельєва Людмила Володимирівна, викладач Вятсько - Полянського механічного технікуму

РОБОЧА ПРОГРАМА

Програма навчальної дисципліни "Математика" на базі середньої (повної) загальної освіти призначена для реалізації державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за фахом середньої професійної освіти і є єдиною для всіх форм навчання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Мати уявлення:

- про роль і місце математики в сучасному світі, спільності її понять і уявлень;

знати:

- Основні поняття і методи диференціального й інтегрального числення;

- Основні чисельні методи вирішення прикладних завдань;

- Основи лінійної алгебри, методи вирішення систем лінійних рівнянь з багатьма змінними.

вміти:

- Розв'язувати системи лінійних рівнянь з багатьма змінними, використовуючи різні методи;

- Вирішувати прикладні завдання з використанням елементів диференціального й інтегрального числення;

- Знаходити аналітичний вираз похідної за табличними даними.

Програма складається з 9 розділів:

- Теорія меж і безперервності.

- Похідна та диференціал функції

- Додаток похідної до дослідження функції.

- Невизначений інтеграл.

- Певний інтеграл і його застосування.

- Функції декількох змінних.

- Диференційне рівняння.

- Ряди.

- Основи теорії ймовірності та математичної статистики

зміст дисципліниМАТЕМАТИКА | Вступ

Тема 2.2. Диференціал функції. | Тема 5.2. Додатки певного інтеграла до вирішення прикладних завдань. | Тема 7.2. Диференціальні рівняння в приватних похідних. | Для груп заочне відділення. | Правила виконання і оформлення контрольних робіт. | Завдання для домашньої контрольної роботи. | V. Знайдіть інтеграл. | VI. Вирішити диференціальні рівняння | VIII. Вирішіть задачу. | IX. Дан D АВС з вершинами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати